Special Edition


RÓŻNE

.!!! : plik z informacją tekstową
.### : plik kompresowany woluminu (DoubleSpace)
.$$$ : plik tymczasowy (system OS/2)
.$$f : plik z bazą danych (system OS/2)
.$$s : plik arkusza kalkulacyjnego (system OS/2)
.$00 : plik pomocniczy przetwarzania potokowego (DOS)
.$01 : plik pomocniczy przetwarzania potokowego (DOS)
.$cd : plik tymczasowy edytora (MS C)
.$db : plik tymczasowy (dBase IV)
.$vm : plik tymczasowy (Windows 3.x)
.&&& : plik tymczasowy
.)2( : plik tymczasowy programu do kompresji danych (LHA)
.?$? : plik tymczasowy (1 st Reader)
.@@@ : plik pomocniczy używany podczas instalacji
.~$~ : plik tymczasowy

CZĘŚĆ 0-9

.!!! : plik z informacją tekstową
.### : plik kompresowany woluminu (DoubleSpace)
.$$$ : plik tymczasowy (system OS/2)
.$$f : plik z bazą danych (system OS/2)
.$$s : plik arkusza kalkulacyjnego (system OS/2)
.$00 : plik pomocniczy przetwarzania potokowego (DOS)
.$01 : plik pomocniczy przetwarzania potokowego (DOS)
.$cd : plik tymczasowy edytora (MS C)
.$db : plik tymczasowy (dBase IV)
.$vm : plik tymczasowy (Windows 3.x)
.&&& : plik tymczasowy
.)2( : plik tymczasowy programu do kompresji danych (LHA)
.?$? : plik tymczasowy (1 st Reader)
.@@@ : plik pomocniczy używany podczas instalacji
.~$~ : plik tymczasowy

CZĘŚĆ 0-9

.0 : plik z kompresowaną zawartością dysku twardego (DoubleSpace)
.000 : plik z danymi (GEOS)
.000 : plik z kompresowaną zawartością dysku twardego (DoubleSpace
.001 : plik z faksu (Hayes JT FAX)
.075 : plik fontu ekranowego 75x75dpi(Ventura Publisher)
.085 : plik fontu ekranowego 85x85dpi(Ventura Publisher)
.091 : plik fontu ekranowego 91x91dpi(Ventura Publisher)
.096 : plik fontu ekranowego 96x96dpi(Ventura Publisher)
.0b : plik fontu drukarkowego z rozszerzonym zestawem znaków umożliwiającym drukowanie linii i kresek
.1 : plik nieformatowanej strony podręcznika (groff,nroff, roff,troff)
.10x : plik grafiki rastrowej (drukarka Gemini 10x)
.123 : plik z danymi (Lotus 1-2-3)
.12m : plik z danymi (Lotus 1-2-3)
.15u : plik fontu drukowarkowego z zestawem znaków PI (PageMaker)
.1st : plik z informacją tekstową np. README.1ST
.24b : plik grafiki rastrowej (24-bit data)
.286 : plik sterownika urządzenia wirtualnego (w systemie Windows w trybie standardowym)
.2gr : plik sterownika VGA (Windows Video Grabber)
.301 : plik faksu (Fax-Mail 96, Super FAX 2000)
.386 : plik sterownika urządzenia wirtualnego (w systemie Windows w trybie rozszerzonym)
.3d2 : plik a danymi (w komputerze Atari StereoCAD-3D 2.0)
.3dm : plik z danymi (QuickDraw)
.3dmf : plik z danymi (QuickDraw)
.3ds : plik graficzny(Autodesk 3D Studio)
.3fx : plik z efektami3D(CorelChart)
.3gr : plik sterownika VGA (Windows Video Grabber)
.3t4 : plik z danymi (Util3)
.4c$ : plik z danymi (4Castl/2)
.4ge : plik z kompilowanym kodem źródłowym (Informix 4GL)
.4gl : plik z kodem źródłowym
.4md : plik muzyczny
.4sw : plik wymiany (4DOS)
.4th : plik z kodem źródłowym w języku Fortran (ForthCMP. LMI Forth)
.668 : plik muzyczny
.669 : plik muzyczny (669 Composer)
.6cm : plik muzyczny (Triton FastTracker)
.75 : plik fontu ekranowego 75x75dpi(Ventura Publisher)
.777 : plik kompresowany(777)
.8 : plik z kodem źródłowym w języku asemblera (A86)
.85 : plik fontu ekranowego 85x85dpi(Ventura Publisher)
.8cm : plik muzyczny (Triton FastTracker)
.8m : plik fontu drukarkowego z zestawem znaków Math 8 (PageMaker)
.8med : plik muzyczny (w komputerze Amiga OctaMed)
.8svx : plik dźwiękowy (w komputerze Amiga 8-bit)
.8u : plik fontu drukarkowego z zestawem znaków Roman 8 (PageMaker)
.91 : plik fontu ekranowego 91x91dpi(Ventura Publisher)
.96 : plik fontu ekranowego 96x96dpi(Ventura Publisher)

CZĘŚĆ A

.a : 1. pliki bibliotek (w systemie Unix); 2. plik kodu źródłowego (Ada); 3. plik kodu źródłowego asemblera (dla komputera Macintosh)
.a11 : plik graficzny (AIIM)
.ab6 : plik danych (ABStat)
.ab8 : plik danych (ABStat)
.abc : plik dokumentu (ABC FlowerCharter 1.0)
.abk : plik kopii automatycznej (CorellDraw)
.abr : plik zestawu pędzli (Adobe PhotoShop)
.abs : 1. plik danych (Abcissa); 2. plik zbioru informacji (Abstracts)
.aca : plik projektu (Project Manager Workbench)
.acad : plik bazy danych AutoCAD
.acb : plik graficzny (ACMB)
.acc : plik programu (DR-DOS, ViewMax)
.acf : plik filtrów użytkownika (Adobe PhotoShop)
.act : 1. plik kodu źródłowego (Actor); 2. plik prezentacji (Action); 3. plik tablicy kolorów (Adobe Photoshop)
.ad : plik wygaszacza ekranu (AfterDark)
.ada : plik kodu źródłowego (Ada)
.adb : plik treści paczki (Ada)
.adc : plik grafiki rastrowej 16 kolorowej (Scanstudio)
.adpcm : plik dźwiękowy - stratna kompresja danych audio (Intel/DVI)
.adi : plik graficzny (AutoCAD)
.adn : plik dodatku (Lotus 1-2-3)
.ads : plik specyfikacji paczki (Ada)
.adt : 1. plik bazy dla kartoteki (HP NewWave); 2. plik faksu (AdTech)
.adx : plik dokumentu (Archetyp Designer)
.af2 : plik sieci przepływu (ABC FlowCharter 2)
.afi : plik grafiki rastrowej (Truevision)
.afl : plik fontu (Lotus 1-2-3)
.afm : 1. plik bazy dla kartoteki (HP NewWave); plik metryki fontu Type 1 (ATM)
.ai : plik grafiki rastrowej (Adobe Illustrator)
.aiff : pli dźwiękowy (Apple Audio Interchange Format File)
.ain : plik kompresowany (AIN)
.aio : plik formatu przesyłanego (APL)
.ais : plik grafiki (Xerox))
.aix : plik bazy dla kartoteki (HP NewWave)
.akt : plik kompresowany (AKT)
.alb : plik albumu grafiki (JASC Image Comander)
.all : 1. plik danych sterujących drukarkami (WordPerfect); 2. plik fontów i symboli (Arts&Letter)
.alt : plik menu (WordPerfect Library)
.amf : plik dźwiękowy (Advanced Module Format)
.amg : 1. plik kompresowany (AMGC); 2.plik obrazu systemu (Actor)
.ani : plik animacji (Presidio)
.anm : 1. plik animacji (Delux Paint Animator); 2.plik notatki pliku pomocy (w systemie Windows 3.x)
.ans : 1. semigraficzny plik animacji; 2. plik tekstowy ASCII lub ANSI (NewWave Write)
.aos : plik dodatku (Nokia 9000)
.ap : 1. plik kompresowany (Amiga WHAP); 2. plik danych (Datalex EntryPoint 90)
.apc : plik sterownika drukarki (Lotus 1-2-3)
.apd : plik sterownika drukarki (Lotus 1-2-3)
.ape : plik muzyczny kompresowany bezstratnie (Monkey&primes Audio)
.apf : plik sterownika drukarki (Lotus 1-2-3)
.api : plik sterownika drukarki (Lotus 1-2-3)
.app : 1. plik animacji wygenerowanej (FoxPro); 2. plik aplikacji wykonywalnej (dla komputera Atari, w systemie DR-DOA, NeXTstep); plik dodatkowej aplikacji (Symphony); 4. plik obiektu (dBASE Application Generator)
.apx : plik bazy Appexpert (Borland C++)
.ar : plik kompresowany (AR)
.arc : plik kompresowany (ARC,PKARC,PKPAK,SQUASH)
.arf : plik automatycznej odpowiedzi
.arg : plik kompresowany (ARG)
.arh : plik kompresowany (SQUASH)
.ari : plik kompresowany (ARI)
.arj : plik kompresowany (ARJ WinARJ)
.ark : 1. plik kompresowany CP/M (ARC); 2. plik kompresowany (QUARK)
.arr : plik aranżacji muzycznych (Atart Cubase)
.art : 1. plik grafik (biblioteka wycinków); 2. plik grafiki rastrowej (First Publisher, Xara Studio)
.arx : plik kompresowany (ARX)
.asc : 1. plik zaszyfrowany i zabezpieczony (PGP); 2. plik tekstowy ASCII
.asd : 1. plik kopii automatycznej (Word dla Windows); 2. plk prezentacji (Astound); 3. plik sterownika ekranu (Lotus 1-2-3)
.asf : 1. plik fontu ekranowego (Lotus 1-2-3); 2. plik danych (STATGRAPHICS)
.ash : plik nagłówka pliku asemblera (TASM 3.0)
.asi : włączalny plik asemblera (Turbo C, Borland C++)
.asm : plik kodu źródłowego asemblera
.aso : plik obiektu (Turbo Assembler)
.asp : 1. plik kodu źródłowego ustawień (ProcommPlus); 2. plik notatki (Association of Sharware Professionals); 3. plik programu dynamicznie tworzącego strony WWW w technologii Active Server Page (plik HTML ze skryptem Microsoft IIS)
.ast : 1. plik multimedialny (Astound); 2. plik pomocniczy (Claris Work); 3. plik tablicy separacji kolorów (Adobe PhotoShop)
.asx : 1. plik skryptu (Cheyenne Backup); 2 plik wideo (Advanced Streaming Format)
.at2 : plik szablonu (Aldus Persuasion 2.0)
.atk : grafika rastrowa (Andrew Toolkit Raster Object)
.atm : plik danych (Adobe Type Manager)
.atn : plik skryptu zadania (Adobe Photoshop)
.att : plik grafiki rastrowej (AT&T Group4)
.au : plik dźwiękowy (Sun Microsystems)
.aut : plik automatyzacji (IPIX)
.aux : 1. plik biblioteki pomocniczej (ChiWriter); 2. plik pomocniczy (TeX/LaTex)
.ava : plik publikacji (Avagio)
.avb : plik bazy próbek wirusów (AntiViral Toolkit Pro)
.avi : plik filmu / aimacji AVI (Video for Windows)
.avr : plik dźwiękowy (Audio Visual Research)
.avs : 1. plik animacji (Application Visualization System); 2. plik grafiki rastrowej (AVS X)
.aw : plik tekstowy (HP AdvancedWrite)
.awd : plik dokumentu (FaxView, Microsoft Fax At Work)
.awk : plik skryptu lub programu źródłowego (AWK)
.awm : plik filmu (Animation Works)
.aws : plik danych (STATGRAPHICS)
.ax : plik informacji programu łączącego dla bibliotek (Modula-3)

CZĘŚĆ B

.b : 1. plik z kodem źródłowym w jeżyku BASIC; 2. plik bazowy programu (Modula-3); 3. plik listy wsadowej (APPLAUSE)
.b&w : plik czarno - białej grafiki rastrowej (dla komputerów Atari oraz Macitnosh)
.b30 : plik fontu drukarkowego (Ventura Publisher)
.b64 : plik kodowany zapisany w formacie ASCII (w kodzie base64 MIME)
.b_w : plik czarno - białej grafiki rastrowej (dla komputerów Atari oraz Macitnosh)
.bac : plik kopii
.bak : plik kopii
.bar : plik obiektu menu poziomego (dBASE Application Genrator)
.bas : plik z kodem źródłowym w języku BASIC (GW-BASIC, QuickBASIC)
.bat : plik wsadowy (w systemie DOS)
.bb : plik kopii bazy (Papyrus)
.bbl : plik z odnośnikami bibliograficznymi (TeX/BibTeX)
.bbp : plik opisujący powierzchnię Beziera
.bbs : tekstowy plik zawiadomienia (Bulletin Board System)
.bch : 1. plik z danymi (Datalex EntryPoint 90); 2. plik przetwarzania wsadowego obiektu (dBASE Application Generator)
.bck : plik kopii bezpieczeństwa (w systemie VMS na komputerach VAX)
.bco : plik opisu fontu konturowego (Bitstream)
.bcs : plik informacji wyszukiwanych (w systemie Windows 95)
.bct : plik słownika kopii (Clarion)
.bcw : plik z parametrami ustawień środowiska obszaru roboczego (Borland C++ 4.5)
.bdb : plik kopii bazy danych (MS Works)
.bdc : plik słownika (Lingvo)
.bdf : 1. plik z danymi aktualizującymi (BUpdate); 2. plik z danymi (Egret)
.bdr : plik ze zbiorem obramowań(MS Publisher)
.bdt : plik słownika (Lingvo)
.bez : 1. plik opisu fontu konturowego (Bitstream) 2. plik opisujący powierzchnię Beziera
.bf2 : plik fontu (Bradford2)
.bfc : plik aktówki (w systemie Windows 95)
.bfm : plik metryki fontu (w systemie UNIXH, Frame)
.bfx : plik faksu (BitFax)
.bg : plik gry (Backgammon dla systemu Windows)
.bga : plik grafiki rastrowej (w systemie OS/2)
.bgi : plik sterownika urządzenia (Borland Graphics Interface)
.bhx : plik kompresowany (BinHex)
.bib : 1. plik bibliografii - niezgodny z formatem TeX (Papyrus); 2 plik bibliografii (TeX/BibTeX); 3. plik bibliografii (w kodzie ASCII)
.bif : 1. plik binarny z parametrami konfiguracyjnymi edytora (WordPerfect); 2. plik grafiki rastrowej (Image Capture); 3. plik inicjujący (GroupWise)
.bil : plik zdjęcia satelitarnego (w systemie GIS, SPOT)
.bin : 1. plik obrazu dysku CD (CDRWin); 2. plik binarny
.bio : plik BIOS-u (w systemie OS/2)
.bit : plik grafiki rastrowej (w systemie X11)
.bix : plik kompresowany (BIX)
.bk! : plik kopii dokumentu (WordPerfect)
.bk1 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.1 (WordPerfect)
.bk2 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.2 (WordPerfect)
.bk3 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.3 (WordPerfect)
.bk4 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.4 (WordPerfect)
.bk5 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.5 (WordPerfect)
.bk6 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.6 (WordPerfect)
.bk7 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.7 (WordPerfect)
.bk8 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.8 (WordPerfect)
.bk9 : plik okresowej kopii dokumentu znajdującego się w oknie nr.9 (WordPerfect)
.bki : plik kopii indeksu (IBM Book Manager)
.bkp : plik kopii (TurboVidion DialogDesginer,Write)
.bks : plik kopii bezpieczeństwa arkusza klakulacyjnego (MS Works)
.bkw : plik obrazu lustrzanego zestawu znaków (FontEdit)
.blg : 1. plik dziennika (Bib TeX); 2. plik dziennika kopii bezpieczeństwa (ARCSOLO)
.blk : plik tymczasowy (WordPerfect)
..bm : plik grafiki rastrowej (X Window BitMap)
.bm1 : plik danych gry (Apogee BioMenace)
.bmk : plik zakładki pliku pomocy (w systemie Windows)
.bmp : plik grafiki rastrowej (PC Paintbrush)
.bmt : plik definicji przycisku (Ami Pro)
.bnk : plik banków instrumentów (Adlib)
.bnr : plik graficzny paska reklamowego (Banner , Poster)
.bob : plik grafiki rastrowej (BOB)
.boo : 1. plik archiwum szyfrowanego (Boo); 2 binarny plik inicjujący (Kermit) 3. pli książki / dokumentu w postaci elektronicznej (IBM BookManager)
.boz : plik kompresowany programem bzip a następnie programem zip (bzip over zip)
.bpc : plan wykresu (Business Plan Toolkit)
.bpp : plik aplikacji tworzącej kopie bezpieczeństwa (Clarion)
.bps : plik kopii bezpieczeństwa dokumentu tekstowego (MS Works)
.br : plik z danymi (Omnis7)
.br : plik skryptu (Bridge)
.brk : 1. plik faksu (Brooktrout Fax-Mail); 2. plik skryptu programu pocztowego Mailer REXX (The Brake!)
.brush : plik grafiki rastrowej (Xerox Doodle Brush)
.brx : plik aplikacji wspomagającej wyszukiwanie i indeksowanie danych multimedialnych
.bs1 : plik z danymi gry (Apogee Blae Stone)
.bs2 : plik archiwum (BS2)
.bsa : plik kompresowany (BSArc)
.bsc : 1. plik bazy (Source Browser), 2 pliok informacji dla wyszukiwarki (MS Developer Studio); 3 plik obiektu (MS Fortran)
.bsp : plik mapy (Quake)
.bst : plik stylu (Bib TeX)
.bsy : plik flag zajętości (FTN soft)
.btl : plik inicjujący (Inmos)
.btm : plik przetwarzania wsadowego (w systemie 4DOS oraz NDOS)
.btn : plik przycisku (Makeover)
.bufr : plik z danymi meteorologicznymi
.bug : plik wykazu błędów
.bup : plik kopii bezpieczeństwa
.but : plik definicji przycisków (Buttons!)
.bv1 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 1 (WordPerfect)
.bv2 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 2 (WordPerfect)
.bv3 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 3 (WordPerfect)
.bv4 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 4 (WordPerfect)
.bv5 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 5 (WordPerfect)
.bv6 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 6 (WordPerfect)
.bv7 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 7 (WordPerfect)
.bv8 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 8 (WordPerfect)
.bv9 : plik przepełnienia poniżej punktu wstawienia w dokumencie nr 9 (WordPerfect)
.bw : plik grafiki rastrowej (SGI)
.bwb : plik aplikacji arkusza kalkulacyjnego (Visual Baler)
.bwi : plik obrazu dysku CD (BlindWrite)
.bwr : plik listy błędów (Kermit)
.bws : plik subkodów (BlindWrite)
.bwt : plik kontrolny (BlindWrite)
.byu : plik z opisem geometrii obiektów (Movie)
.bz : plik kompresowany (bzip)
.bz2 : plik kompresowany (bzip2)

CZĘŚĆ C

.c : 1. plik archiwum kompresowanego (program compact w systemie UNIX); 2. plik z kodem źródłowym w języku C
.c++ : plik z kodem źródłowym w języku C++
.c-- plik z kodem źródłowym w języku C-- (Sphinx C--)
.c00 : plik wydruku (Ventura Publisher)
.c2d : plik obrazu dysku CD (WinOnCD)
.c4 : plik jednobitowej grafiki rastrowej (JEDMICS CCITT4)
.c64 : plik grafiki rastrowej ( w komputerze Commodore 64)
.c86 : plik z kodem źródłowym w języku C (Computer Innovation C86)
.ca0 : plik stanowiący część spakowanego i podzielonego na pliki programu instalacyjnego (Borland Installer)
.ca7 : plik roboczy (Beta 44)
.cab : plik kompresowanego archiwum (Microsoft)
.cad : plik dokumentu (Drafix Windows CAD)
.cal : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (SuperCalc); 2. plik jednobitowej grafiki rastrowej (CALS); 3 plik kalendarza ( w systemie Windows 3.x)
.cals : plik grafiki rastrowej (CALS)
.cam : plik grafiki rastrowej (Casio QV Digital Camera)
.can : plik faksu (Navigator Fax)
.cap : 1. kompresowany plik muzyczny; 2. plik podpisów (Ventura Publisher); 3 plik z zapisanym przebiegiem sesji (ProComm, Telix)
.cas : plik z kodem źródłowym w języku C z dołączonym kodem źródłowym asemblera (Turbo C)
.cat : plik katalogu (CP Backup, dBase IV)
.cbl : plik z kodem źródłowym w języku Cobol
.cbm : plik kompilowanej grafiki rastrowej (XLib)
.cbs : plik konfiguracyjny paska przycisków (MasterWord)
.cc : 1. plik z kodem źródłowym w języku C++ (gcc); 2. plik z kodem źródłowy w języku CC (cc)
.cca : plik z danymi (cc;Mail)
.ccad : plik z danymi (ClarisCAD)
.ccb : plik konfiguracyjny animowanych przycisków (Visual Basic)
.ccc : plik grafiki rastrowej (Curtain Call)
.ccd : plik informacji o strukturze obrazu dysku CD (CloneCD)
.ccf : 1. plik konfiguracyjny ( w systemie OS/2 Multimedia Viewer); 2. plik konfiguracyjny opcji komunikacyjnych (Symphony)
.cch : plik wykresu (CorelChart)
.cci : plik kodowany (CCITT Group 3 i Group 4)
.ccitt : plik kodowany (CCITT Group 3 i Group 4)
.ccl : plik poleceń języka komunikacji (Intalk)
.ccm : plik elektronicznej skrzynki pocztowej (Lotus CC:Mail)
.cco : pli danych (CyberChat)
.ccrf : plik grafiki rastrowej (Calcomp Raster File)
.cd : plik opisu dysku CD (DN)
.cda : plik ścieżki dźwiękowej na CD-Audio
.cdb : plik bazy głównej (Turbo C Utilities), plik kartoteki (CardScan)
.cdf : 1. plik danych (Common Data Format); 2. plik danych (Cyberspace Description Format); 3. plik definicji kanału (Microsoft); 4. plik grafiki (Unidata netCDF)
.cdi : 1. plik obrazu dysku CD (Disk Jugler); 2 plik z danymi interaktywnymi na płycie CD (Philips CD-I)
.cdk : plik dokumentu (w komuterze Atari Calamus)
.cdl : plik z danymi języka CAD (CADKey)
.cdm : 1. kompresowany plik muzyczny; 2. plik sterowników dysku NPA (w systemie Novell Netware)
.cdp : plik obrazu dysku CD (NTI CD-Copy)
.cdr : plik grafiki wektorowej (CorelDraw)
.cdt : plik szablonu (CorelDraw)
.cdx : 1. plik grafiki kompresowanej (CorelDraw); 2. plik indeksu złożonego (FoxPro)
.cef : plik aplikacji (CA Clipper)
.ceg : plik grafiki rastrowej (Edsun Continuous Edge Graphics, Tempra Show)
.cel : 1. plik animacji (Autodesk Animator, 3D Studio); 2. plik grafiki rastrowej (Lumena CEL, Time Arts)
.cer : 1. plik zestawu błędów kompilacji (Lahey Fortran); 2. plik certyfikatu bezpieczeństwa
.cf : plik konfiguracji (imake)
.cfb : 1. plik multimedialny (Comptons Multimedia); 2. binarny plik konfiguracyjny (Inmos)
.cfg : plik konfiguracji
.cfl : plik wykresu (CorelFLOW)
.cfm : plik szablonu (Cold Fusion)
.cfn : plik danych fontu (w komputerze Atari Calamus)
.cfo : plik obiektu (Turbo C Utilities)
.cfp : plik faksu (The Complete Fax Portable)
.cfs : plik konfiguracyjny (Inmos)
.cft : plik graficzny CFast (Disney Animation Studio)
.cga : plik fontu ekranowego CGA (Ventura Publisher)
.cgi : plik skryptu Common gateway Interface (WWW)
.cgl : plk dziennika błędów (CodeGuard)
.cgm : plik grafiki wektorowej (Computer Graphics Metafile)
.ch : 1. plik konfiguracyjny (w systemie OS/2); 2. plik nagłówka (CA Clipper)
.ch3 : plik wykresu (Harvard Graphics 3.0)
.ch4 : plik prezentacji (Charisma 4.0)
.chd : plik plik opisu fontu (FontChameleon)
.chi : plik dokumentu (ChiWriter)
.chk : 1. plik z odzyskanymi danymi (ChkDsk, ScanDisc); 2. plik tymczasowy (WordPerfect)
.chm : kompilowany plik HTML
.chn : plik danych (Ethnograph 3)
.chp : plik rozdziału (Ventura Publisher)
.chr : plik z zestawem znaków (Turbo C, Turbo Pascal)
.cht : 1. plik interfejsu dla ChartMaster (dBASE); 2. plik wykresu (Harvard Graphics 2.0, SoftCraft Presenter)
.chz : plik kompresowany (CHArc)
.cif : 1. plik graficzny (Caltech Intermediate); 2. plik informacyjny (IUCr Crystallographic); 3. plik informacyjny rozdziału (Ventura Publisher); 4. plik obrazu dysku CD (Easy CD Creator)
.cil : plik galerii (Art Gallery)
.cim : plik z danymi gry (SimCity 2000)
.cix : plik indeksu bazy (Turbo C Utilities)
.ck1 : plik z danymi gry (iD/Apogee Commander Keen 1)
.ck2 : plik z danymi gry (iD/Apogee Commander Keen 2)
.ck3 : plik z danymi gry (iD/Apogee Commander Keen 3)
.ck4 : plik z danymi gry (iD/Apogee Commander Keen 4)
.ck5 : plik z danymi gry (iD/Apogee Commander Keen 5)
.ck6 : plik z danymi gry (iD/Apogee Commander Keen 6)
.ckb : plik plik mapowania klawiatury (Borland C++ 4.x)
.cl : plik z kodem źródłowym w języku Common Lisp
.cla : plik źródłowy (Clarion)
.class : plik kompilowany klasy (Java)
.cld : plik konfiguracji debuggera (CA Clipper)
.clp : 1. plik grafiki rastrowej (PCPaint,Pictor, Quattro Pro); 2. plik odpowiedzi kompilatora (CA Clipper); 3. plik z zawartością schowka (w systemie Windows 3.x)
.clr : 1. plik definicji kolorów (Photostyler); 2. plik schematów kolorów (Boxer/2); 3. plik zawierający kolorowy obraz ekranu (1st Reader)
.cls : 1. plik definicji klasy (C++, Visual Basic); 2 plik modułu klasy (Visual Basic)
.clw : plik informacyjny MFC Class wizard (MS VC++)
.cm : 1. plik 8 bitowej grafiki rastrowej (w systemie UNIX Puzzle); 2. plik z danymi (CraftMan)
.cmb : 1. plik menu poleceń zewnętrznych (1st Reader); 2. plik paska przycisków (Xtree dla systemu Windows);3.plik poleceń (dBASE, Waffle); 4. plik wsadowy (w systemie OS/2, REXX)
.cmf : 1. plik grafiki rastrowej (Corel Metafile);2. plik muzyczny FM (Creative Music File)
.cmi : plik obrazu dysku CD (CD Mate)
.cmk : plik karty (Card Shop Plus)
.cml : plik dokumentu CML (Chemical Markup Language)
.cmm : plik skryptu Cmm (CEnvi)
.cmp : 1. plik danych (CraftMan); 2. plik grafiki rastrowej (Lead CMP); 3. plik kompresowany (PKWare); 4. plik mapy kalibracji (Photofinish); 5. plik nagłówka dla plików do wydruku na drukarkach postscriptowych (Corel Draw); plik słownika użytkownika (MS Word dla systemu DOS)
.cmrt : plik z danymi (CraftMan)
.cmu : plik grafiki rastrowej (Carnegie Mellon University Window Manager)
.cmuwm : plik grafiki rastrowej (Carnegie Mellon University Window Manager)
.cmv : plik animacji (Corel Draw 4.0, CorelMove)
.cmx : plik grafiki wektorowej (CorelDraw)
.cmyk : plik grafiki rastrowej zawierający opis składowych koloru CMYK
.cnc : plik z danymi programu głównego (CNC)
.cnf : plik konfiguracji
.cnv : 1. plik z danymi umożliwiającymi konwersję (Word w systemie Windows); 2. plik tymczasowy (WordPerfect)
.cob : 1. plik z kodem źródłowym w języku Cobol; 2. plik graficzny (Calgari treuSpace2)
.cod : 1. plik z danymi (Forecast Plus, MS Multiplan, StatPac Gold); 2. plik definicji kodów drukarki (Bocer/2); 3. plik kodu kompilacji programu (FORTRAN); 4. plik kodu źródłowego w języku asemblera z oryginalnym kodem w języku C jako komentarzem (MS C); 5. plik tablicy definicji kodów (UUPC); 6 plik źródłowy szablonu (dBASE Applicatin Generator)
.col : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (MS Multiplan); 2. plik palety kolorów (Autodesk Animator)
.com : plik wykonywalny którego zawartość jest obrazem zawartości pamięci (w systemie DOS)
.con : plik konfiguracyjny (Simdir)
.conf : plik informacyjny konfiguracji (w systemie UNIX)
.coo : plik typu "cookie" (cookie)
.core : plik grafiki rastrowej (Core Software Tech CORE IDC)
.cpc : plik grafiki kompresowanej (Cartesian Perceptual Compression)
.cpd : 1. plik dokumenu zawierającego okładkę faksu; 2. plik skryptu (Complaints Desk)
.cpe : plik dokumentu zawierającego okładkę faksu
.cpf : plik faksu (The Complete Fax)
.cpi : 1. plik grafiki rastrowej (Colorlab Processed Image); 2. plik zestawu tablic stron kodowych czcionki ekranowej (w systemie DOS)
.cpj : plik projektu wypalania danych na dysku CD (CeQuadrat)
.cpl : 1. plik palety kolorów (Corel); 2. plik prezentacji (Compel); 3. plik rozszerzeń panelu sterującego (w systemie Windows)
.cpp : 1. plik kodu źródłowego w języku C++; 2. plik prezentacji (CA-Cricet Presents)
.cpr : plik prezentacji (Corel Presnets)
.cps : plik kopii plików inicjujących (QEMM)
.cpt : 1. plik grafiki rastrowej (Corel PhotoPaint); 2. kompresowany plik archiwum (Compact Pro); 3. szyfrowany plik memo (dBASE); 4. plik szablonu (CA-Cricket Presents)
.cpx : plik grafiki kompresowanej (Corel Presentation Exchange)
.cpz : 1. plik kompresowany (CP Shrink); 2. testowy plik muzyczny (COMPOZ)
.crd : plik kartoteki (w systemie Windows 3.x, YourWay)
.crf : 1. plik grafiki rastrowej (Calcomp Raster File); 2. plik odnośników (MASM. Zortech C++)
.crp : 1. plik samostartującej prezentacji (Corel Presents); 2 plik szyfrowanej bazy danych (dBASE IV)
.crs : plik zasobów do konwersji dokumentów (WordPerfect 5.1)
.crt : 1. plik certyfikatu bezpieczeństwa; 2. plik informacyjny ustawień terminala (Oracle)
.cru : plik kompresowany (Crusher)
.cry : plik kompresowany (GodeZIP)
.csc : plik skryptu (Corel Script)
.csg : plik plik wykresu (Statistica)
.cslm : plik grafiki rastrowej (Zeiss CSLM)
.csm : plik wstępnie kompilowanych nagłówków (Borland C++ 4.5)
.csp : plik plik obrazu ekranu (PC Emcee)
.css : 1. plik danych (CSS, Statistica, Stats+); 2. plik stylów kaskadowych CSS (WWW)
.csv : 1.plik z danymi (Comma Separated Values); 2. plik wyrównanej palety EGA/VGA (CompuShow)
.ct : 1. plik 32 bitowej grafiki rastrowej CMYK (Scitex CT Bitmap); 2. plik 32 bitowej grafiki rastrowej (Iris CT format
.ctc : plik sterujący (PC Installer)
.ctf : plik translacji kodów znaków (Symphony)
.ctl : plik sterujący (Aldus Setup, dBASE IV)
.ctx : szyfrowany plik tekstowy (PGP)
.cube : plik grafiki rastrowej (Cubicomp PictureMaker)
.cue : plik wskazówek kartoteki (Microsoft)
.cur : plik zasobów obrazów kursora (Resource Workshop, Watcom Resource Editor)
.cursor : plik kursora (Sun Cursor file)
.cut : plik grafiki rastrowej (Media Cybernetic&primes Dr.Halo)
.cv : 1. plik archiwum (Corel Versions); 2. plik ekranu informacyjnego (Microsoft CodeView)
.cv4 : plik koloru (CodeView)
.cvf : plik kompresowanego woluminu (SuperStor)
.cvp : plik dokumentu zawierającego okłądkę faksu (WinFax)
.cvs : plik grafiki rastrowej (Canvas)
.cvt : plik kopii bazy konwertowanej (dBASE IV)
.cvw : plik koloru (CodeView)
.cwk : plik dokumentu (ClarisWorks)
.cwl : plik biblioteki (ClarisWorks)
.cx : plik skryptu (CodeMapper)
.cxx : plik kodu źródłowego w języku C++ (Zortech C++)

CZĘŚĆ D

.d63 : plik symulacji dyskietki dla emulatora Commodore 64
.dac : plik dźwiękowy (TI/MIT DAC)
.dat : 1. plik danych (ASCII lub binarny); 2. plik danych scalania (Wo0rdPerfect); 3. plik filmu w formacie MPEG-1 (VCD), opcjonalnie pliki CD Audio w foramcie CDDA(VCD, SVCD)
.db : 1. plik konfiguracji (dBASE IV, dBFast, MultiEdit); 2. plik bazy danych (dbVista, Paradox, Smartware ,XTreeGold)
.db$ : plik tymczasowy (dBASE, Modula2)
.db2 : plik bazy danych (dBASE II)
.db3 : plik bazy danych (dBASE III)
.dba : plik bazy danych (DataEase, Turbo Prolog)
.dbd : 1. plik z danymi (Business Insight); 2. plik informacji debuggera (Clarion Modula-2)
.dbf : plik bazy danych (DataBoss, dBASE III/IV, dBFast, Turbo Prolog)
.dbg : 1. plik skryptu debuggera (w systemie DOS Debug. Watcom Debugger); 2. plik symbolicznych informacji dla debuggera (MS C/C++)
.dbk : plik kopii bazy danych (dBASE IV)
.dbm : 1. plik z danymi (DataEase); 2. plik szablonu menu (DataEase)
.dbo : plik kompilowanego programu (dBASE IV)
.dbs : 1. plik z danymi (managing Your Money, ProDas, SQL w systemie Windows); 2. plik z danymi do drukarek (MS Word, Works)
.dbt : 1. plik memo dla bazy danych (dBASE IV, dBFast);2. plik tekstowy bazy danych (Clipper)
.dbx : plik grafiki (DataBeam)
.dcf : plik obrazu dysku
.dcl : plik biblioteki kompponentów Delphi (Borland Delphi)
.dcp : 1. plik z danymi strony kodowej (w systemie OS/2); 2. plik sterownika do osbługi strony kodowej (w systemie OS/2)
.dcr : plik z danymi (Macromedia Directoe, Shockwave)
.dcs : 1. plik grafiki rastrowej (QuarkXPress); 2. plik z danymi (ACT! Activity Files)
.dct : 1. plik słownika bazy danych (Clarion Database Developer); 2. plik słownika poprawnej pisowni (Clarion, Harvard Graphics 3.0, Symphony)
.dcu : plik skompilowanego modułu (Borland Delphi)
.dcx : plik grfiki rastrowej (wielostroniczowy PCX stosowany w programach faksujących)
.dd : plik kompresowanego archiwum (w komputerze Macintosh DiskDoubler)
.ddb : plik grafiki rastrowej
.dde : plik z danymi DDE
.ddf : plik bazy danych (BTRIEVE)
.ddi : plik obrazu dyskietki (DiskDupe)
.ddif : plik grafiki rastrowej (w komputerze DES DDIF)
.ddp : plik profilu sterownika (w systemie OS/2)
.deb : plik skryptu dla debugger (w systemie DOS Debug)
.dec : plik rozkodowany
.def : 1. plik z danymi (SmartWare II); 2. plik definicji dla konsolidacji (TLink, WLink); 3. plik nagłówka asemblera (Geoworks Esp)
.dem : 1. plik z danymi (Digital Elevation Model) ; 2. plik demosntracyjny; 3. plik graficzny (VistaPro)
.der : plik internetowego certyfikatu bezpieczeństwa
.des : plik opisu
.desc : plik opisu
.dev : plik sterownika urządzenia
.df : plik plik grafiki rastrowej (NCSA)
.dfd : 1. plik funkcji binarnych (język programowania ABC); 2. plik wykresu przepływu danych (Prosa)
.dfi : plik opisu fontu konturowego (Digifont)
.dfl : plik ustawień domyślnych (Signature)
.dfm : 1. plik formularza (Borland Delphi, C++ Builder); 2.plik modelu wykresu przepływu danych (Prosa)
.dfs : plik dźwiękowy(Delight Sound)
.dfv : plik formularza do wydruku (MS Word)
.dgn : plik z danymi wektorowymi CAD (MicroStation)
.dhp : plik grafiki rastrowej (Dr. Halo PC)
.dht : plik danych (Gauss)
.dia : plik graficzny (Computer Support Corporation)
.dib : plik grafiki rastrowej (Device Independebt Bitmap)
.dic : plik słownika
.dif : 1. plik bazy danych w formacie Data Interchnage Format (Visicalc); 2. plik z danymi różnicowymi (Patch)
.diff : plik danych różnicowych (Patch)
.dir : 1. plik filmowy (macroMind Director 4.x); 2. plik katalogu (na komputerze VAX,CPS Backup); 3. plik spisu połączeń telefonicznych (Procomm Plus)
.dis : 1. plik listy dystrybucji(na komputerze VAX Mail) ; 2. plik słownika wyrażeń bliskoznacznych (CorelDraw)
.diz : plik opisu (Description in Zip)
.dkb : plik graficzny tworzony metodą śledzenia promieni (DKBTrace)
.dl : plik animacji (Display,DL Viewer)
.dld : plik z danymi (Lotus 1-2-3)
.dlg : 1. plik skryptu zasobów okna dialogowego (MS Windows SDK); 2. plik wykresu (Digital Line Graph); 3. plik zasobów okna dialogowego (DN)
.dll : plik biblioteki Dynamic Link Library (w systemie Windows 3.x, w systemie OS/2)
.dlm : plik z danymi (FileMaker Pro)
.dls : plik konfiguracji (Norton Disclock)
.dmf : plik muzyczny (Delusion)
.dmo : plik demonstracyjny (Derive)
.dmp : plik z zwartością danych pamięci lub ekranu
.dms : plik kompresowany(w komputerze Amiga DiskMasher)
.doc : plik dokumentu (MS Word)
.dog : plik ekranu (Laughing Dog Screen Maker)
.dos : 1. plik polecenia zewnętrznego (1stReader);2. plik w formacie systemu DOS (w systemie Windows 95)
.dot : plik definicji kresek (CorelDraw); 2. plik szablonu dokumentu (MS Word)
.dox : plik tekstowy dokumentu (MultiMate 4.0, MS Word)
.dp : 1. plik z danymi (DataPhile); 2. plik z danymi głównymi (THOR); 3. plik kalendarza (DailyPlanner)
.dpa : plik kompresowany (DPA)
.dpj : plik projektu (Borland Delphi)
.dpr : plik domyślnego projektu powiązań (Borland C++, Delphi)
.dpx : plik grafiki rastrowej (Cineon DPX)
.drs : plik zasobów ekranowych(WordPerfect)
.drv : plik sterownika
.drw : plik grafiki wektorowej (Micrografx Designer)
.ds4 : plik grafiki wektorowej (Micrografx Designer 4.x)
.dsc : plik opisu
.dsd : plik plik bazy danych(DataShaper)
.dsf : plik dźwiękowy (Delusion)
.dsk : 1. plik pulpitu projektu (BorlandC++); 2. plik skryptu makropolecenia (MS Developer Studio)
.dsn : plik danych źródłowych ODBC
.dsp : 1. plik modułu (Dynamic Studio); 2. plik parametrów wyświetlania (Signature); 3 plik projektu (MS Developer Studio); 4. plik sterownika ekranowego (Dr. Halo)
.dsq : plik kwerend (Corel)
.dsr : plik sterownika zasobów (Word Perfect)
.dss : 1. plik dźwiękowy (Digital Soup); 2. plik zabezpieczenia moitora (DCC)
.dst : plik kompresowany (Disintegrator)
.dsw : plik plik projektu (Borland C++, M Developer Studio)
.dta : plik z danymi (PC-File, Stata, Turbo Pascal)
.dtd : plik definicji typu dokumentu
.dtf : plik bazy danych (PFS, Q&A)
.dtp : plik publikacji (PageMagic. Pblish-It!, Publisher3)
.dvc : plik z danymi (Lotus 1-2-3)
.dvi : plik dokumentu tekstowego (TeX)
.dvp : 1. plik informacji o programie (DESQview); 2. plik parametrów urządzenia (AutoCAD)
.dw2 : plik graficzny (DesignCAD dla systemu Windows)
.dwc : plik kompresowany (DWC)
.dwd : plik dźwiękowy (DiamondWare)
.dwf : plik grafiki wektorowej (programy CAD)
.dwg : plik grafiki wektorowej (AutoCAD, Drafix, programy CAD)
dx : 1. plik dokumentu (Data explorer); 2. plik odnośników (THOR database); 3. plik tekstowy (w komputerze DEC WPS/DX, WPS Plus)
.dxb : plik grafiki wektorowej (AutoCAD)
.dxf : plik grafiki wektorowej (AutoCAD)
.dxn : plik faksu (Fujitsu dexNET)
.dy22 : plik dźwiękowy z próbkowaniem 22k (Dyaxis)
.dy44 : plik dźwiękowy z próbkowaniem 44k (Dyaxis)
.dyl : plik biblioteki (EPOC16)
.dyn : plik z danymi (Lotus 1-2-3)

CZĘŚĆ E

.eas : plik atrybutów (w systemie OS/2)
.ebj : plik obiektu do kontroli poprawności (Geoworks)
.ebs : plik źródłowy skryptu (Rational Rose 98)
.ebx : plik skrytpu kompilowanego (Rational Rose 98)
.ec : wstępnie przetworzony plik z kodem źródłowym GOC (Geoworks)
.ecg : wstępnie przetworzony plik z kodem źródłowym GOC (Geoworks)
.edt : 1. plik definicji dla zewnętrznych edytorów (DN); 2. plik ustawień domyślnych (w komputerze VAX EDT )
.eeb : plik paska przycisków edytora równań (WordPerfect)
.eer : plik komunikatów błedów (Lahey Fortran)
.efs : plik wykresu (EasyFlow)
.eft : plik fontu ekranowego dla wysokiej rozdzielczości (ChiWriter)
.efx : plik faksu (Everex EFax)
.ega : plik fontu ekranowego dla trybu EGA (Ventura Publisher)
.eidi : plik grafiki rastrowej (Electric Image EIDI)
.eka : plik danych wewnętrznych (Eureka Borland)
.el : plik z kodem źródłowym w języku Elisp (Emacs lisp)
.elc : plik kompilowany kodu ELISP (Emacs lisp)
.eli : plik kompresowany (ELI)
.elt : plik listy zdarzeń (Prosa)
.emf : plik grafiki wektorowej (Enhanced Metafile)
.emu : plik emulacji terminala (BITCOM)
.enc : 1. plik kodowany kodem UUENCODE (Lotus 1-2-3); 2. plik muzyczny (Encore)
.end : plik definicji końcówek strzałek (CorelDraw)
.eng : 1. plik dokumentacji w języku angielskim; 2. plik mechanizmu słownika (Sprint); 3. plik procedur mechanizmu (Matlab); 4. plik wykresu (EnerGraphics)
.env : 1. plik definicji środowiska pracy edytora (WordPerfect); 2. plik z danymi (Novell Envoy)
.eobj : plik z kodem obiektu (Geoworks)
.epd : plik publikacji (Express Publisher)
.epi : plik w formacie Encapsulated PostScript zawierający tekst i grafikę (Express Publisher)
.eps : 1. plik fontu drukarkowego (Ventura Publisher); 2. plik w formacie Encapsulated PostScript zawierający tekst i grafikę (Adobe Illustrator)
.epsf : plik w formacie Encapsulated PostScript zawierający tekst i grafikę
.epson : plik grafiki zapisanej w kodach drukarek Epson
.eqf : plik plik ustawień dla equaliztora (WinAmp)
.eqn : plik równań (WordPerfect)
.er1 : plik z danymi (ERWin)
.erd : plik graficzny wykresu (Prosa)
.eri : plik kompresowany (ERI FRE)
.erm : 1. plik grafiki rastrowej; 2. plik modelu wykresu (Prosa)
.err : 1. plik dziennika błędów; 2. plik komunikatów błędów dla kompilatorów wierszowych
.ers : plik nagłówka zdjęć satelitarnych (Earth Resource Mapping)
.erx : plik plik z danymi (ERWin)
.esh : plik wsadowy nakładki zewnętrznej
.esp : plik kompresowany (ESP)
.eth : plik dokumentu (Ethnograph 3)
.euc : plik plik z tekstem w w języku japońskim (Kanji)
.evt : 1. plik dziennika zdarzeń; 2. plik opisu zdarzeń
.evy : plik publikacji elektronicznej (WorldPerfect Envoy, Novel Envoy)
.ewd : plik dokumentu (Express Publisher dla systemu Windows)
.ex3 : plik sterownika urządzenia (Harvaed Graphics 3.0)
.exc : 1. plik dokumentu tekstowego; 2. plik z kodem źródłowym w języku Rexx (w systemie VM/CMS); 3. plik przegotowany do optymalizacji (QEMM)
.exe : plik programu wykonywalnego
.exp : plik programu wykonywalnego dla trybu Protected (PharLap)
.ext : plik definicji powiązań rozszerzeń plików (Norton Commander)
.ezf : plik faksu (Calculus EZ-Fax)

CZĘŚĆ F

.f : 1. plik z kodem źródłowym w języku FORTRAN; 2. plik kompresowany (Freeze)
.f01 : plik faksu (Perfectfax)
.f06 : plik fontu ekranowego o wysokości 6 pikseli (w systemie DOS)
.f07 : plik fontu ekranowego o wysokości 7 pikseli (w systemie DOS)
.f08 : plik fontu ekranowego o wysokości 8 pikseli (w systemie DOS)
.f09 : plik fontu ekranowego o wysokości 9 pikseli (w systemie DOS)
.f10 : plik fontu ekranowego o wysokości 10 pikseli (w systemie DOS)
.f11 : plik fontu ekranowego o wysokości 11 pikseli (w systemie DOS)
.f12 : plik fontu ekranowego o wysokości 12 pikseli (w systemie DOS)
.f13 : plik fontu ekranowego o wysokości 13 pikseli (w systemie DOS)
.f14 : plik fontu ekranowego o wysokości 14 pikseli (w systemie DOS)
.f16 : plik fontu ekranowego o wysokości 16 pikseli (w systemie DOS)
.f2r : plik muzyczny (Farandole Linear Module)
.f3r : plik muzyczny (Farandole Blocked Linear Module)
.f77 : plik z kodem źródłowym z języku Fortran 77
.f90 : plik z kodem źródłowym z języku Fortran 90
.f96 : plik faksu (Frecom FAX96)
.fac : plik faksu (W systemie UNIX FACE)
.face : plik faksu (w systemie UNIX FACE)
.fal : plik grafiki rastrowej (Q0 format)
.faq : plik plik tekstowy zawierający odpowiedzi na często zadawany pytania (FAQ)
.far : plik muzyczny (Farandole Composer Module)
.fas : plik kompilowanego programu (Macsyma)
.fav : plik ulubionych (MS Outlook)
.fax : plik faksu
.fc : plik słownika poprawności językowej (Harvard Graphics 2.0)
.fcd : plik obrazu dysku CD (Virtual CD-ROM)
.fd : 1. plik deklaracji (MS Fortran); 2. plik offsetów pól dla kompilatora (DataFlex); 3. plik zasobów (FrontDoor)
.fdf : plik formularzy (Adobe Acrobat)
.fdw : plik formularza (F3 Design i Mapping)
.feb : plik paska przycisków edytora grafiki (WordPerfect)
.fei : plik tabeli błędów (Geoworks)
.ff : plik opisu fontu konturowego (Agfa Compugraphics)
.fff : plik faksu (defFax)
.ffi : plik fontu Atech FastFont (AllType)
.fft : 1. plik z danymi analizy (Fast Fourier Transform); 2. plik tekstowy (DCA/FFT Final Form Text, DisplayWrite)
.fh3 : plik grafiki wektorowej (Aldus FreeHand 3.x)
.fh4 : plik grafiki wektorowej (Aldus FreeHand 4.x)
.fi : plik interfejsu (MS Fortran)
.fif : plik graficzny (Fractal Image Format)
.fig : plik opcji dla programu konsolidującego (Lahey Fortran)
.fil : 1. plik nakładki (WordPerfect); 2. plik obiektu listy plików (dBASE Application Generator); 3. plik szablonu (Application Generator); 4. plik tekstowy zawierający kody drukowania (MINCE, Perfect Writer, Scribble); 5. plik listy plików
.fio : plik filtra grafiki (Aldus PhotoStyler)
.fit : 1. plik z danymi tablicy Fil Index Table (w systemie Windows NT); 2. plik zawierający dane i grafikę (Flexible Image Transport System)
.fits : plik zawierający dane i grafikę (Flexible Image Transport System)
.fix : plik usuwający błędy w programowaniu
.fky : plik skryptu makropolecenia (FoxPro)
.fl : plik dźwiękowy
.flb : plik biblioteki formatów (Papyrus)
.flc : plik animacji (Autodesk Animator)
.fld : plik foldera (Charisma)
.flh : plik kompresowany (Flash)
.fli : 1. plik animacji (Autodesk Animator); 2. plik biblioteki fontów (EmTeX)
.flm : plik plik filmu (AutoCAD.AutoShade)
.flt : 1. plik filtra grafiki (Asymterix ToolBook, Corel); 2. plik filtru danych (Alsud, Micrografx Picture Publisher, MS Word); 3. plik lotów (MultiGen)
.flx : 1. plik animacji; 2. plik bazy danych (Flextor); 3. plik kompilowany (DataFlex)
.fm : plik bazy danych (FileMaker Pro)
.fm1 : plik arkusza kalkulacyjnego(Lotus 1-2-3 wersja 2.x)
.fm3 : 1. plik arkusza kalkulacyjnego(Lotus 1-2-3 wersja 3.x); 2. plik sterownika urządzenia (Harvard Graphics 3.0)
.fmb : plik paska przycisków menadżera plików (WordPerfect for Win)
.fmf : plik fontu lub ikony (IBM LinkWay)
.fmo : plik kompilowany plik formatu (dBASE IV)
.fmt : 1. plik formatu (dBASE IV,dBFast, Clipper 5, FoxPro,Gates3); 2. plik formatu szybkiego ładowania (TeX); 3. plik stylu (Sprint)
.fmv : plik filmu
.fn3 : plik plik fontu (Harvard Graphics 3.0 )
.fnt : plik fontu
.fnx : plik fontu (Exact)
.fo1 : plik fontu (Borland Turbo C)
.fo2 : plik fontu (Borland Turbo C)
.fog : plik plik bazy fontów (Fontographer 3.5)
.fol : plik foldera (1st Reader)
.fon : 1. plik dziennika wszystkich wywołań (Procomm Plus); 2. plik fontu rastrowego (w systemie Windows 3.x biblioteka fontów); 3. plik książki telefonicznej (Teli, Terminate, Terminator)
.font : plik z danymi fontu (w systemie UNIX)
.fop : plik grafiki rastrowej (Freedom of Press)
.for : 1. plik formularza (Windows Base); 2. plik z kodem źródłowy, w języku Fortran
.fot : plik stylów Truetype
.fox : plik wykonywalnej bazy Foxbase (FoxBase)
.fp : 1. plik danych (FileMaker Pro); 2. plik konfoguracyjny (FoxPro)
.fp1 : plik z danymi gry (Flying Pigs dla systemu Windows)
.fp3 : plik plik dokumentu (FileMaker Pro 3.0)
.fpc : plik katalogu (FoxPro)
.fpd : plik kompilowanego modułu (TMT Pascal)
.fpt : plik tabel pól memu (FoxPro)
.fpx : plik grafiki rastrowej (Kodak Flash Pix)
.fr3 : plik przetworzonych danych dBASE III + (dBASE IV)
.frf : plik bazy fontów (FontManager)
.frg : niekompilowany plik raportu (dBASE IV)
.frl : plik biblioteki (GP-Forth)
.frm : 1. plik formularza (Visual Basic); 2. plik formularza scalania (WordPerfect);3. plik formuł (Fractint);4. plik raportu (dBASE IV, dBFast, Clipper 5); 5. plik tekstowy formularza zamówienia i rejestracji produktu
.fro : plik kompilowany plik raportu (dBASE IV)
.frp : plik formularza (FromFlow, PerForm PRO Plus)
.frs : plik fontów ekranowych (WordPerfect)
.frt : 1. plik z kodem źródłowym w języku GP-Forth; 2. plik opisowy raportu dodatkowego (FoxPro)
.frx : plik opisowy raportu głównego (FoxPro)
.frz : plik zamrożonych danych (EPOC)
.fs : plik plik grafiki rastrowej (w systemie UNIX FaceServer)
.fsl : plik formularza (Paradox dla systemu Windows)
.fsm : plik muzyczny (Farandole Composer WaveSample)
.fssd : plik dźwiękowy
.fst : plik programu dołączalnego (dBFast)
.fsx : plik z danymi (Lotus 1-2-3)
.ftm : plik fontu (Micrografx)
.ftn : plik z kodem źródłowym w języku Fortran
.ftp : 1. plik dokumentu (FTP Voyager); 2. plik konfiguracji (FTP Software PC/TCP)
.fts : plik graficzny (Flex Image Transport)
.fw : plik bazy danych (FrameWork)
.fw2 : plik bazy danych (FrameWork II)
.fw3 : plik bazy danych (FrameWork III)
.fx : plik podręcznika dostępnego bezpośrednio (FastLynx)
.fxd : plik książki telefonicznej (FAXit)
.fxp : plik wykonywalny wstępnie kompilowany (FoxPro)
.fxs : plik faksu w formacie Fax Transmit Format (WinFax)
.fzp : plik wspomagający drukowanie na druklarce sublimacyjnej (Fargo Primera)

CZĘŚĆ G

.g : plik danych wykresu (APPLAUSE)
.g16 : kompilowany plik konfiguracji (GoldzED dla systemu DOS)
.g3 : plik faksu (Group 3 FAX)
.g8 : plik danych kanału zielonego (G) 24bitowej animacji grafiki 3D (Cubicomp PicturMaker)
.gal : plik galerii (Corel Multimedia Manager)
.gam : plik faksu (GammaFax)
.gas : plik kompresowany (GAS)
.gb : 1. plik gry (Gameboy); 2 . plik tekstu w języku chińskim
.gbl : 1. plik definicji globalnych (VAXTPU editor); plik modułu globalnego dla programów w języku Basic
.gc1 : plik z kodem źródłowym w języku Lisp (Golden Common Lisp 1.1)
.gc3 : plik z kodem źródłowym w języku Lisp (Golden Common Lisp 3.1)
.gcd : 1. plik grafiki wektorowej w formacie Generic CAD Drawing;2. plik obrazu dysku CD (Prassi CD Right Plus)
.gdf : plik słownika (GEOS)
.ge : plik konfiguracyjny (GEcho)
.ged : 1. kompilowany plik konfiguracji (GoldED dla systemu DOS); 2. plik edytora grafiki (EnerGraphics); 3. plik graficzny (Arts&Letters
.gem : plik grafiki rastrowej (Ventura Publisher)
.gen : 1. kompilowany plik szablonu (dBASE Application Generator); 2. plik spisu treści lub skorowidza (Ventura Publisher)
.geo : kompilowany plik konfiguracji (GoldED dla systemu OS/2)
.gex : plik konfiguracyjny (GEcho)
.gf : plik fontu (MetaFont)
.gfb : kompresowany plik graficzny (GIFBlast)
.gft : plik plik fontu (GEM, NeoPaint)
.gfx : plik plik graficzny (Instant Aritst)
.gib : plik wykresu (Graph-in-the-Box)
.gid : plik indeksu pliku pomocy (w systemie Windows 95)
.gif : plik grafiki rastrowej (GIF87A/GIF89A CompuServe Graphics Interchange Format)
.giff : plik grafiki rastrowej w systemie UNIX (GIF87A/GIF89A CompuServe Graphics Interchange Format)
.gis : plik grafiki rastrowej (Erdas)
.giw : plik plik prezentacji (Graph-in-the-Box dla systemu Windows)
.gkh : plik plik obrazu dysku (Ensoniq)
.gl : 1. plik animacji (GRASP); 2. plik skryptu (GALink)
.glb : plik modułu globalnego dla programów w języku Basic
.glm : plik z danymi (Glim)
.glo : 1. plik modułu globalnego dla programów w języku Basic; 2. plik rozszerzenia dla glosariusza (LaTeX)
.gls : plik z danymi (Across)
.gly : plik glosariusza (MS Word)
.gm : plik grafiki rastrowej (Autologic files)
.gm2 : plik grafiki rastrowej w trybie 2 (Autologic files)
.gm4 : plik grafiki rastrowej w trybie 4 (Autologic files)
.gmf : plik plik grafiki wektorowej CGM (APPLAUSE)
.gnt : plik generowany kodu (micro Focus COBOL/2)
.go : plik grafiki rastrowej (GraphOn)
.gobj : plik kodu obiektu bez kontroli poprawności (Geoworks)
.goc : plik z kodem źródłowym w języku GOC (Geoworks)
.goe : plik zdjęcia satelitarnego (McIDAS system)
.goes : plik zdjęcia satelitarnego (McIDAS system)
.goh : plik nagłówkowy w języku GOC (Geoworks)
.gould : plik grafiki rastrowej (Gould)
.goz : plik kompresowany (GodeZIP)
.gph : plik wykresu (Lotus 1-2-3/G)
.gpk : plik archiwum kompresowanego Omnigo (Geos)
.gq : plik w formacie jezyku opisu strony drukarki Epson
.gr2 : plik sterownika ekranowego (w systemie Windows 3.x)
.gra : 1. plik z danymi (SigmaPlot); 2. plik wykresu (Micorsoft Graph); 3. plik wykresu (MS Graph 97)
.grasp : plik animacji GRASP
.gray : plik grafiki rastrowej
.grb : 1. plik grafiki rastrowej (HP-48sx calculator); 2. plik monitora powłoki MS-DOS (w systemie MS-DOS 5)
.grd : plik sterowników dla GRX (biblioteki graficzne)
.grdef : plik zasobów UI (Geoworks)
.grf : plik wykresu (Graph Plus, Charisma)
.grn : plik sterowników dla GRX (biblioteki graficzne)
.grp : 1. plik z danymi grupy (w systemie Windows 3.x, Papyrus); 2. plik grupy rysunków (PixBase)
.gry : plik grafiki (Raw GREY)
.gs1 : plik prezentacji (GrpahShow)
.gsd : 1. plik dźwiękowy (GSM Internet Realtime Audio); 2. plik grafiki wektorowej (Professional Draw)
.gsm : plik dźwiękowy (GSM 6.10 prl-ETS 300 036 13kbit/s)
.gsp : plik szkicu (Geometer′s Sketchpad)
.gss : plik skryptu (Geometer′s Sketchpad)
.gsw : plik arkusza kalkulacyjnego (GraphShow)
.gtar : plik kompresowany (GNU tar)
.gth : plik kompresowany (Gather)
.gtx : plik grafiki rastrowej (GTX Group IV)
.gup : plik danych (PopMail)
.gxl : plik biblioteki graficznej (Genus)
.gym : plik symboli podstawowych (Geoworks)
.gz : plik kompresowany (GZip)
.gzip : plik kompresowany (GZip)

CZĘŚĆ H

.h : plik nagłówka
.h! : plik pomocy (Flambeaux Help, Perfect Database)
.h++ : plik nagłówka (C++)
.h-- : plik nagłówka (Sphinx C--)
.ha : plik kompresowany (HA, LGHA)
.hal : plik z danymi (Hyper Access Lite OS/2)
.ham : plik sterowników dysku NPA (Novell NetWare)
.hap : plik kompresowany (HAP)
.hbk : plik podręcznika (Mathcad)
.hbm : plik z danymi zakładek
.hc : plik nagłówka
.hcom : plik dźwiękowy (w komputerze Macintosh)
.hdf : 1. plik grafiki rastrowej (NCSA); 2. plik pomocy (Help Development Kit)
.hdl : plik listy pobierania alternatywnych plików (Procomm Plus)
.hdr : 1. plik danych (Egret); 2. plik nagłówka baz danych (Pc-File+); 3. plik nagłówka wiadomości (1st Reader, Procomm Plus)
.hds : plik z danymi
.hdw : plik grafiki wektorowej (Harvard Draw)
.hdx : plik skorowidza pliku pomocy (AutoCAD, Zortech C++)
.hed : plik dokumentu (HighEdit)
.hel : plik z danymi gry (Microstof Hellbender)
.hep : plik z danymi biblioteki pomocy Novell (w systemie Novell NetWare)
.hex : 1. kodowany plik archiwum (w komputerach Macintosh BinHex); 2. plik z zawartością obszaru pamięci z danymi w kodzie szesnastkowym
.hfi : plik informacyjny fontu Hp Font (GEM)
.hgl : 1. plik definicji podświetlenia grup (DN); 2. plik grafiki wektorowej dla ploterów (HP Graphics Language)
.hh : plik plik nagłówka (C++)
.hhh : wstępnie kompilowany plik nagłówka (Power C)
.hhp : plik pomocy dla użytkowników odległych (Procomm Plus)
.hi : plik wyników (gry)
.hig : plik wyników (gry)
.hin : plik z danymi (HyperChem)
.hips : plik grafiki rastrowej (HIPS)
.his : plik historii (DN)
.hit : plik kompresowany (HIT)
.hlb : plik biblioteki systemu pomocy (w komputerze VMS)
.hlp : plik pomocy
.hlx : plik pomocy (MultiEdit)
.hlz : spakowany plik pomocy (MultiEdit)
.hmi : plik muzyczny (MIDI)
.hmm : plik menu opcji Alternate Mail Read (Procomm Plus )
.hmp : plik muzyczny (MIDI)
.hof : plik najlepszych wyników (gry)
.hp : 1. plik z danymi niesortowanymi (THOR); 2. plik pomocniczy dla drukarek i ploterów HP (HP/GL)
.hp8 : plik tekstowy w kodzie HP Roman8 (NewWave, Write)
.hpa : plik kompresowany (HPA)
.hpf : plik fontów HP LaserJet (PageMaker)
.hpg : plik grafiki rastrowej dla ploterów (AutoCAD, Harvard Graphics)
.hpgl : plik grafiki rastrowej dla ploterów
.hpi : plik informacyjny fontu (GEM)
.hpj : 1. plik projektu pomocy (MS Help Compiler); 2. plik wydruku (HP LaserJet)
.hpk : plik kompresowany (HPack)
.hplj : plik grafiki rastrowej (Hewlett-Pacard LaserJet)
.hpm : 1. plik danych (Quaestor 1.x); 2. plik menu alternatywnego dla użytkowników uprzywilejowanych (Procomm Plus); 3. plik tekstu (HP NewWave)
.hpp : 1. plik grafiki wektorowej (Hewlett-Packard Control Language); 2. plik nagłówka (Watcom C/C++, Zortech C++)
.hppcl : lik grafiki wektorowej (Hewlett-Packard Control Language)
.hqx : kodowany plik archiwum (w komputerze Macitosh BinHex)
.hrf : plik grafiki rastrowej (CADCore)
.hrh : plik nagłówka
.hrm : plik alternatywnego menu dla normalnych użytkowników (Procomm Plus)
.hrz : plik graficzny (SSTV)
.hs2 : plik grafiki rastrowej (Postering)
.hsc : plik muzyczny Fm (HSC tracker)
.hsi : plik grafiki rastrowej (Image Alchemy)
.hsp : plik projektu strony WWW (HomeSite)
.hst : 1. plik graficzny (Handmade Software); 2. plik historii
.ht : plik z danymi (HyperTerminal)
.htm : plik dokumentu w języku HyperText Markup Language (WWW)
.html : plik dokumentu w języku HyperText Markup Language (WWW)
.htmls : plik dokumentu w języku HyperText Markup Language zawierający kod wykonywany po stronie serwera(WWW)
.htt : plik szablonu hipertekstu
.htx : plik szablonu HTML (MS FrontPage)
.hwd : plik prezentacji (Hollywood)
.hx : plik odnośników danych mieszanych (THOR)
.hxm : plik alternatywnego menu dla wszystkich użytkowników (Proceomm Plus)
.hxx : plik nagłówka
.hy1 : plik algorytmów dzielenia wyrazów (Ventura Publisher)
.hy2 : plik algorytmów dzielenia wyrazów (Ventura Publisher)
.hyc : plik z danymi (WordPerfect)
.hyd : plik biblioteki dzielenia wyrazów (WordPerfect)
.hyp : plik plik kompresowany (Hyper)
.hz : plik tekstowy w języku chińskim

ROZSZERZENIA PLIKÓW - OD "PREHISTORII" PO WSPÓŁCZESNOŚĆ
CZĘŚĆ I

.i : 1. plik wyjściowy preprocesora (Borland C Preprocessor); 2. plik z danymi (Phase Vocoder)
.i3 : plik z kodem źródłowym interfejsu (Modula-3)
.iax : plik grafiki rastrowej (IBM Image Access eXecutive)
.ibm : plik kompresowany do użytku wewnętrznego IBM (ARCHDOS)
.ic : plik z danymi w języku M3CG (Modula-3)
.ic1 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Image)
.ic2 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Image)
.ic3 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Image)
.ica : 1. plik biblioteki ikon (IoCA); 2. plik grafiki rastrowej (Image Object Content Architecture)
.icb : plik grafiki rastrowej (Targa)
.icc : plik grafiki rastrowej (KOdak ICC)
.ice : 1. plik kompresowany (Freeze!, LHAice); 2. plik kompresowany (ICE)
.icm : plik konfiguracyjny ICC
.icn : 1. plik graficzny; 2. plik z kodem źródłowym w języku Icon
.ico : plik ikony (w systemie Windows 3.x)
.icon : plik ikony (w systemie UNIX)
.icp : plik parametrów (w systemie UNIX IContact)
.icr : plik grafiki rastrowej (NCSA Telnet)
.id : plik identyfikacyjny dysku
.idb : plik bazy (IDA)
.idc : 1. plik dokumentu (Internet Database Connector); 2. plik grafiki rastrowej (Core Software Tech CORE IDC); 3. plik z kodem źródłowym w języku IDA C (IDA)
.idd : plik definicyjny instrumentu MIDI
.ide : plik projektu (Borland C++ 4.x)
.idf : plik definicyjny instrumentu MIDI
.idl : plik definicji interfejsu (Visual C++)
.ids : plik formatu importowanych nazw (IDA)
.idw : plik grafiki rastrowej (IntellliDraw)
.idx : 1. plik indeksu (FoxPro); 2. plik informacji nagłówka obrazu CMYK (Stork)
.ief : plik grafiki wektorowej (Image Exchange Format)
.ifd : plik formularza (JetForm Design)
.iff : 1. plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun TAAC); 2. plik grafiki rastrowej (w komputerze Amiga IFF/8SVX);3. plik dźwiękowy (w komputerze Amiga IFF/8SVX)
.ifo : plik z danymi dla odtwarzacza (DVD)
.ifp : plik skryptu (KnowledgeMan)
.ifs : 1. plik z danymi do generowania fraktali (Fractint); 2. plik instalacyjny (w systemie OS/2)
.ig : plik źródłowy interfejsu (Modula-3)
.iges : plik modelu 2D lub 3D (CAD)
.igs : plik modelu 2D lub 3D (CAD)
.ihp : plik pomocy (Watcom)
.ihs : plik historii Inbound History (Bink/+)
.ii : plik z kodem źródłowym w języku C++ (gcc)
.iif : plik wymiany (QuickBooks dla systemu Windows)
.il : plik rozszerzeń (Fortran 90)
.ilb : plik danych (Scream Tracker)
.ilbm : plik grafiki rastrowej (w komputerze Amiga)
.ilk : plik danych dla programu konsolidacji (MS ILink)
.im : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun)
.im1 : plik 1 bitowej grafiki rastrowej (w komputerze Sun)
.im24 : plik 24 bitowej grafiki rastrowej (w komputerze Sun
.im32 : plik 32 bitowej grafiki rastrowej (w komputerze Sun
.im8 : plik 8 bitowej grafiki rastrowej (w komputerze Sun
.ima : 1. plik graficznym (WinImage); 2. plik grafiki wektrowej (Autumn, Chart, EGO)
.image : plik obrazu dysku (Disk Copy, ShrinkWrap)
.img : 1. plik grafiki rastrowej w formacie GEM lub ADEX (Ventura Publisher); 2. plik obrazu dysku (Disk Copy, ShrinkWrap);3. plik obrazu dysku CD (Clone CD); 4. plik graficzny NASA (w formacie PDS); 5. plik grafiki prezentacyjnej (ImageQ)
.imp : 1. plik arkusza klakulacyjnego (Lotus Improv); 2. plik implementacji Pascala; 3. plik kompresowany (IMP, WinIMP)
.in$ : plik instalacyjny (HP NewWave)
.in3 : plik sterownika urządzenia wprowadzającego dane (Harvard Graphics 3.0)
.inb : plik skryptu testu (Vermopnt High Test)
.inc : plik dołączany
.ind : plik indeksu (dBASE IV)
.inf : 1. plik informacyjny; 2. plik inforamcji dla programu instalacyjnego (w systemie Windows); 3. plik hipertekstowego systemu pomocy (w systemie OS/2)
.info : plik ikony (w komputerze Amiga)
.ingr : plik grafiki rastrowej
.ini : plik inicjujący
.ink : plik kolorów Pantone (Corel Draw)
.inl : plik implementacyjny C++
.inn : plik nakładki (Micro Focus COBOL/2)
.ins : 1. plik z danymi (WordPerfect); 2. plik definicji instrumentu (Adlib, Ensoniq);3. plik skryptu instalacyjnego (1st Reader); 4. plik ustawień internetowych (MS IIS)
.int : plik źródłowy modułu interfejsu (Borland)
.inx : plik indeksu (Foxbase)
.io : 1. plik kompresowany (CPIO); 2. plik obiektu (Modula -3)
.ioc : plik schematu organizacyjnego (Instant ORGcharting!)
.ion : plik opisu (w systemie 4DOS)
.ip : 1. plik z danymi (Interactive Physics); 2. plik procedur inspekcyjnych (NRC Inspection Manual)
.ipl : plik palety dodatkowych kolorów Pantone (CorelDraw)
.ips : plik w języku IPScript (IPIX)
.ipx : plik IPIX (IPIX)
.iqy : plik kwerendy Web (MS Excel)
.irc : plik dźwiękowy (IRCAM format)
.iris : plik grafiki rastrowej (w komputerach Silicon Graphics)
.irs : plik zasobów (Word Perfect)
.irtp : plik graficzny (Graphicon-2000 Interactive Real-Time PHIGS)
.isd : plik słownika poprawności językowej (RapidFile)
.ish : plik skompresowany (ISH)
.iso : plik obrazu dysku zgodny z ISO-9660 (BINChunker, BlindRead, CDRWin, Creator ,Nero Burning ROm)
.isp : plik ustawień ISP (MS IIS)
.it : 1. plik muzyczny (Impulse Tracker); 2. pli ustawień (intalk)
.itf : plik interfejsu (JPI TopSpeed Pascal)
.iv : plik obiektu 3D (Open Inventor)
.ivb : plik grafiki rastrowej (Truevision Targa)
.ivt : plik tytułowy informacji (InvoViewer)
.iw : plik prezentacji (HSC InterActive ,IconAuthor)
.iwa : plik plik dokumentu tekstowego (IBM Writing Assistant)
.iwp : plik dokumentu tekstowego (Wang)
.ix : plik informacyjny programu konsolidującego (Modula-3)

CZĘŚĆ J

.j : plik kompresowany (JAR)
.jam : 1. plik bazy komunikatów Jam (FTN); 2. plik muzyczny (moduł JamTracker)
.jar : kompresowany plik archiwum Java (JAR)
.jas : plik grafiki rastrowej (JAS Compressed)
.jasc : plik graficzny (JAS Compressed)
.jav : plik z kodem źródłowym w języku Java
.java : plik z kodem źródłowym w języku Java
.jbd : plik z danymi (SigmaScan)
.jbf : plik wyszukiwarki (Jasc Browser)
.jbig : plik grafiki rastrowej (Joint Bilevel Image Group)
.jbx : plik projektu (Project Scheduler 4)
.jcm : plik komunikatu (Java)
.jet : plik faksu (Hybrid JetFax)
.jff : plik grafiki rastrowej(JPEG File Interchange Format)
.jfi : plik grafiki rastrowej(JPEG File Interchange Format)
.jfif : plik grafiki rastrowej(JPEG File Interchange Format)
.jif : plik grafiki rastrowej(JPEG File Interchange Format)
.jis : plik tekstowy w języku japońskim w standardzie Japanese Industry Standard
.jms : plik plik muzyczny (UltraForce)
.jn1 : plik z danymi gry (Epic MegaGames Jill of the Jungle)
.job : plik z danymi (Scheduler)
.joi : plik do połączeń konferencyjnych (XBoard)
.jor : plik dziennika (Gupta SQL Windows)
.jou : plik dziennika (w systemw VAX Edt)
.jpc : plik grafiki rastrowej (Japan Picture Format)
.jpe : plik grafiki rastrowej (JPEG Joint Photography Experts Group format)
.jpeg : plik grafiki rastrowej (JPEG Joint Photography Experts Group format)
.jpg : plik grafiki rastrowej (JPEG Joint Photography Experts Group format)
.jrc : plik kompresowany (JRchive)
.js : plik z kodem źródłowym w języku Java Script
.jsm : plik układanki (JugWin)
.jss : plik układanki (JugWin)
.jtf : 1. plik faksu (Hayes JT Fax); 2. plik grafiki rastrowej (JPEG Tagged Interchange Format)
.jw : plik dokumentu (JustWrite)
.jwl : plik biblioteki (JustWrite)
.jzz : plik arkusza kalkulacyjnego (Jazz)

CZĘŚĆ K

.k3d : plik opisu języka makropoleceń (3DS)
.kar : 1. plik muzyczny Karaoke (podkład muzyczny MIDI wraz z sekcją wokalną w postaci tekstu);2. wstępnie kompilowany plik .prg dla aplikacji KARAT (FOX + 2.0)
.kb : 1. plik skryptu klawiaturowego (Borland C++ 4.5); 2. plik źródłowy programu (Knowledge Pro)
.kbd : plik z odwzorowaniem klawiatury (LoccoScript, Signature, Proceomm Plus)
.kbm : plik z odwzorowaniem klawiatury (Reflection 4.0)
.kcl : plik z kodem źródłowym w języku Lisp (Kyoto Common Lisp)
.kdc : plik grafik rastrowej (Photo Enhancer)
.kdk : plik grafiki rastrowej (Kodak)
.kex : plik skryptu makropolecenia (KEDIT)
.key : 1. plik z danymi (Forecast Pro); 2. plik z danymi (w systemie OS/2); 3. plik skryptu makropoleceń dla klawiatury ; 4. plik z danymi zabezpieczającymi lub informacją o rejestracji
.kfx : plik graficzny (KoFax)
.kit : plik z danymi dla perkusji (Power Chord)
.kml : plik biblioteki makropoleceń (Kedit macro Library)
.knn : plik plik zabezpieczenia bazy danych (Clarion)
.kpp : plik z danymi (SmartPad)
.kps : plik grafiki rastrowej w formacie LBM (KIPS)
.kqp : plik grafiki rastrowej (Konica Quality Photos)
.krz : plik z danymi (Kurzweil)
.kyb : plik mapujący klawiaturę (FTP Software PC/TCP)
.kye : plik z danymi gry (Kye)

CZĘŚĆ L

.l : 1. plik dyrektywy dla programu konsolidującego (WATCOM wlink);2. plik fraktala L-System (Fractint); 3. plik z kodem źródłowym w języku Lex; 4. plik z kodem źródłowym w języku Lisp
.la : plik audio (LiveAudio)
.lab : 1. plik z danymi (NCSS, SOLO); 2. plik etykiet pocztowych (Q+E dla MS Excel)
.lam : plik z danymi strumienia audio (Netscape Media Player)
.lan : 1. plik grafiki rastrowej (Erdas); 2. plik sterowników LAN (Novell NetWare)
.landsat : plik plik grafiki rastrowej (EOSAT)
.latex : plik plik dokumentu (LaTeX)
.lay : plik z danymi wyglądu wykresu (APPLAUSE)
.lbg : plik plik z danymi generatora etykiet (dBASE IV)
.lbl : plik etykiety (dBASE IV, dBFast, Clipper 5)
.lbm : 1. plik grafiki rastrowej (w komputerze Amiga Deluxe Paint); 2 plik grafiki rastrowej (XLib)
.lbo : plik kompresowany etykiety (dBASE IV)
.lbr : 1. plik kompresowany (LU); 2. plik sterownika wyświetlacza (Lotus 1-2-3)
.lbt : plik opisu etykiet dodatkowych (FoxPro)
.lbx : plik opisu etykiet podstawowych (FoxPro)
.lcf : plik sterujący konsolidacją (Norton Guides compiler)
.lch : plik wykresu (IBM Works dla systemu OS/2)
.lck : plik zabezpieczenia do sterowania dostępem do bazy danych
.lcl : plik z danymi (FTP , PC/TCP)
.lcn : plik pomocniczy (WordPerfect)
.lcs : plik z danymi (ACT!~History Files)
.lcw : plik arkusza kalkulacyjnego (Lucid 3-D)
.ld : plik z kodami Long Distance (Telix)
.ld1 : plik nakładki (dBASE)
.ldb : 1. plik bazy danych (IBM Works dla systemu OS/2);2. plik informacyjny (MS Access)
.ldf : 1. plik definiujący bibliotekę (Geoworks); 2. plik formularza (IBM Works dla systemu OS/2)
.le : plik wykonywalny (DOS/4GW PM 32X DOS Extender)
.leg : plik dokumentu (Legacy)
.les : plik lekcji
.lex : plik słownika , leksykonu
.lfd : plik zasobów gry (gry LucasArt)
.lft : plik fontu dla drukarek laserowych (ChiWriter)
.lg : 1. plik kompresowany (Arhangel); 2. plik procedur definiujących (LSRHS Logo)
.lgo : plik z grafiką dla nagłówka i stopki (SuperFax); 2. plik z grafiką logo startowego (w systemie Windows 3.x)
.lha : plik kompresowany (LHA,LHARC)
.lhw : plik kompresowany (W komputerze Amiga LHWarp)
.lhz : plik kompresowany (LHA)
.lib : plik biblioteki
.lic : plik licencji
.lif : 1. plik danych w formacie Logical Interchange Format (Hewlett-Packard); 2. plik kompresowany (instalator CA Clipper)
.lim : plik kompresowany (Limit)
.lin : 1. plik z danymi (AutoCAD); 2. plik z danymi wektorowymi (ARC)
.lis : plik listy ( w komputerze VAX)
.lispm : plik grafiki rastrowej (Lisp Machine)
.lj : plik grafiki rastrowej (HP Laser Jet)
.lku : plik modułu dołączalnego (T9000)
.ll3 : plik informacyjny (LapLink III)
.lma : plik audio (LiveAudio)
.lmp : plik emo gry (Doom, Doom2)
.ln03 : plik grafiki rastrowej (w komputerze DEC LN03+ Sixel)
.lng : plik definicyjny języka
.lnk : 1. plik odnośnika, skrót (w systemie Windows); 2 .plik skryptu konsolidatora (RTLink)
.loc : plik nagłówka zasobów łańcuchów lokalizujących
.lof : zewnętrzny plik dla wykazu rysunków (LaTeX)
.log : plik dziennika
.lot : zewnętrzny plik dla wykazu tablic (LaTeX)
.lpc : 1. plik dźwiękowy (Linear Predictive Coding); 2. plik sterowników drukarki (TEKO)
.lrc : plik z danymi (Intel Video Phone)
.lrf : plik odpowiedzi konsolidatora (MS C/C++)
.lrp : plik raportu (IBM Works dla systemu OS/2)
.lrs : plik zasobów językowych (WordPerfect)
.lrt : plik dziennika (Yacc)
.lsa : plik z danymi ASCII (LightScape Technologies)
.lsb : plik z danymi binarnymi (LightScape Technologies)
.lsp : 1. plik z kodem źródłowym w języku Lisp (AutoLISP, Xlisp); 2. plik kompresowany (LSP Visual Archiver, SFX Builder)
.lss : plik arkusza kalkulacyjnego (Legato , IBM Works dla systemu OS/2)
.lst : 1. plik buforowy (Oracle); 2. plik makropolecenia dla klawiatury (1st Reader); 3. plik zawierający listę ; 4.plik zawierający wydruk kodu źródłowego
.ltm : 1. plik formularza (Lotus Forms); 2. plik garfiki rastrowej (EOSAT)
.ltx : plik dokumentu z tekstem matematycznym (LaTeX)
.lwd : plik dokumentu (LotusWorks)
.lwob : plik z danymi (Lightwave Object Format)
.lwp : 1. plik dokumentu (Lotus Word Pro); 2. plik edytora tekstu (IBM Works sla systemu OS/2)
.lyr : plik plik z tekstami piosenek
.lza : plik kompresowany (LZA)
.lzd : plik z danymi różnicowymi plików binarnych (Ldiff 1.20)
.lzh : plik kompresowany (LHA - LHARC)
.lzo : plik kompresowany (LZOP)
.lzs : plik kompresowany (LARC)
.lzw : plik kompresowany (w komputerze Amiga LHWarp)
.lzz : plik kompresowany (LZA)

CZĘŚĆ M

.m : 1.plik binarny (Maple); 2. plik modułu makropoleceń (Brief); 3. plik skryptu w języku Mirnada; 4. plik standardowego pakietu (Mathematica); 5. plik z kodem źródłowym w języku Objective-C (gcc);6. plik zbioru funkcji i poleceń (Mathematica, Matlab M-file)
.m11 : 1. plik audio (Farallon′s MacRecorder); 2. plik tekstowy (MASS11)
.m1a : plik z danymi strumienia audio MPEG-1
.m1s : plik z danymi strumienia audio MPEG-1
.m1v : plik z danymi IPB strumienia wideo MPEG-1
.m2 : plik z kodem źródłowym w języku Modula 2
.m22 : plik audio (Farallo′s MacRecorder)
.m2a : plik audio (MPEG-2 audio)
.m2v : plik z danymi IPB strumienia wideo MPEG-2
.m3 : plik z kodem źródłowym w jezyku Modula 3
.m3a : plik audio (MPEG-3 audio)
.m3d : plik makropolecenia animacji 3d (Corel motion)
.m3u : plik odnośników plików audio (MPEG URL)
.m4 : plik preprocesora M4 (w systemie UNIX)
.m7 : plik audio (Farallo′s MacRecorder)
.m_u : plik kopii danych sektorów startowych FAT i katalogu plików (MazeGold)
.ma : plik tekstowy (Mathematica)
.ma3 : plik makropolecenia (Harvard Graphics 3.0)
.mac : 1. plik grafiki rastrowej (w komputerze Apple. w komputerze Macintosh MacPaint); 2. plik makropolecenia
.macp : plik grafiki rastrowej (w komputerze Apple. w komputerze Macintosh MacPaint)
.mad : plik skrótu do modułu (MS Access)
.maf : plik skrótu do formularza (MS Access)
.mag : plik graficzny (MPS Magro Paint System)
.mah : plik ustawień gry (Mahjong Solitaire)
.mai : plik wiadomości pocztowej (w komputerze VAX)
.mam : plik skrótu do makropoeceń (MS Access)
.man : plik formatowanej strony podręcznika
.map : 1. plik z danymi dla programu konsolidującego; 2. plik z danymi formatu (Micrografx Picture Publisher); 3. plik mapy geograficznej (Atlas MapMaker); 4. plik mapy sieci (AccView); 5. plik palety kolorów
.maq : plik skrótu dla kwerend (MS Acccess)
.mar : 1. plik programu asemblera (w komputerze VAX Macro); 2. plik skrótu do raportów (MS Access)
.mas : plik ustawień (Freelance Graphics)
.mat : 1. plik z danymi macierzy (Matlab); 2. plik skrótu do tablic (MS Access)
.max : 1. plik z kodem źródłowym w języku Max; 2. plik sceny (3D Studio Max)
.maz : 1. plik z danymi (dVS/dVISE); 2. plik z danymi gry (labirytnt Hover)
.mb : 1. plik binarny (Mathematica); 2. plik wartości pól memo dla bazy danych (Paradox)
.mb1 : plik danych gry (Apogee Monster Bash)
.mbfavs : plik grafiki rastrowej (AVS X)
.mbfx : plik grafiki rastrowej (AVS X)
.mbk : plik kopii pliku indeksów wielokrotnych (dBASE IV)
.mbm : plik grafiki rastrowej (EPOC)
.mbx : plik skrzynki pocztowej (Eudora / Zerbeus)
.mc : plik rozdziału podręcznika (NRC Inspection Manual)
.mc$ : plik z danymi (Magic Cap)
.mcc : 1. plik karty (Dialer10) ; 2. plik konfiguracyjny (Mathcad); 3. plik skrótu do MSN (w systemie Windows)
.mcd : plik dokumentu (Mathcad)
.mcf : 1. plik fontu (Mathcad); 2. plik graficzny(Hotsauce)
.mci : plik skryptu poleceń (Media Control Interface)
.mcl : plik biblioteki makropoleceń (MultiEdit)
.mcp : 1. plik multimedialny (NetMC Player); 2. plik skryptu aplikacyjnego (Capsule); 3. plik sterownika drukarki (Mathcad)
.mcs : plik graficzny (MathCAD)
.mcw : plik dokumentu (MacWrite II, MS Word dla komputera Macintosh)
.md : plik kompresowany (MDCD)
.mda : plik dodatku (MS Access)
.mdb : plik bazy danych (MS Access)
.mde : plik bazy danych MDE (MS Access)
.mdl : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (CA-Compete!); 2. plik modelu geometrycznego (3D Design Plus); 3. plik modelu obiektu (Rational Rose 98)
.mdm : plik definicji modemu (TELIX)
.mdn : plik pustego szablonu bazy danych (MS Access)
.mdp : plik projektu (MS Developer Studio)
.mdr : plik symulujący napęd Microdrive (emulator komputera ZX Spectrum)
.mdt : 1. plik z danymi dodatku (MS Access); 2. plik z danymi tablicy (MS ILink)
.mdw : plik informacyjny dla pracy grupowej (MS Access)
.mdx : plik indeksów wielokrotnych (dBASE IV)
.mdz : 1. plik kreatora bazy danych (MS Access); 2. plik opisu modułu muzycznego (Cross-View, Cubic Player)
.me : 1. plik konfiguracyjny (MultiEdit); 2. plik tekstowy (README)
.meb : plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library)
.mec : plik źródłowy MECCA (Maximus)
.med : 1. plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library); 2. plik muzyczny (w komputerze Amiga MED/OctaMED)
.mem : plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library)
.meq : plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library)
.mer : plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library)
.mes : 1. plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library); 2. plik wiadomości
.met : 1. plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library); 2. plik dokumentu (Omnipage Pro); 3. plik graficzny (w systemie OS/2)
.meu : plik z danymi menu (w systemie DOS Shell)
.mex : 1. plik aplikacji Macro Editor (WordPerfect Library); 2. plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze Macintosh Matlab)
.mex4 : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze Sun-4/SPARC Matlab)
.mexds : plik dynamicznie łączonych procedur (w kompuetrze DECStation Matlab)
.mexhp3 : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze HP9000/seria 300 Matlab)
.mexhp7 : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze HP9000/seria 300 Matlab)
.mexn : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze NeXT Matlab)
.mexrs6 : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze IBM RS/6000 Matlab)
.mexsg : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerze SGI Matlab)
.mf : plik tekstowy Metafont (TeX)
.mfm : plik muzyczny (DMP)
.mft : plik stylu (MetaFont)
.mg : plik źródłowy modułu podstawowego (Modula - 3)
.mgf : plik fontu (Micrografx)
.mgr : plik grafiki rastrowej (MGR)
.mgx : plik grafiki (Designer 4.1)
.mht : plik wiadomości w formacie HTML
.mhtml : plik wiadomości w formacie HTML
.mic : plik danych (Microsoft Image Composer)
.mid : plik muzyczny (Musical Instrument Digital Interface)
.midi : plik muzyczny (Musical Instrument Digital Interface)
.mif : plik z danymi (FrameMaker)
.miff : plik grafiki rastrowej (Magick Image File Format)
.mii : plik danych (MicroStat - II)
.mil : plik grafiki rastrowej (CALS Group IV Type 2)
.mime : plik wiadomości w formacie MIME (RFC822)
.mis : plik misji (dla różnych gier)
.mitsu : plik grafiki rastrowej (sublimacyjna drukarka kolorowa Mitsubishi s340-10)
.mix : plik obiektu (Power C)
.mki : plik grafiki japońskiej w formacie MAKIchan (MagView 0.5)
.mks : plik danych (TACT)
.ml : plik z kodem źródłowym w języku ML
.ml3 : plik projektu (Milestones 3.x)
.mlb : plik biblioteki makropoleceń (Symphony)
.mli : plik biblioteki wzorów materiałów (3D Studio)
.mlm : plik zachowanego listu (w systemie Novell GroupWise wykorzystując format WP5.2)
.mm : 1. plik dokumentu (MultiMate Advantage); 2. plik wirtualnego świata (Meme)
.mmf : plik wiadomości pocztowej (MS Mail)
.mmm : plik filmowy w formacie RIFF RMMP (MacroMind Director 3.x)
.mmo : plik notatki (RapidFile)
.mmp : plik wyjściowy wideo (Bravado)
.mnd : plik źródłowy menu (AutoCAD Menu Compiler)
.mng : 1. plik grafiki rastrowej (Network Graphics); 2. plik (DeLorme Map′n′Go)
.mnt : plik opisu menu dodatkowego FPT (FoxPro)
.mnu : 1. plik menu; 2. plik zaawansowanego makropolecenia (HP NewWave)
.mnx : 1. plik kompilowanego menu (AutoCAD); 2. plik opisu głównego menu DBF (FoxPro)
.mny : plik książki rachunkowej (MS Money)
.mo : plik obiektu (Modula - 3)
.mob : plik definicji urządzenia (PEN Windows)
.mod : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Multiplan); 2. plik definicji modelu (EPOC); 3. plik z kodem źródłowym w języku Modula -2 (Calrion Modula - 2); 4.plik modułu jądra ( w systemie Windows 3.x); 5. plik muzyczny (DmP, FasTracker, MDp, ST)
.moi : lisez.moi (plik README w języku francuskim)
.mon : plik opisu monitora (ReadMail)
.moo : plik plik z kodem źródłowym w języku MoonRock
.mov : 1. plik filmu (AutoCAD, AutoFlix); 2. plik filmu (w komputerze Apple QuickTime)
.moz : plik tymczasowy (Netscape)
.mp : plik filmu (kompresowany MPEG)
.mp2 : plik dźwiękowy (MPEG Layer II)
.mp3 : plik dźwiękowy (MPEG Layer III)
.mpa : plik dźwiękowy (MPEG-1)
.mpc : 1. plik kalendarza (MS Project); 2. plik dźwiękowy (Musepack)
.mpe : plik filmu (MPEG)
.mpeg : plik filmu (MPEG)
.mpg : plik filmu (MPEG)
.mpm : plik makropolecenia (WordPerfect Library)
.mpnt : plik grafiki rastrowej (w komputerach Apple Macintosh MacPaint)
.mpp : plik projektu (MS Project)
.mpr : plik generowanego wykonywalnego menu (FoxPro)
.mpt : plik grafiki rastrowej (wielostronicowy TIFF)
.mpv : plik podglądu (MS Project)
.mpx : plik kompilowany wykonywalnego menu (FoxPro)
.mrb : plik grafiki rastrowej (MS C/C++)
.mrc : plik z danymi bibliograficznymi (Machine - Readable Cataloging)
.mrk : plik znaczników CSI (CAD)
.mrs : plik zasobów makropoleceń (WordPerfect)
.ms : 1. plik arkusza elektronicznego (Maple); 2. plik pośredni asemblera (Modula - 3); 3. plik raportu (MSAV)
.msdl : plik z danymi w języku Manchester Scene Description Language
.msg : 1. plik audio (ZVoice); 2. plik wiadowmości
.msn : plik dokumentu (Microsoft Network)
.msp : plik grafiki rastrowej (Microsoft Paint)
.mss : plik manuskryptu (Jove, MINCE, Perfect Writer, Scribble)
.mst : 1. plik dokumentu (MS Test); 2. plik minispecyfikacji (Prosa); 3.plik skrytpu (MS Windows SDK)
.msw : plik dokumentu (MS Word)
.msx : kompresowane archiwum CP/M (w komputerze MSX)
.mth : plik matematyczny (Derive)
.mtm : plik muzyczny (MultiTracker Module)
.mtv : plik grafiki rastrowej (MTV Ray Tracer)
.mtw : plik plik z danymi (Minitab)
.mu : plik menu (Quattro Pro)
.mus : plik dźwiękowy (MusicTime, Doom)
.mvb : plik z danymi (Microsoft Multimedia Viewer)
.mvi : plik z danymu (AutoCAD, AutoFix)
.mvp : plik projektu (MediaView)
.mvw : plik dziennika (Saber LAN)
.mw : plik dokumentu (MacWrite II)
.mwf : plik animacji (ProMotion)
.mwii : plik dokumentu tekstowego (MacWrite II)
.mx : 1. plik podstawowych procedur macierzowych (Matlab); 2. plik informacyjny konsolidatora (Modula - 3)
.mx3 : plik dynamicznie łączonych procedur (w komputerach 80386/486 w systemie Windows Matlab)
.mxl : plik pomocniczy (PackRat 5.0)
.mxt : plik z danymi (MS C)
.myp : plik prezentacji (MM Make Your Point)

CZĘŚĆ N

.nam : plik modułu (w systemie NovellNetWare)
.nap : plik grafiki wektorowej w formacie Naplps(EnerGraphics, VideoShow)
.naplps : plik grafiki wektorowej w formacie Naplps (North American Presentation Layer Protocol Syntax)
.nb : plik dokumentu (Nota Bene)
.nc : 1. plik graficzny (Unidata netCDF); 2. plik z instrukcjami dla sterowania numerycznego (CAMS); 3. plik z kodem źródłowym w języku GOC bez kontroli błędów (GEOS)
.ncb : plik z danymi (MS Devweloper Studio)
.ncc : plik z danymi sterującymi (CamView 3D)
.ncd : 1. plik obrazu dysku CD (NTI CD-Maker 2000); 2. plik wewnętrzny z danymi struktury katalogów (Norton ChangeDirectory)
.ncm : plik konfiguracyjny (Nokia Communication)
.ncs : plik z danymi (Netscape)
.ncsa : plik grafiki rastrowej (NCSA)
.ndb : plik bazy danych (Intellicom, Compex)
.ndl : 1. plik z danymi (Lotus Notes); 2. plik z danymi (Inmos); 3. plik z listą adresów węzłów sieci
.ndx : plik indeksu (dBASE II, dBASE III, dBASE IV, dBFast)
.neo : plik grafiki rastrowej (w komputerach Atari NeoChrome)
.net : plik z danymi konfiguracyjnymi sieci
.netcdf : plik z danymi naukowymi(Network Common Data Format)
.new : plik z danymi informacyjnymi
.news : plik grafiki rastrowej (NeWS)
.nff : 1. plik z danymi (World ToolKit); 2. plik z danymi w formacie Neutral File Format (Haines)
.nfo : 1. plik bazy danych (Folioview); 2. plik pomocy (Netware Folio); 3. plik z danymi informacyjnymi
.ng : plik bazy danych dokumentacji (Norton Guide)
.nhf : plik zestawienia dla HFS-CD (Nero)
.nif : 1. plik binarny inicjujący obsługę w Sieci; 2. plik grafiki rastrowej (Navy Interchange File Format)
.niff : plik grafiki rastrowej (Navy Interchange File Format)
.nitf : plik z danymi (National Imagery Transmision Format)
.nl : plik z biblioteką ikon (Norton Desktop)
.nlm : plik z modułem (w systemie Novell Netware)
.noa : plik kompresowany (NOAH)
.not : plik z notatką
.note : plik pomocy (w komputerze Mac WordPerfect)
.now : plik z opisem (plik typu READ.ME lub CZYTAJ.TO)
.np : plik z planem projektu(Visual Planner 3.x)
.npi : plik źródła dla interpretera DGEN.EXE (dBASE Application Generator)
.nra : plik zestawienia dla Audio-CD (Nero)
.nrb : plik zestawienia dla Boot-CD (Nero)
.nrf : plik grafiki rastrowej (Neutral Raster File)
.nrg : plik obrazu dysku CD (Nero)
.nrh : plik zestawienia dla Hybrid-CD (Nero)
.nri : plik zestawienia dla CD-ROM ISO (Nero)
.nrm : plik zestawienia dla Mixed-Mode (Nero)
.nru : plik zestawienia dla URF lub UDF+ISO-CD (Nero)
.nrv : plik zestawienia dla Video-CD (Nero)
.ns2 : plik z danymi (Lotus Notes)
.ns3 : plik z danymi (Lotus Notes)
.nsf : plik z danymi (Lotus Notes)
.nsg : plik z danymi (Lotus Notes)
.nsh : plik z danymi (Lotus Notes)
.nsk : plik kompresowany (Nash Pack)
.nss : plik z modułem wygaszacza ekranu (NC, NDW Screen Saver)
.nst : plik muzyczny (Nosie Tracker)
.nsx : plik z indeksem (SuccessWare SIX 3.00)
.nt : plik startowy (w systemie Windows NT)
.ntf : plik z danymi (Lotus Notes)
.ntr : plik wykonywalny (NetRun)
.nts : 1. plik podręcznika (Norton); 2. plik wykonywalny (NetSend)
.ntx : plik indeksu (Clipper 5)
.nuf : plik z wiadomością dla nowych uzytkowników (Procomm Plus)
.nws : plik informacyjny (ASCII)
.nxt : plik dźwiękowy (w komputerze NeXT)

CZĘŚĆ O

.o : plik z danymi obiektu (GCC, w komputerze Atari, w systemie UNIX)
.o$$ : plik wyjściowy (Sprint)
.oaz : plik faksu (NetFax Manager)
.ob : plik z danymi obiektu (IBM LinkWay)
.obd : plik z danymi MS Binder
.obj : 1. plik obiektu (Wavefront); 2. plik z kompilowanym kodem języka maszynowego (Intel Relocatable Object Module)
.obr : plik z danymi (Borland C++)
.obs : plik skryptu (ObjectScript)
.obt : plik szablonu (MS Binder)
.obv : plik z danymi interfejsu (ObjectScript)
.obz : plik z danymi kreatora (MS Binder)
.ocf : plik z danymi obiektu (Object Craft)
.ocr : plik przychodzącego faksu po konwersji na tekst (FAXGrpapper)
.oct : plik muzyczny (Octalizer)
.ocx : plik kontrolki OLE (OLE)
.oda : 1. plik dokumentu (ODA); 2. plik grafiki rastrowej (CALS Group IV Type 2)
.odif : plik z danymi w formacie Open Document Interchange Format
.odl : plik z danymi (MS Developer Studio)
.ofd : plik definicji formularza (Object View)
.off : plik grafiki wektorowej (Object File Format)
.opfm : plik opisu fontu postscriptowego
.ofn : plik dokumentu (MS Office)
.oft : plik szablonu (MS Outlook)
.ohs : plik z historią (Bink/+)
.oid : plik z diagramem (Prosa/OM)
.okt : plik muzyczny (Oktalizer)
.olb : 1. plik biblioteki obiektów (VAX);2 . plik biblioteki OLE
.old : plik kopii
.ole : plik obiektu OLE
.oli : plik tekstowy (Olivetti)
.olk : plik książki adresowej (MS Outlook)
.omd : plik z modelem klasy (Prosa/OM)
.one : plik kompresowany (Semone)
.oom : plik wymiany (Shroom)
.oop : plik kompresowany (OOP)
.opa : plik obiektu (w komputerze Psion OPL)
.opl : plik z kodem źródłowym w języku OPL (w komputerze Psion)
.opo : plik obiektu (w komputerze Psion OPL)
.opt : 1. plik opcji programu; 2. plik z optymalizacją (QEMM)
.opw : plik schematu organizacyjnego (OrgPlus dla systemu Windows)
.opx : plik wykresu (MS Organization)
.or8 : plik raportu bazy danych Oracle 8 (Rational Rose Oracle 8)
.ora : plik z parametrami (Oracle)
.org : plik kalendarza (Lotus Organizer)
.oss : plik z danymi (MS Office)
.otl : 1. plik opisu fontu konturowego (Z-Soft Type Foundary);2. plik z danymi (Ventura Publisher′s Type Foundry Outline Editor)
.otx : plik tekstowy (Olivetti Olitext Plus)
.ov1 : plik nakładki
.ov2 : plik nakładki
.ovd : plik z danymi (ObjectVision)
.ovl : plik nakładki
.ovr : plik nakładki
.ows : plik kompresowany (OWS)

CZĘŚĆ P

.p : 1. plik graficzny (Applause); 2. plik z kodem źródłowym bazy danych (Progress); 3. plik z kodem źródłowym w języku Pascal; 4. plik z parametrami aplikacji Rea-C-Time (ReaGeniX)
.p10 : plik danych dla plotera (Tektornix Plot 10)
.p16 : plik muzyczny (ProTracker Studio 16)
.p22 : plik z danymi uzupełniającymi (Patch22)
.p65 : plik dokumentu (PageMaker 6.5)
.pab : plik osobistej książki adresowej
.pac : 1. plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari STAD); 2. plik z danymi (SBStudio II)
.pad : plik z definicją klawiatury (Telemate)
.paint : plik grafiki rastrowej (w komputerze Macitosh MacPaint)
.pak : 1. plik kompresowany (D.Dvoinikov PAK niezgodny z No Gate Consulting PAK); 2. plik kompresowany (No Gate Consulting PAK); 3. plik kompresowany (Packer niezgodny z innymi formatami .pak)
.pal : plik z paletą kolorów
.pan : plik z danymi do drukarki (CorelDraw)
.paq : plik kompresowany (OPAQUE)
.par : 1. plik aplikacji (Digitalk PARTS);2. plik kompresowany (PAR); 3. plik z danymi (w systemie Windows 3.x); 4. plik z parametrami (Fractint)
.pas : plik z kodem źródłowym w języku Pascal (Delphi Pascal)
.pat : 1. plik grafiki rastrowej z danymi patentowymi (US Patent and Trademark Office); 2. plik dźwiękowy (Gravis Ultrasound); 3. plik z danymi pozycji geograficznych (Polygon Attribute Table); 4. plik z wzorami wypełnień (AutoCAD , Photostyler); 5. plik z wypełnieniami wektorowymi (CorelDraw)
.pax : plik kopresowany (PAX)
.pb : 1. plik faksu (FAXability Plus); 2. plik konfiguracyjny (Proboard); 3. plik ustawień (PixBase); 4. plik z książką adresową (WinFax Pro)
.pb1 : plik dokumentu (FirstPublisher dla systemu Windows)
.pba : plik z kodem źródłowym w języku BASIC (Genus)
.pbd : plik z książką adresową (Faxit, FaxNOW!)
.pbi : 1. plik z danymi (Genus); 2. plik z danymi (MS Source Profiler)
.pbk : plik z książką adresową
.pbl : plik biblioteki Powerbasic (Genus)
.pbm : 1. plik grafiki rastrowej (Poskanzer′s Portable Bit Map); 2. plik grafiki rastrowej (XLib)
.pbo : plik z danymi (MS Source Profiler)
.pbt : plik z danymi (MS Source Profiler)
.pc : plik tekstowy ze specyfikacją sprzętu IBM PC
.pc1 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Degas )
.pc2 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Degas )
.pc3 : 1. plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Degas ); 2. plik danych palety (Harvard Graphics 3.0)
.pc8 : plik tekstowy w kodzie IBM8(NewWave Write)
.pca : plik kompresowany (PCArc)
.pcb : plik bazy danych (P-CAD)
.pcc : plik grafiki wektorowej (ZSoft PC Paintbrush)
.pcd : plik grafiki rastrowej (Kodak Photo-CD)
.pcf : plik z zestawem poleceń (MS Source Profiler)
.pch : 1. plik nagłówka (MS C/C++); 2. plik z danymi uzupełniającymi
.pcj : plik z danymi (IBM′ Linkaway Live)
.pck : plik z danymi(Turbo Pascal)
.pcl : plik z danymi graficznymi w języku HP-PCL (HP Printer Control Lanuage)
.pcp : plik grafiki rastrowej (PCP)
.pcs : 1. plik animacji PICT (w komputerze Macintosh); 2. plik z biblioteką klipartów (MS ClipArt Galery, MS Power Point)
.pct : plik grafiki rastrowej (w komputerze Macintosh kolorowy PICT2, czarno-biały PICT1)
.pcw : plik dokumentu (PC Write)
.pcx : plik grafiki rastrowej (ZSoft PC Paintbrush)
.pda : plik grafiki rastrowej
.pdb : plik z danymi (Packrat 5.0, TACT)
.pdf : 1. plik bazy danych w formacie Database Interchange Format (PCAD); 2. plik definicji pakietu (Microsoft SMS); 3. plik graficzny (ED-SCAN 24 bit); 4. plik informacyjny urządzenia drukującego (Netware); 5. plik publikacji elektronicznej w formacie Portable Document Format (Adobe Acrobat)
.pdg : plik z danymi (Print Shop Deluxe)
.pdl : plik w języku PDL (Borland C++ 4.5)
.pds : 1. plik z danymi misji kosmicznej w formacei Planetary Data System (NASA); 2. plik z kodem źródłowym w języku Pldasm
.pdv : plik sterownika drukarki (Paintbrush)
.pdw : plik dokuemntu (Professional Draw)
.pdx : plik definicji drukarki (PageMaker)
.peb : plik z danymi (WordPerfect Library)
.ped : plik z danymi (WordPerfect Library)
.pem : plik z danymi (WordPerfect Library)
.peq : plik z danymi (WordPerfect Library)
.per : plik z danymi (WordPerfect Library)
.pes : plik z danymi (WordPerfect Library)
.pet : plik z danymi (WordPerfect Library)
.pex : program wykonywalny (Proboard)
.pfa : plik fontu postscriptowego Type 3
.pfb : plik fontu postscriptowego Type 1 (Adobe Type Manager)
.pfc : plik tekstowy (First Choice)
.pfk : plik definicji klawiszy funkcyjnych (XTreePro)
.pfm : plik danych metrycznych dla fontu drukarkowego (Type 1 w systemie Windows)
.pfs : 1. plik bazy danych (PFS:FILE); 2. plik tekstowy (PFS:Write)
.pft : plik fontu drukarkowego (ChiWriter)
.pg : plik z danymi wytnij/wstaw (IBM LinkWay)
.pgi : plik sterownika drukarki graficznej (PGRAPH)
.pgl : plik grafiki wektorowej (HP Plotter)
.pgm : 1. plik grafiki rastrowej (PBM); 2. plik programu (Signature)
.pgp : plik zakodowany (Pretty Good Privacy)
.pgs : plik podręcznika (man4dos)
.ph : 1. plik nagłówka w języku Perl; 2. plik z danymi (MS C/C++)
.phd : plik bazy danych (PolyHedra Database)
.phm : plik z książką adresowa (DN, Lync)
.phn : plik z listą telefonów (QmodemPro, UltraFax)
.pho : plik z listą telefonów (Metz Phone dla systemu Windows)
.pi1 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Degas)
.pi2 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Degas)
.pi3 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari Degas)
.pic : 1. plik grafiki rastrowej (Pictor); 2. plik grafiki rastrowej (PIXAR); 3. plik grafiki rastrowej (czarno-biały PICT1, kolorowy PICT2 w komputerze Macintosh)
.picio : plik grafiki rastrowej (PIXAR)
.pics : plik animacji PICT (w komputerze Macintosh)
.pict : plik grafiki rastrowej (czarno-biały PICT1, kolorowy PICT2 w komputerze Macintosh)
.pict2 : plik grafiki rastrowej (w komputerze Macintoshc PICT)
.pid : plik z numerem identyfikacyjnym procesu (w systemie UNIX)
.pif : 1. plik graficzny (w systemie OS/2); 2. plik grafiki wektorowej w formacie GDF (w dużych komputerach IBM); 3. plik z instrukcjami uruchomieniowymi dla programu wykonywalnego (w systemie Windows 3.x)
.pim : plik z danymi (Ultimate Draw)
.pin : plik z danymi gry (Epic Pinball)
.pit : plik kompresowany (w komputerze Macintosh PACKIT)
.pix : 1. plik grafiki rastrowej (Alias); 2. plik grafiki rastrowej (Inset Systems)
.pixar : plik grafiki rastrowej (PIXAR)
.pj : 1. plik grafiki rastrowej zapisany w języku PCL (HP PaintJet); 2. plik projektu (CA-SuperProject)
.pjt : 1. plik opisu projektu dodatkowego FPT (FoxPro); 2. plik projektu (Visual C++)
.pjx : plik opisu projektu głównego DBF(FoxPro)
.pjxl : plik grafiki rastrowej zapisany w języku PCL (HP PaintJet XL)
.pk : plik fontu rastrowego (TeX DVI)
.pka : plik kompresowany PKArc
.pkg : 1. plik pakietu (AppleLink, MS Developer Studio); 2.plik skryptu programu instalacyjnego (w komputerze NeXT); 3. plik z danymi (P-CAD)
.pkr : plik kluczy publicznych (PGP)
.pks : plik kompresowany (PKSmart)
.pkt : 1. plik pakietu wiadomości (w sieciach Fido); 2. plik z danymi odczytywalnymi z zawartości pliku .pk (TeX font)
.pl : 1. plik palety (Harvard Graphics) ; 2. plik z kodem źródłwoym w języku Perl; 3. plik z kodem źródłowym w języku Prolog; 4.plik z opisem fontów (TeX)
.pl1 : plik z danymi planu pokoju (3D Home Architect)
.pl3 : plik z paletą wykresów (Harvard Graphics 3.0)
.plb : plik biblioteki (FoxPro, P-CAD)
.plc : 1. plik z danymi (P-CAD); 2 . plik z danymi dodatkowymi (Lotus 1-2-3)
.plg : plik dziennika (MS Developer Studi)
.pll : 1. plik biblioteki (CA Clipper); 2. plik kompresowany (PackLeo)
.pln : plik arkusza kalkulacyjnego (WordPerfect)
.plot : plik grafiki wektorowej (w systemie UNIX Plot(5))
.plt : 1. plik formatu arkusza (Page Magic 2.0); 2. plik grafiki wektorowej w formacie HPGL (AutoCAD Plot); 3. plik palety; 4. plik z danymi (Clipper 5); 5. plik z danymi platformy programowej (EPOC, Geoworks Glue); 6. plik z danymi tablicy dla pliku biblioteki .pll (CA Clipper)
.ply : 1. plik z danymi (PopMail); 2. plik z zawartością ekranu prezentacji (Harvard Spotlight)
.pm : plik grafiki rastrowej (Presentation Manager)
.pm3 : plik dokumentu (PageMaker 3)
.pm4 : plik dokumentu (PageMaker 4)
.pm5 : plik dokumentu (PageMaker 5)
.pm6 : plik dokumentu (PageMaker 6)
.pma : plik z danymi (Performance Monitor)
.pmc : 1. plik graficzny (skaner A4TECH); 2. plik z danymi (Performace Monitor)
.pmd : plik kompresowany (PPMD)
.pmi : plik z danymi informacyjnymi (w systemie OS/2)
.pml : plik z danymi (Performance Monitor)
.pmm : plik programu (Amaris BTX/2)
.pmr : plik z danymi (Performance Monitor)
.pmw : plik z danymi (Performance Monitor)
.pn3 : plik sterownika drukarki (Harvard Graphics 3.0)
.pnf : 1. plik grafiki rastrowej (Portable Network Graphics Frame); 2. plik informacyjny prekompilowanego programu inicjującego (w systemie Windows)
.png : plik grafiki rastrowej (Portable Network Graphics)
.pnm : plik grafiki rastrowej (PBM Portable aNyMap)
.pnt : 1. plik grafiki rastrowej (Apple MacPaint format); 2. plik z danymi (FTN); 3. plik z danymi (MarkMail 2.x); 4. plik z danymi wektorowymi punktów (ARC)
.pntg : plik grafiki rastrowej (w komputerze Macintosh MacPaint)
.poo : plik z danymi (INITeX)
.pop : 1. plik z danymi obiektu menu wyskakującego (dBASE Application Generator); 2. plik z indeksem wiadomości (PopMail)
.pot : 1. plik szablonu (MS Power Point); 2. plik z danymi (Fractint)
.pov : plik grafiki tworzonej metodą śledzenia promieni (Persistance Of Vision)
.pow : plik danych instrumentu (PowerChords)
.pp : plik kompresowany (w komputerze Amiga PowerPacker)
.pp4 : plik grafiki rastrowej (Picture Publisher 4)
.ppa : plik z danymi dodatkowymi (MS Power Point)
.ppb : plik z danymi paska przycisków do podglądu przed wydrukiem (WordPerfect)
.ppd : plik opisu drukarki postscriptowej (PageMaker)
.ppk : plik kompresowany (PGNPack)
.ppl : plik sterownika (Harvard Graphics 3.0)
.ppm : 1. plik grafiki rastrowej (PBM Portable Pixel Map); 2. plik kompresowany (PPMD); 3. plik kompresowany (PPMZ)
.ppp : plik z danymi publikacji (PagePlus)
.pps : 1. plik prezentacji (MS PowerPoint); 2. plik z danymi (Personal Producer)
.ppt : plik prezentacji (MS PowerPoint)
.pr : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun)
.pr1 : plik z danymi (Packrat 4.0)
.pr2 : 1. plik z danymi (Packrat 4.x); 2. plik prezentacji (Aldus Persuasion 2.x); 3. plik sterownika drukarki (dBASE IV)
.pr3 : 1. plik sterownika drukarki postscriptowej (dBASE IV); 2. plik prezentacji (Aldus Persuasion 2.x
.prd : plik sterownika drukarki
.pre : 1. plik grafiki rastrowej (Stork); 2. plik prezentacji (Lotus Freelance); 3. plik z danymi ustawień (MS C/C++, Programmer′s WorkBench)
.prf : plik grafiki rastrowej (Fastgraph, Improcess); 2. plik sterownika drukarki (dBASE IV); 3. plik z danymi (CheckIt Pro 1.0)
.prg : 1. plik programu (w komputerze Atari); 2. plik z danymi źródłowymi programu (CA clipper, dBASE IV, dBFast, FoxPro)
.pri : plik definicyjny drukarki (LocoScript)
.prj : plik projektu
.prm : plik z parametrami
.prn : 1. plik sterownika drukarki (Signature); 2. plik tekstowy (Lotus 1-2-3, Symphony); 3. plik z danymi wydruku przekierowanego pliku
.pro : 1. plik profilu graficznego (w systemie DOS); 2. plik z kodem źródłowym w języku Prolog
.proj : plik projektu (w komputerze NeXT Interface Builder)
.prp : plik z danymi (Rational Rose)
.prr : plik z danymi (Perfect Resume)
.prs : 1. plik prezentacji (Harvard Graphics Win); 2. plik z danymi drukarek (WordPerfect)
.prt : 1. plik sterownika drukarki (Dr.Halo); 2. plik składnika (P-CAD)
.prvkr : plik kluczy prywatnych (PGP)
.prx : plik ze skompilowanym programem (FoxPro)
.ps : plik dokumentu postscriptowego
.ps2 : plik dokumentu postscriptowego Adobe Level II
.psd : 1. plik definicyjny (Periscope Debugger); 2. plik grafiki rastrowej (Adobe Photoshop)
.pse : plik grafiki rastrowej (drukarka IBM Page Segment)
.pseg : plik grafiki rastrowej (drukarka IBM Page Segment)
.psf : plik konturowego postscriptowego fontu drukarkowego (ChiWriter)
.psid : plik z danymi postscriptowymi
.psm : plik muzyczny w formacie Protracker Studio Module (MASI, Protracker)
.psn : plik prezentacji (Sound Script)
.pst : 1. plik skrzynki pocztowej (Bmail); 2. plik z danymi (Microsof Outlook)
.pt : 1. plik dźwiękowy (Pitch Track); 2. plik z danymi (Kodak Precision Color Management System)
.pt3 : 1. plik sterownika (Harvard Grpahics 3.0); plik szablonu (PageMaker 3)
.pt4 : plik szablonu (PageMaker 4)
.pt5 : plik szablonu (PageMaker 5)
.ptb : plik skryptu (PubTech BatchWorks)
.ptm : 1. plik makropolecenia(PubTech BatchWorks); 2. plik muzyczny; 3. plik szablonu (Page Magic 2.0)
.ptr : plik z danymi wyglądu kursora (w systemie OS/2 PTR)
.ptu : plik z danymi (Performer Terrain Utilities)
.ptx : plik grafiki rastrowej (Printronix)
.pty : plik właściwości (Rationa Rose 98)
.pub : 1. plik kluczy publicznych (PGP); 2. plik publikacji (1st Publisher, PageMaker, Ventura Publisher); 3. plik szablonu strony (MS Publisher)
.pubkr : plik kluczy publicznych (PGP)
.put : 1. plik graficzny (WScan); 2. plik kompresowany (PUT)
.puz : plik grafiki rastrowej (BrainBreaker Puzzle)
.puzz : plik grafiki rastrowej (w systemie X11 Puzzle)
.puzzle : plik grafiki rastrowej (w systemie X11 Puzzle)
.pv : plik z danymi analizy (Phase Vocorder)
.pvd : plik skryptu (Instalit)
.pvl : plik biblioteki (Instalit)
.pvt : plik listy punktów (w sieci Fido FTN)
.pw : plik dokumentu (Professional Write)
.pwd : plik dokumentu (Microsoft Pocket Word)
.pwl : plik lsity haseł
.pwp : plik dokumentu (Professional WritePlus)
.pwz : plik danych kreatora (MS Power Point)
.px : plik indeksu podstawowej bazy danych (Paradox)
.pxl : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (Microsoft Pocket Excel); 2. plik skryptu (PiXCLscript); 3. plik z danymi (TeX)
.pxr : plik grafiki rastrowej (Pixar)
.py : plik skryptu (Python)
.pyc : plik kompilowanego skryptu (Python)
.pzd : plik ustawień domyślnych (Pizazz Plus)
.pzi : plik graficzny (Pizazz Plus)
.pzl : plik grafiki rastrowej (w systemie UNIX Puzzle)
.pzo : plik nakładki (Pizazz Plus)
.pzp : plik palety kolorów (Pizazz Plus)
.pzs : plik ustawień (Pizazz Plus)
.pzt : plik danych do konwersji formatu (Pizazz Plus)
.pzx : plik wymiany (Pizazz Plus)

CZĘŚĆ Q

.q : 1. plik kompresowany (Quantum); 2. plik z danymi kolejkami faksu
.q0 : plik grafiki rastrowej (Japanese Q0)
.qad : plik dokumentu (PF QuickArt)
.qag : plik z danymi Quick Access Group (Norton Desktop)
.qap : plik aplikacji (Omnis Quartz)
.qar : plik plik kompresowany (PAQJ)
.qbe : plik z zapisaną kwerendą (dBASE IV , Quattro Pro)
.qbo : plik z kompilowaną kwerendą (dBASE IV)
.qbw : plik arkusza elektronicznego (QuickBooks dla systemu Windows)
.qcp : plik cyfrowo kodowanego głosu (Qualcomm QCELP)
.qd0 : plik z danymi - segment 10 (Omnis Quartz)
.qd1 : plik z danymi - segment 1 (Omnis Quartz)
.qd2 : plik z danymi - segment 2 (Omnis Quartz)
.qd3 : 1. plik z danymi - segment 3 (Omnis Quartz) ; 2. metaplik (QuickDraw)
.qd3d : metaplik (QuickDraw)
.qd4 : plik z danymi - segment 4 (Omnis Quartz)
.qd5 : plik z danymi - segment 5 (Omnis Quartz)
.qd6 : plik z danymi - segment 6 (Omnis Quartz)
.qd7 : plik z danymi - segment 7 (Omnis Quartz)
.qd8 : plik z danymi - segment 8 (Omnis Quartz)
.qd9 : plik z danymi - segment 9 (Omnis Quartz)
.qdk : plik z kopią plików inicjujących tworzony poleceniem Optimize (QEMM)
.qdv : plik grafiki rastrowej (Random Dot QDV)
.qef : plik kwerendy (Q + E dla MS Excel)
.qfc : plik kompresowany (QFC)
.qfx : plik faksu (QuickLink)
.qic : plik z ustawieniami do tworzenia kopii (MS Backup)
.qlb : plik bibliotek (BASIC PDS ,MS C/C++)
.qlc : plik skryptu fontów ATM Type 1 (Adobe Type Manager)
.qlp : plik sterownika drukarki (QuickLink)
.qm4 : plik z danymi (QMail 4.x Mail Door)
.qpr : 1. plik sterownika kolejki wydruku (w systemie OS/2) ; 2. plik z kwerendą (FoxPro)
.qpx : plik z kompilowaną wykonywalną kwerendą QBE (FoxPro)
.qrs : plik z danymi edytora równań (WordPerfect)
.qrt : plik grafiki rastrowej (QRT Raytracer)
.qry : plik kwerendy (dBASE IV)
.qsn : plik z danymi (TapCIS)
.qt : plik z filmem (QuickTime)
.qtc : plik z danymi (QuickTime Conferencing)
.qtk : plik grafiki rastrowej (cyfrowa kamera QuickTake)
.qtv : plik z filmem (QuickTime Virtual Reality)
.qtvr : plik z filmem (QuickTime Virtual Reality)
.qwk : plik wiadomości (Qwk reader)
.qxd : plik dokumentu (QuarkXPress)
.qxl : plik biblioteki elementów (QuarkXPress)
.qxt : plik szablonu (QuarkXPress)

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.plCZĘŚĆ R

.r : plik z danymi preprocesora (FORTRAN)
.r16 : plik kompresowany (RLE)
.r2d : plik z danymi (Reflex 2)
.r8 : 1. plik grafiki rastrowej (PicLab); plik kompresowany (RLE); 3.plik z danymi kanału czerwonego (Cubicomp PictureMaker)
.r8p : plik fontu rastrowego Pcl 4 (Intellifont)
.ra : 1. plik audio (RealAudio); 2. plik z danymi (Remote Access)
.rad : plik muzyczny (Reality AdLib Tracker)
.ram : metaplik RealAudio Metafile (RealAudio)
.rar : plik kompresowany (RAR)
.ras : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun)
.rast : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun)
.rat : plik z danymi RATS
.raw : 1. plik dźwiękowy (PCM); 2. plik grafiki rastrowej Raw 24 bit RGB
.rax : plik kompresowany (RAX)
.rbf : plik plik z danymi (Rbase)
.rc : 1. plik rekordu konfigurującego (w komputerze Emacs); 2. plik skryptu zasobów (Borland C++, MS C/C++, Resource WorkShop)
.rc2 : plik zasobów stałych (MS Developer Studio)
.rct : plik z szablonem zasobów (MS Developer Studio)
.rd3 : plik graficzny (Ray Dream Designer 3)
.rdef : plik z zasobami UI (Geoworks)
.rdx : plik z danymi (Reflex)
.rec : 1. plik z danymi (Epilnfo); 2. plik z danymi (Sprint); 3. plik zarejestrowanego makropolecenia (w systemie Windows Recorder)
.red : plik plik zawierający informacje o ścieżce (Clarion Modula - 2)
.ref : plik odnośników
.reg : plik z danymi dotyczącymi rejestracji
.rem : plik z notatką
.rep : 1. plik odpowiedzi (Qwk Reader); 2. plik raportu
.req : plik żądania
.res : 1. plik kompilowanych zasobów (Borland C++, MS C/C++); 2. plik z danymi (XBoard); 3. plik zasobów
.rev : plik plik korekty (Geoworks)
.rex : 1. plik definicji raportu (Oracle); 2. plik wykonywalny (PharLab); 3. plik z kodem źródłowym w języku Rexx
.rez : plik plik zasobów
.rf : plik grafiki rastrowej
.rfm : plik muzyczny (Rich Music Format)
.rft : plik tekstowy w formacie DCA/RFT Revisable Format Text (IBM DisplayWrite 4.0-5.1)
.rg : plik grafiki rastrowej
.rgb : plik grafiki rastrowej RGB
.rh : plik nagłówka pliku zasobów (Borland C++, Visual C++)
.ri : plik z danymi (Lotusa 1-2-3)
.rib : plik graficzny (3D Reality)
.ric : plik faksu (Ricoh)
.rif : plik grafiki rastrowej (Resource Interchange File Format)
.riff : plik grafiki rastrowej (Resource Interchange File Format)
.rip : 1. plik graficzny (Remote Access); 2. plik graficzny w formacie Telegrafx Remote Imaging Protocol (Maximus 3.0); 3. plik raportu (Quincy)
.rix : plik grafiki rastrowej (RIX Softworks Paint Tool ColoRIX)
.rk : plik kompresowany (RK)
.rka : plik kompresowany (RKAU)
.rki : plik kompresowany (RKIM)
.rkv : plik kompresowany (RKIVE)
.rl4 : plik grafiki rastrowej
.rl8 : plik grafiki rastrowej
.rla : plik grafiki rastrowej (Wavefront)
.rlb : 1. plik grafiki rastrowej (Wavefront); 2. plik z danymi (Harvard Graphics Win)
.rlc : plik grafiki rastrowej (Run Length RLC file)
.rld : plik tymczasowy (Norton Commander 5.0)
.rle : plik grafiki rastrowej (Utah Run-Length Encoded)
.rlz : plik z kodem źródłowym w języku Realizer (CA-Realizer)
.rm : plik audio (RealAudio)
.rmf : plik muzyczny w formacie Rich Music Format (Beatnik)
.rmi : plik muzyczny Midi (RIFF RMID)
.rmp : plik audio (RealAudio)
.rnc : plik kompresowany (ProPack)
.rnd : plik z danymi (AutoCAD , AutoShade)
.rng : plik z zasobami dzwonka (Nokia Communicator)
.rnk : plik skrótu Dial-up
.rno : plik zamykający proces (w systemie VAX)
.roff : plik nieformatowanej strony podręcznika (groff, nroff, roff,troff)
.rol : plik muzyczny Roland (Adlib)
.rom : plik obrazu zasobów systemu (emulatory ,AONs)
.rot : plik graficzny 3D (Rotater)
.rov : plik z danymi gry (Rescure Rover)
.rpb : plik raportu (CP Backup)
.rpd : plik z danymi (RapidFile)
.rpf : plik wzoru wypełnienia (AutoCAD)
.rpl : 1. plik dokumentu (Replica); 2. plik wiadomości zwrotnej lub odpowiedzi
.rpm : plik wtyczki (RealAudio)
.rpt : plik raportu
.rs : plik z danymi (w komputerze Amiga Resource-Reassembler)
.rsc : plik kompilowanych zasobów
.rsg : plik kompilowanego nagłówka pliku zasobów (EPOC)
.rsl : plik biblioteki zasobów (PC Tools Win)
.rsp : plik odpowiedzi
.rsrc : plik zasobów
.rss : plik źródłowy zasobów (EPOC)
.rt : plik tekstowy w formacie RTF (Rich Text Format)
.rtf : plik tekstowy w formacie RTF (Rich Text Format)
.rtl : 1. plik biblioteki programów roboczych (Norton Utilities); 2. plik grafiki rastrowej w języku HP Raster Transfer Language (kolorowe drukarki HP); 3. plik tekstowy
.rtp : plik uaktualniający oprogramowanie (RTPatch)
.rts : plik biblioteki wykonawczej (CA-Realizer)
.rtx : plik dokumentu (format MIME Richtext)
.rul : plik podpowiedzi (Echo-conference)
.run : plik przetwarzania wsadowego (PC Tools)
.rus : plik z tekstem w języku rosyjskim
.rwx : 1. plik a danymi kształtów (MEME); 2. plik skryptu (Criterion RenderWare)
.rxd : plik z danymi (Reflex 1)

CZĘŚĆ S

.s : 1. plik z kodem źródłowym w języklu asemblera (w systemie UNIX); 2. plik z kodem źródłowym w języku asemblera zewnętrznego (Modula-3); 3. plik z kodem źródłowym w języku Scheme (dialektu wywodzącego się z języka Lisp); 4. plik żródłowy makropolecenia (MultiEdit)
.s$$ : plik tymczasowy sortowania (Sprint)
.s3i : plik próbki (Digiplayer, ST3)
.s3m : plik muzyczny (Scream Tracker III)
.saf : plik z danymi w formacie Spatial Archive Interchange Format
.saif : plik z danymi w formacie Spatial Archive Interchange Format
.sal : plik z danymi (SORITEC)
.sam : plik tekstowy (Lotus Ami/Ami Pro, Samna)
.sar : plik kompresowany (SAR)
.sas : plik z kodem źródłowym w języku SAS (w systemie VMS)
.sav : 1. plik z kopią lub danymi konfiguracyjnymi ; 2. plik z zapisaną sytuacją gry (np. NetHack)
.sb : 1. plik audio; 2. plik kompresowany (SBX)
.sbd : plik z danymi (Storybord Editor)
.sbi : plik z danymi instrumentu (Creative Labs)
.sbk : 1. plik z zestawem narzędzi (Asymetrix TooBook); 2. plik z zestawem próbek instrumentów (AWE32 Bank)
.sbp : plik programu Dml (Superbase 4)
.sbr : plik pomocniczy (Source Browser)
.sbt : plik z danymi (Superbase 4 dla systemu Windows)
.sc : plik sterownika ekranowego (Framework II)
.sc2 : plik dokumentu (MS Schedule+ 7.x)
.sc3 : 1.plik sterownika ekranowego (Harvard Graphics 3.x); 2. plik z danymi (dBASE IV)
.sca : plik z danymi (SCA)
.scan : plik grafiki rastrowej (Thunderscan)
.scc : plik grafiki rastrowej (w komputerze MSX )
.scd : 1. plik grafiki rastrowej (SCODL Scan Conversion Object Description Language);2 .plik z danymi (MS Schedule+ 7.x)
.scf : plik konfiguracyjny słownika (Symphony); 2. plik pomocniczy eksploratora (w systemie Windows Explorer); 3. plik reprezentacji multimedialnej (ScoreMaker)
.scg : plik grafiki rastrowej (ColoRIX)
.sch : 1. plik projektu harmonogramu (MS Schedule+ 7.x, Schedule Publisher);2. plik ze schematem (P CAD - Orcad)
.sci : plik faksu (SciFax);2. plik grafiki rastrowej (Scitex Continuouse Tone CT2T); 3. plik zawierający informacje o konfiguracji systemu
.scm : 1. plik z filmem (Lotus ScreenCam); 2. plik z kodem źródłowym w języku Scheme (wywodzący się z języka Lisp)
.scn : plik z danymi (Kermit)
.sco : plik z punktacją (najlepsze wyniki w grze)
.scodl : plik grafiki rastrowej (Agfa)
.scp : 1. plik grafiki rastrowej (ColoRIX); 2. plik skryptu (BITCOM)
.scr : 1. plik fontu ekranowego (LocoScript); 2. plik graficzny faksu; 3. plik grafiki rastrowej (ColoRIX); 4. plik skryptu (1st Reader, AutoCAD, Kermit, TeleMate); 5. plik wygaszacza ekranu (w systemie Windows); 6. plik z zawartością ekranu (Microsoft Screen Capture)
.sct : 1. plik grafiki rastrowej (Scitex CT bitmap); 2. plik opisu ekranu dodatkowego FPT (FoxPro)
.scu : plik grafiki rastrowej (ColoRIX)
.scx : 1. plik grafiki rastrowej (ColoRIX); 2. plik opisu ekranu głównego DBF (FoxPro); 3. plik wykresu (Stanford Chart)
.scy : plik zabezpieczający (ReaGeniX)
.scz : plik z danymi (Wingz)
.sd : plik dźwiękowy (Entropic Sound Data)
.sda : plik z danymi (Software Distribution Network)
.sdf : plik pomocniczy dla pliku z kodem źródłowym (Sourcer)
.sdi : plik informacyjny (Software Distribution Network)
.sdk : plik obrazu dyskietki z próbkami dla Roland S-550/S-50/W-30 (SDisk)
.sdl : plik biblioteki (SmartDraw)
.sdml : plik z kodem w języku Spacial Data Modeling Language
.sdn : plik kompresowany przez PAK lub ARJ (Software Distribution Network)
.sdr : 1. plik graficzny (SmartDraw); 2. plik muzyczny (Sounder)
.sds : plik muzyczny MIDI (Sample DUMP Standard)
.sdt : plik szablonu (SmartDraw)
.sdw : plik grafiki wektorowej (AmiDraw)
.sdx : plik muzyczny (Sample DUMP Exchange)
.sea : plik samoodtwarzającego archiwum (w komputerze Macintosh Compact Pro)
.sec : 1. plik animacji (Disney Animation Studio); 2. plik kluczy prywatnych (PGP); 3. plik zakodowany (Diskreet)
.sep : plik danych dla drukarki do wydruku strony rozdzielającej
.seq : plik plik animacji (w komputerze Atari)
.ses : plik informacyjny sesji (Clarion Modula-2)
.set : 1. plik konfiguracyjny (1st Reader); 2. plik konfiguracyjny urządzeń tworzony podczas instalacji (Symphony)
.sf : 1. plik dźwiękowy IRCAM (CSound ,MixView); 2. plik z danymi WPS (w systemie OS/2 WorkPlace Shell)
.sfb : plik fontu ładowalnego HP
.sff : plik z danymi w formacie Scene File Format
.sfi : 1. plik fontu drukarkowego (HP LasetJet, Ventura Publisher); 2. plik graficzny (SIS Framegrabber)
.sfl : plik rastrowego fontu drukarkowego PCL 4 do druku w poziomie (Intellifont, Ventura Pulisher)
.sfn : plik fontu (SPX)
.sfo : plik fontu (Bitstream)
.sfp : plik rastrowego fontu drukarkowego PCL 4 do druku w pionie (Intellifobt, Ventura Publisher)
.sfs : plik skalowalnego fontu PCL 5 (Intellifont)
.sft : plik plik fontu ekranowego (ChiWriter)
.sfw : plik graficzny
.sfx : plik modułu używanego do samoodtwarzającego pliku kompresowanego (RAR)
.sg1 : plik graficzny (Stanford Graphics)
.sgd : plik pomocy (Lahey Blackbeard)
.sgf : plik plik dokumentu a grafiką (Starwriter)
.sgi : plik grafiki rastrowej (Silicon Graphics Image)
.sgm : plik dokumentu w formacie IETF SGML (Standard Generalized Markup Language)
.sgml : plik dokumentu w formacie IETF SGML (Standard Generalized Markup Language)
.sgp : plik z danymi (STARGRAPHICS Plus)
.sgx : plik indeksu pliku pomocy (Lahey FORTRAN)
.sh : plik skryptu (w systemie UNIX SHAR)
.sh3 : plik reprezentacji (Harvard Graphics 3.0)
.shb : 1. plik prezentacji (CorelShow); 2. plik skrótu do dokumentu (w systemie Windows)
.shd : plik buforowy (w systemie Windows)
.shg : plik grafiki rastrowej (Segmented HyperGraph)
.shk : 1. plik kompresowany (NuLib); 2. plik kompresowany (w komputerze Apple II ShrinkIt)
.shm : plik makropolecenia (WordPerfect Library)
.shn : plik kompresowany (Shorten)
.shp : 1. plik biblioteki z ikonami (Printmaster);2 . plik kształtów i danych źródłowych dla fontów (AutoCAD)
.shtml : plik HTML z kodem wykonywanym po stronie serwera
.shw : plik prezentacji (CorelShow, Harvard Graphics)
.shx : plik z kształtami obiektów (AutoCAD)
.si : plik graficzny (SoftImage)
.sid : plik efektów dźwiękowych (w komputerze C64 PlaySID)
.sif : plik z danymi wektorów (ISIF)
.sig : 1. plik sygnatury (PGP, PopMail, ThunderByte AntiVirus); 2. plik z bieżącymi ustawieniami programu (Signature)
.sik : plik kopii (MS Word)
.sim : plik źródłowy skryptu SIMPLE (Telix)
.sir : plik grafiki rastrowej (Solitaire)
.sis : plik instalujący oprogramowanie (w komputerze Psion)
.sit : plik kompresowany
.six : plik grafiki rastrowej (DEC LN03+Sixel)
.sixel : plik grafiki rastrowej (DEC LN03+Sixel)
.skcard : plik z danymi (Starfish SideKick)
.skr : plik kluczy prywatnych (PGP)
.sky : 1. plik arkusza kalkulacyjnego w formacie SYLK (Multiplan); 2. plik kompresowany (SKY)
.sl : plik z kodem źródłowym z języku S-Lang
.slb : 1. plik biblioteki slajdów (AutoCAD); 2. plik biblioteki symboli (P-CAD)
.slc : plik kompilowanego skryptu SALT (Telix)
.sld : plik slajdu (AutoCAD)
.sli : plik slajdu (MAGICorp Slide Service)
.slk : plik z danymi w formacie Sylk (Excel, MultiPlan)
.sll : plik dźwiękowy
.slt : plik z kodem źródłowym w języku SALT (Telix)
.sm : 1. plik dokumentu (Samna Word); 2. plik skryptu (ScriptMaker); 3. plik z danymi (SoftSpoken Mailer); 4. plik z kodem źródłowym w języlu Smalltalk
.smf : plik faksu (SMARTFAX)
.smm : plik makropolecenia (Ami Pro)
.smn : plik fontu (ParaGraph′s WorkScript)
.smp : plik dźwiękowy (SaMPleVision)
.smt : plik tekstowy (Smart Ware II)
.sn : plik z kompresowanym dźwiękiem (Sound Club editor)
.snc : plik z kompresowanym dźwiękiem (Sonarc)
.snd : plik dźwiękowy (format plików dźwiękowych w komputerach Sun/NeXT/Tandy/Apple Macintosh)
.sng : plik dźwiękowy MIDI (Midisoft Studio, Prism)
.sno : plik z kodem źródłowym w języku Snobol 4
.snp : plik wideo (Computer Eyes)
.so : plik obiektu wspólnego (Fortran 90)
.sof : plik kompresowany (Resof)
.sol : plik z rozwiązaniem, np. opis zakończenia gry
.som : plik informacyjny sortowania (Paradox)
.son : plik dźwiękowy (SBStudio II)
.sou : plik z danymi dźwięku (SBStudio II)
.sp : plik kompresowany (Splint)
.spa : plik kompresowany (Super Pack)
.spc : 1. plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari); 2. plik programu (MS Multiplan); 3. plik tymczasowy (WordPerfect)
.spd : plik fontu skalowalnego (Harvard Graphics 3.0)
.spf : plik składowy prezentacji(EnerGraphics)
.spg : plik glosariusza (Sprint)
.spiff : plik graficzny (Still Picture Interchange File Format)
.spk : plik kompresowany (w komputerze Acorn Spark )
.spl : 1. plik buforowy (w systemie Windows 3.x); 2. plik ekranu tytułowego (Macromedia); 3. plik kompresowany (Splint); 4. plik konfigurowalnego sterownika drukarki (Sprint); 5. plik próbki; 6. plik słownika użytkownika (Signature)
.spm : plik z danymi (WordPefect)
.spot : plik grafiki rastrowej (obraz staelitarny SPOT)
.spr : 1. plik animacji (Sizzler); 2. plik arkusza kalkulacyjnego (w komputerze Psion Series 3); 3. plik dokumentu (Sprint); 4. plika animacją postaci z gry (Story Borad)
.sprite : plik animacji (Sizzler
.sps : 1. plik sterownika ekranowego (Sprint); 2. plik z kodem źródłowym w języku SPSS (w komputerze VAX/VMS)
.spt : 1. plik kompresowany (GodeZIP); 2. plik pomocniczy (MITAC); 3. plik powstały w wyniku podziału dużego pliku na kilka części; 4. plik z danymi pomocniczymi (MITAC); 5. plik z kodem źródłowym w języku Spitbol
.spu : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari)
.spw : plik formularza (SigmaPlot)
.spx : plik wygaszacza ekranu (w systemie Windows Screen Peace)
.sqd : plik z bazą wiadomości (Squish)
.sql : 1. plik plik raportu SQL; 2. plik wskaźników bazy wiadomości (Squish)
.sqz : 1. plik kompresowany (format własny Fox SQZ); 2 .plik kompresowany (format własny SQZ); 3. plik kompresowany (format własny SQWZ); 4. plik kompresowany (Squeeze)
.sr : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun Rasterfile)
.src : plik źródła (DataFlex, Multi-Edit)
.srf : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun Raster File)
.srp : plik skryptu (QuickLink)
.ss : 1. plik grafiki rastrowej (Splash); 2. plik wygaszacza ekranu (DN)
.ssd : plik plik z danymi (SAS/PC)
.ssh : plik zakodowany Secure Shell (DataFellows)
.ssi : plik HTML z kodem wykonywanym po stronie serwera
.ssp : plik z danymi (SAS Transport)
.ssq : plik plik skryptu ODBC
.sst : plik zdjęcia satelitarnego (IDIDAS, IMGMAP,SSTMAP)
.st : 1. plik biblioteki instrumentów (Scream Tracker); 2. plik z danymi (NeoPaint), 3. plik z kodem źródłowym w języku Smalltalk (Little Smalltalk)
.sta : 1. plik stosu (Spinmaker Plus); 2. plik z danymi (Statistica)
.stb : plik biblioteki (Genus GX Kernel)
.std : plik graficzny w formacie State Transition Diagram (Prosa)
.step : plik z danymi ISO-10303 STEP
.stf : plik plik kompresowany (ShrinkToFit)
.stm : 1. plik modelu State Transition Diagram (Prosa);2 .plik muzyczny (Scream Tracker II)
.stp : plik z danymi ISO-10303 STEP
.str : 1. plik obiektu listy struktur (dBASE Application Generator); 2. plik struktury tablicy (Gate3)
.sts : 1. plik informacji o stanie projektu (MS C/C++); 2. plik muzyczny (Scream Tracker)
.stw : plik z danymi (SmartTerm dla systemu Windows)
.stx : 1. plik formularza podatkowego (CA-Simply Tax); 2. plik książki elektronicznej (SmartText); 3. plik muzyczny
.sty : plik biblioteki stylów
.sui : plik biblioteki SUIT (Simple User Interface Toolkit)
.sun : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun Rasterfile )
.suniff : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun TAAC)
.sup : 1. plik grafiki rastrowej ; 2. plik słownika dodatkowego (WordPerfect)
.svd : plik automatycznie zapisywanego dokumentu (MS Word)
.svf : plik grafiki wektorowej (CAD)
.svg : plik automatycznie zapisywanego glosariusza (MS Word)
.svq : plik muzyczny
.svr : plik kompresowany świata wirtualnego (WWW)
.svs : plik automatycznie zapisywanego arkusza stylów (MS Word)
.svx : plik dźwiękowy (w komputerze Atari 8SVX)
.sw : plik audio
.swa : plik muzyczny w formacie MPEG-1 Layer III ze specjalnym nagłówkiem (Macromedia Shockwave)
.swf : plik z danymi animacji (Macromedia)
.swp : 1. plik wymiany (w systemie Windows); 2.plik z kopią dokumentu (Sprint)
.sy1 : plik biblioteki symboli Smartpix (Ami Pro)
.syd : plik kopii (QEMM,Sysedit)
.syk : plik arkusza kalkulacyjnego SYLK (Excel)
.sylk : plik arkusza kalkulacyjnego SYLK (Excel)
.sym : 1. plik prekompilowanych nagłówków (Borland C++); 2. plik symboli graficznych (Hravrad Graphics 2.0, MS Windows SDK); 3. plik symboli komponentów (P-CAD)
.syn : 1. plik grafiki rastrowej (SDSC Synu); 2. plik synonimów (MS Word 5)
.synu : plik grafiki rastrowej (SDSC Synu)
.sys : 1. plik z danymi (SPSS/PC , SYGRAPH, SYSTA); 2. plik systemowy (w systemie DOS)
.syw : plik symboli graficznych (Harvard Graphics Win)
.sz : plik kompresowany (SZIP)

CZĘŚĆ T

.t : 1. plik archiwalny bez kompresji(tar); 2. plik tablicy symboli (ReaGeniX); 3. plik z nieformatowaną storną podręcznika (groff, nroff,roff,troff)
.t44 : plik tymczasowy procesu sortowania lub indekoswania (dBASE IV)
.t64 : plik zawartości taśmy z danymi dla emulatora komputera Commodeore 64
.t65 : plik szablonu (PageMaker)
.taac : plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun TAAC)
.tab : plik tablicy kolorów (Stork)
.tag : 1. plik dokumentu (TAG); 2. plik z danymi (DataFlex)
.tah : plik pomocy (Turbo Assembler)
.tal : plik ilustracji tekstowej (TypeAlign)
.tap : plik zawartości taśmy z danymi dla emulatora komputera ZX Spectrum
.tar : plik kompresowany (tar)
.targa : plik grafiki rastrowej (Truevision Targa)
.taz : plik tar kompresowany (compress)
.tb1 : plik fontu (Borland Turbo C)
.tb2 : plik fontu (Borland Turbo C)
.tbf : plik faksu (Imavox TurboFax)
.tbk : 1. plik kopii pól memo (dBASE IV. FoxPro); 2. plik z danymi (Asymetrix ToolBook)
.tbl : . plik biblioteki (Dynamic Link Library); plik z danymi tablicy
.tbr : plik paska narzędzi (Norton Desktop)
.tbs : plik tekstowy (niemieckojęzyczna wersja MS Word)
.tbx : plik tablicy (Project Scheduler 4)
.tc : plik konfiguracyjny (Borland C++, Turbo C)
.tcc : plik kompresowany (Turbo Compressor)
.tch : plik pomocy (Borland C++, Turbo C)
.tcl : plik z kodem źródłowym w języku TCL (Tool Command Language)
.tco : plik modułu ( w komputerze T9000)
.tcw : plik graficzny (TurboCAD dla systemu Windows)
.td : plik konfiguracyjny (Turbo Debugger dla systemu DOS)
.td0 : plik z obrazem dyskietki (Teledisk)
.td2 : plik konfiguracyjny (Turbo Debugger dla systemu Windows)
.tdb : plik z danymi (TACT)
.tdf : . plik definicji fontu (Speedo); 2. plik fontu (TheDraw)
.tdh : plik pomocy (Turbo Debugger)
.tdi : plik animacji (TDI)
.tdk : plik z zapisem sekwencji wciskanych klawiszy (Turbo Debugger)
.tds : plik tablicy symboli (Turbo Debugger)
.tdw : 1. plik konfiguracyjny (Turbo Debugger dla systemu Windows); 2.plik tablicy symboli debuggera (Borland C++ Builder
.tef : plik faksu (Relisys TEFAX)
.tem : 1. plik szablonu (IconAuthor); 2. plik z kodem źródłowym w języku Turbo Editor Macro (Borland C++)
.tex : 1. plik dokumentu w formacie TeX Device Independent (Scientific Word); 2. plik z danymi (Idealist); 3. plik z danymi tekstur
.text : plik tekstowy
.tf : 1. plik konfiguracyjny (Turbo Profiler); 2. plik makropolecenia klienta MUD (TinyFuge)
.tfa : plik z danymi (Turbo Profiler)
.tfc : plik katalogu (Tobi′s Floppy Cataloguer)
.tfh : plik pomocy (Turbo Profiler)
.tfm : plik z danymi metrycznymi fontu (Intellifont, TeX)
.tfs : plik z danymi statystycznymi (Turbo Profiler)
.tg : plik z danymi (NRC Inspection Manual)
.tg1 : plik projektu (On Target)
.tga : plik grafiki rastrowej (Truevision Targa)
.tgz : plik tar kompresowany (GNUZip)
.theme : plik motywu dla pulpitu (w systemie Windows 95)
.thm : plik grafiki rastrowej (Picture Publisher - PhotoMagic Thumbnail)
.thn : plik miniaturki (Graphics Workshop dla systemu Windows)
.thor : plik opisowy bazy danych (THOR)
.ths : plik słownika wyrazów bliskoznacznych (WordPerfect)
.ti : plik instrukcji (NRC Inspection Manual)
tic : plik FTN z dołączonym plikiem opisu (ALLFIX)
.tif : plik grafiki rastrowej (CorelDraw, PageMaker)
.tiff : plik grafiki rastrowej (CorelDraw, PageMaker)
.til : Fuzzy logic knowldge base
.tis : plik z zestawem do gry (MahJong 3.0)
.tjl : plik kopii (VAXTPU Editor)
.tlb : 1. plik biblioteki (w komputerze VAX); 2 . plik biblioteki OLE Type (Visual C++); 3. plik tablicy odnośników (Bubble Chamber)
.tlc : plik z kodem źródłowym w języku Compiled Tool Command Language (Geoworks Swat)
.tld : plik z obrazem dyskietki (Teledisk)
.tlp : plik projektu (TimeLine)
.tm : plik grafiki rastrowej (EOSAT′s Landsat Themtaic Mapper)
.tmf : plik z danymi metrycznymi fontu (WordPerfect)
.tmp : plik tymczasowy
.tms : plik skryptu (TeleMate)
.tny : plik grafiki rastrowej (w komputerze Atari TINY Bitmap)
.to4 : plik kompresowany (Top 4)
.tok : plik z danymi (Bormad C++ 4.x)
.tos : plik kompresowany samoodtwarzający ( w komputerze Atari ST)
.tp : 1. plik konfiguracji (Turbo Pascal); 2. plik z danymi tanu sesji (Turbo Profiler)
.tp3 : plik szablonu (Harvard Graphics 3.0)
.tpb : plik kopii ładowalnego fontu PCL Soft (HiJaak)
.tpf : plik ładowalnego fontu PCL Soft (HiJaak)
.tph : plik pomocy (Turbo Pascal)
.tpl : 1. plik biblioteki modułów reezydentnych (Turbo Pascal) ; 2. plik szablonu (GoldEd, Harvard Graphics ,ITrack)
.tpp : plik modułu Protected Mode Units (Borland Pascal 7.0)
.tpu : 1. plik modułu Pascal Unit (Borland Pascal dla systemu DOS); 2. plik zestawu poleceń (VAXTPU Editor)
.tpw : 1. plik modułu Pascal Unit Borland Pascal dla systemu Windows); 2. plik z danymi stanu sesji (Turbo Profiler dla systemu Windows)
.tpz : plik tar kompresowany (GNUZip)
.tr : 1.plik z nieformatowaną stroną podręcznika (groff,nroff,roff,troff); 2. plik z ustawieniami stanu sesji (Turbo Debugger dla systemu DOS)
.tr2 : plik z ustawieniami stanu sesji (Turbo Debugger dla systemu Windows)
.trc : plik pomocniczy debuggera (Power CTrace)
.tre : plik z drzewem katalogów (PC-Tools)
.trif : plik grafiki rastrowej (Tiled Raster Interchange Format)
.trm : plik ustawień terminala (w systemie Windows 3.x)
.trn : plik pomocniczy konwersji (Clarion, Quatro)
.trs : plik wykonywalny (Micrografx)
.tru : plik plik z kodem źródłowym w języku True Basic
.trw : plik z ustawieniami stanu sesji (Turbo Debugger dla systemu Windows)
.tsm : plik podręcznika (Turbo Assembler dla systemu OS/2)
.tsq : plik plik skryptu ODBC
.tst : plik testujący drukarkę (WordPerfect)
.tsv : plik z danymi w formacie Tab Separated Values
.tsz : plik tar kompresowany (SZIP)
.ttf : plik fontu Truetype
.tud : plik plik dokumentu (The Ultimate Draw)
.tut : plik samouczka
.tv : plik z ustawieniami widoku tabel (Paradox)
.tv1 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 1 (WordPerfect)
.tv2 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 2 (WordPerfect)
.tv3 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 3 (WordPerfect)
.tv4 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 4 (WordPerfect)
.tv5 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 5 (WordPerfect)
.tv6 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 6 (WordPerfect)
.tv7 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 7 (WordPerfect)
.tv8 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 8 (WordPerfect)
.tv9 : plik przepełnienia powyżej punktu wstawiania w dokumencie 9 (WordPerfect)
.tvf : plik z ustawieniami widoku tabel (dBASE)
.twf : plik z danymi (TabWorks)
.tx8 : plik tekstowy (8-bit ASCII)
.txf : plik tar kompresowany (Freeze)
.txi : plik pomocniczy (TeX)
.txt : plik tekstowy (ASCII lub ISO Latin 1)
.tym : plik znacznika czasu (PageMaker 4)
.tz : plik tar kompresowany (compress w systemie UNIX)
.tzb : plik tar kompresowany (compress i bos w systemie UNIX)

CZĘŚĆ U

.u : plik grafiki rastrowej
.u4a : plik z danymi (UnInstaller)
.u8 : plik próbki
.ub : plik muzyczny
.uc2 : plik kompresowany (UltraCompressor II)
.ucd : plik diagramu (Prosa / OM)
.ucn : plik kompresowany (UltraCompressor II)
.udf : plik filtra (Photostyler)
.ue2 : plik kodowany (UltraCompressor II)
.ufa : plik kompresowany (UFA)
.ufo : plik plik z danymi (Ulead PhotoImpact)
.uha : plik kompresowany (UHArc)
.uhs : plik binarny (Universal Hint System)
.ui : 1. plik interfejsu użytkownika (Sprint); 2. plik z kodem źródłowym w języku Espire (Geoworks UI Compiler)
.uif : plik z danymi (WordPerfect)
.uih : plik nagłówka dla pliku w języku Espire (Geoworks UI Compiler)
.uil : plik biblioteki ikon (Motif UIL)
.ul : plik dźwiękowy
.uld : plik informacyjny (Procomm Plus)
.ult : plik muzyczny (Ultra Tracker)
.umb : plik koipi (MemMaker)
.und : plik z niezdefiniowanymi symbolami (A86)
.uni : 1. plik muzyczny (MikMOD, UniMOD); 2. plik z danymi (Forecast Pro)
.unv : plik z danymi (SDRC I-DEAS)
.unx : plik tekstowy zawierający specyfikację systemu UNIX
.upd : plik informacji o uaktualnieniu
.upf : plik grafiki rastrowej (Universal Picture Format)
.upo : plik z danymi uaktualniającymi (dBASE)
.uri : plik z listą identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier - WWW)
.uris : plik z listą identyfikatorów URI (Uniform Resource Identifier - WWW)
.url : plik z adresem internetowym w formacie Universal Resource Locator
.urt : plik grafiki rastrowej (Utah Run-Length Encoded)
.use : plik dziennika
.usp : plik fontu drukarkowego z rozszerzonym zestawem znaków US ASCII (PageMaker)
.usr : plik plik bazy użytkowników (Procomm Plus. Turbo C++)
.ustar : plik kompresowany (POSIX tar)
.uu : plik ASCII zakodowany (uudecode, uuencode)
.uud : plik ASCII rozkodowany (uudecode)
.uue : plik ASCII zakodowany (uuencode)
.uw : plik dźwiękowy
.uwf : plik muzyczny (Ultra Tracker WaveSample)

CZĘŚĆ V

.v : 1.plik grafiki rastrowej; 2. plik z danymi (generator kodu ReaGeniX); 3. plik z danymi (Vivid 2.0)
.val : 1. plik obiektu (dBASE Application Generator); 2. plik z danymi kontroli poprawności składni (Paradox dla systemu Windows)
.van : plik animacji (VistaPro)
.vap : plik z danymi (NetWare 2.xx)
.var : plik z danymi (IconAuthor)
.vbp : plik projektu (Visual Basic)
.vbr : plik pomocniczy (Visual Basic)
.vbx : plik elementów sterujących (Visual Basic)
.vbz : plik czarodzieja (Setup Wizard)
.vc : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (VisiCalc); 2. plik z danymi definicji koloru (Vivid 2.0)
.vca : plik biblioteki klipartów (Visual Clip Art)
.vcd : plik obrazu dysku CD (Farstore Virtual Drive)
.vcf : plik konfiguracyjny (WorldToolKit)
.vcr : plik sterownika VCR (Arvid)
.vcs : plik z danymi kalendarza (Netscape Calendar)
.vcw : plik informacyjny (MS Visual C++)
.vcx : plik arkusza kalkulacyjnego (VisiCalc Advanced)
.vda : 1. plik graficzny (VDA-FS); 2. plik grafiki rastrowej (Truevision Traga)
.vdi : plik grafiki rastrowej (Digital Research GEM)
.vdo : plik wideo (Story Board)
.vdr : plik graficzny (ComputerEasy Draw)
.veh : plik danych wektorowych (SPANS VEH/VEC)
.vew : plik podglądu (Clipper 5, Lotus Approach)
.vfa : plik z danymi (FontLab)
.vff : 1. plik grafiki rastrowej (DESR VFF); 2. plik grafiki rastrowej (w komputerze Sun TAAC)
.vfm : 1. plik formularza (Voter); 2. plik z danymi metrycznymi fontu (Ventura Publisher)
.vfn : plik formularza dla klientów (Voter)
.vga : 1. plik fontu ekranowego VGA; 2. plik grafiki rastrowej (w systemie OS/2)
.vgd : plik sterownika ekranowego VGA (Generic CADD)
.vgr : plik graficzny (Ventura Publisher)
.vi : 1. plik grafiki rastrowej (Jovian Logic VI); 2. plik skryptu (Watcom Vi)
.vic : plik graficzny (VICAR)
.vicar : plik graficzny (VICAR)
.vid : 1. plik grafiki rastrowej (YUV 12C M-Motion Frame Buffer); 2. plik sterownika ekranowego (w systemie MS-DOS ,Word)
.vif : 1. plik grafiki rastrowej (Khoros Visualization Image File Format); 2. plik grafiki rastrowej (Verity Image Format)
.viff : plik grafiki rastrowej (Khoros Visualization Image File Format)
.vik : plik graficzny (Viking)
.vir : 1. plik plik wirusa; 2. plik z kodem źródłowym wirusa
.vis : plik graficzny (Vista)
.vit : plik grafiki rastrowej (VITec file)
.vlb : plik biblioteki Corel Ventura Library
.vlm : plik modułu Virtual Loadable Module (Netware)
.vm : plik z danymi pamięci wirtualnej (Geoworks)
.vmc : plik konfiguracyjne pamięci wirtualnej (w systemie DOS/4GW PM 32X DOS Extender)
.vmf : plik charakterystyki fontu (Ventura Publisher)
.vms : plik informacyjny zawierający dane tekstowe (w systemie VMS)
.vo : plik z danymi (Vivid 2.0)
.voc : plik dźwiękowy (Creative Lab′s Sound File, PlayVoc)
.vof : plik obiektu (VZ Programmer)
.vort : plik grafiki rastrowej (Very Ordinary Rendering Toolkit)
.vp : 1. plik publikacji (Ventura Publisher);2 . plik wideo (3D Studio)
.vpf : plik z danymi w formacie Vector Product Format
.vpg : plik graficzny (VPGraphics)
.vph : plik pomocy (w systemie OS2 Virtual Pascal)
.vpi : plik modułu (w systemie OS2 Virtual Pascal)
.vpr : plik zasobów (Visual Prolog)
.vrm : 1. plik nakładki (QuattroPro); 2. plik z kodem źródłowym programu w języku Virtual Reality Modeling Language (WWW); 3. plik z kodem źródłowym programu w języku Visual Rexx (Watcom VRexx)
.vrml : plik z kodem źródłowym programu w języku Virtual Reality Modeling Language (WWW)
.vrp : plik projektu (WATCOM VXRexx)
.vrs : plik zasobów sterowników ekranowych (WordPerfect)
.vrt : plik z danymi w formacie Vrtual World (WWW)
.vs : plik z danymi (Vivis 2.0)
.vsd : plik graficzny (Visio)
.vsm : plik modelu symulacji (VisSim)
.vsp : plik duszka (SPX)
.vss : plik z danymi (Visio)
.vst : 1. plik grafiki rastrowej (Truevision Vista); 2. plik szablonu (Visio)
.vsw : plik z danymi (Visio)
.vue : 1. plik animacji (3D Studio); 2. plik z danymi (dBASE IV, FoxPro)
.vw : plik dokumentu (Volkswriter)
.vwr : plik plik z danymi (PC Tools)
.vxd : plik wirtualnego sterownika urządzenia (MS Windows)

CZĘŚĆ W

.w : plik z danymi (APPLAUSE)
.w30 : plik fontu drukarkowego dla AST TurboLaser (Ventura Publisher)
.w31 : plik inicjujący (w systemie Windows 3.1)
.w44 : plik tymczasowy dla operacji sortowania lub indeksowania (dBASE)
.w51 : plik dokumentu (WordPerfect 5.1)
.w60 : plik dokumentu (WordPerfect 6.0)
.w61 : plik dokumentu (WordPerfect 6.1)
.w95 : plik kompatybilny z systemem Microsoft Windows 95
.wa : plik kompresowany (Waveform Archiver)
.wad : plik z danymi gry (Doom, Doom2)
.was : plik z kodem źródłowym (ProComm)
.wav : plik dźwiękowy w formacie RIFF WAVE (Media Player)
.wax : plik kompilowanego skryptu (ProComm)
.wb1 : plik notatnika (Quattro Pro)
.wb2 : plik arkusza kalkulacyjnego (Quattro Pro)
.wbf : plik przetwarzania wsadowego dla Windows (Catch)
.wbk : 1. plik dokumentu (WordPerfect); 2. plik kopii autoamtycznej (MS Word)
.wbt : plik przetwarzania wsadowego (WilsobWare WinBatch)
.wcd : plik z listą elementów makropoleceń(WordPerfect)
.wch : plik mechanizmu makropoleceń (WordPerfect)
.wcm : plik makropolecenia (WordPerfect)
.wcp : plik konfiguracyjny (WordPerfect)
.wd : plik z danymi (InfoSelect)
.wdb : plik bazy danych (MS Works)
.web : plik z danymi dla strony WWW (Corel Xara)
.wfm : plik obiektu formularza (dBASE Form Designer)
.wfn : plik fontów stosowanych w systemie Windows 3.0 (CorelDraw)
.wfx : plik z danymi (WinFax)
.wg1 : plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3/G)
.wg2 : plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3 dla OS/2)
.wgp : plik z danymi gry (Wild Board Games)
.whip : plik grafiki rastrowej (WHIP)
.wic : plik kompresowany (WIC)
.wid : plik tabeli szerokości (Ventura Publisher)
.wil : plik z danymi (WinImage)
.win : plik z danymu (dBASE, FoxPro)
.wiz : plik czarodzieja stron (MS Publisher, MS Word)
.wk1 : plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3 2.x, Symphony 1.1+)
.wk3 : plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3 3.x)
.wk4 : plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3 3.4)
.wkb : plik dokumentu (WordPerfect)
.wke : plik arkusza kalkulacyjnego (wersja edukacyjna Lotus 1-2-3)
.wki : plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3 2.x)
.wkq : plik arkusza kalkulacyjnego (Quattro)
.wks : 1. plik arkusza kalkulacyjnego (Lotus 1-2-3 1A, MS Works, Symphony 1.0); 2. plik arkusza kalkulacyjnego (Xlisp); 3. plik dokumentu (Microsfot Works)
.wkz : plik arkusza kalkulacyjnego (Wingz)
.wlk : plik graficzny (Virtus Walkthrough)
.wll : plik dodatku (MS Word)
.wmc : 1. plik kopii plików inicjujących (MathCad); 2. plik makropolecenia (WordPerfect); 3. plik tekstowy (WordMARC)
.wmf : plik grafiki wektorowej w formacie Windows MetaFile
.wml : plik dokumentu w języku Wireless Markup Language (WAP)
.wmp : plik graficzny (Windows Magic Icon Palette)
.wn : plik dokumentu (w komputerze NeXT WriteNow)
.wnf : plik opisowy fontu konturowego (CorelDraw)
.woa : plik wymiany (w systemie Windows 3.x)
.wob : plik obiektu (RIO Designer Pro)
.woc : plik wykresu organizacyjnego (w systemie Windows OrgChart)
.wow : plik muzyczny (Grave Mod Player)
.wp : plik dokumentu (WordPerfect 4.2)
.wp4 : plik dokumentu (WordPerfect 4.x)
.wp5 : plik dokumentu (WordPerfect 5.x)
.wp6 : plik dokumentu (WordPerfect 6.x)
.wpd : plik dokumentu (WordPerfect 6.0)
.wpf : 1. plik faksu (WorldPort); 2. plik formularza (WordPerfect)
.wpg : 1.plik grafiki rastrowej (WordPerfect Graphics Format); 2. plik grafiki wektorowej (WordPerfect Graphics Format)
.wpj : plik projektu (Watcom C/C++)
.wpk : plik makropolecenia (WordPerfect)
.wpm : 1. plik dokumentu (w komputerze MAC WordPerfect); 2. plik makropolecenia (WordPerfect)
.wps : plik dokumentu (MS Works)
.wpt : plik szablonu (WordPerfect)
.wpw : plik dokumentu (w systemie Novell PerfectWorks)
.wq! : plik kompresowanego arkusza kalkulacyjnego (Quattro Pro)
.wq1 : plik arkusza kalkulacyjnego (Quattro Pro dla systemu DOS)
.wq2 : plik arkusza kalkulacyjnego (Quattro Pro 5 dla systemu DOS)
.wr1 : plik arkusza kalkulacyjnego (Symphony 1.1 , 1.2 , 2)
.wrd : 1. plik dokumentu (w komputerach Psion Series 3); 2. plik szablonu (Cahrisma)
.wri : plik dokumentu (Windows Write)
.wrk : plik arkusza kalkulacyjnego (Symphony 1.0)
.wrl : plik obiektu 3D (Cosmo Player)
.wrp : plik kompresowany (w komputerze Amiga Warp)
.wrs : plik zasobów (WordPerfect)
.wrz : plik z danymi VRML (Cosmo Player)
.ws : plik dokumentu (WordStar 5.0 - 6.0)
.ws1 : plik dokumentu (WordStar 1 dla systemu Windows)
.ws2 : plik dokumentu (WordStar 2000, WordStar 2 dla systemu Windows)
.ws3 : plik dokumentu (WordStar 3 dla systemu Windows)
.ws4 : plik dokumentu (WordStar 4 dla systemu Windows)
.ws5 : plik dokumentu (WordStar 5 dla systemu Windows)
.ws6 : plik dokumentu (WordStar 6 dla systemu Windows)
.ws7 : plik dokumentu (WordStar 7 dla systemu Windows)
.wsd : plik dokumentu (WordStar)
.wst : plik dokumentu (WordStar)
.wtk : plik z adresem URL (WinTalk)
.wtx : plik dokumentu
.wve : plik dźwiękowy (w komputerze Psion Series 3 palmtop)
.wvl : plik grafiki rastrowej (Wavelet Compressed Bitmap)
.wwb : plik paska przycisków dla okna dokumentu (WordPerfect)
.wwk : plik mapy klawiatury (WordPerfect)
.wxp : plik dokumentu (EXP dla systemu Windos)

CZĘŚĆ X

.x : 1. plik animacji (DeepV2); 2. plika grafiki rastrowej (AVS X); 3. plik kompresowany (X1); 4. plik kompresowany samoodtwarzający (Alysis SupeDisk); 5 plik z kodem źródłowym w języku Lex
.x01 : plik indeksu (Paradox)
.x02 : plik indeksu (Paradox)
.x03 : plik indeksu (Paradox)
.x04 : plik indeksu (Paradox)
.x05 : plik indeksu (Paradox)
.x06 : plik indeksu (Paradox)
.x07 : plik indeksu (Paradox)
.x08 : plik indeksu (Paradox)
.x09 : plik indeksu (Paradox)
.x10 : plik grafiki rastrowej (w systemie X Window dump)
.x11 : plik grafiki rastrowej (w systemie X Window dump)
.xar : plik graficzny (Corel Xara)
.xbm : plik grafiki rastrowej (w systemie X Window BitMap)
.xc : plik grafiki rastrowej
.xcl : plik skryptu (Xrtree dla systemu Windows)
.xdf : plik obrazu dyskietki (w systemie OS/2 xdfcopy)
.xdi : plik kompresowany (XPack)
.xfn : plik fontu drukarkowego dla Xerox 4045 (Ventura Publisher)
.xft : plik fontu drukarkowego dla drukarki 24 igłowej (ChiWriter)
.xgz : plik grafiki wektorowej (MegaBitz)
.xi : plik instrumentu (Fasttracker 2.0)
.xie : plik kompresowany (MSXIE)
.xif : plik plik graficzny w formacie eXtended Image File Format
.xim : plik grafiki rastrowej (w systemie X11 Xim Toolkit)
.xl : plik arkusza kalkulacyjnego (Excel)
.xla : plik biblioteki grafik (Xlib)
.xlb : plik opisu paska narzędzi (MS Excel)
.xlc : plik wykresu (MS Excel)
.xlk : plik kopii (MS Excel)
.xll : plik plik dodatku XLL (MS Excel)
.xlm : plik makropolecenia (MS Excel)
.xls : plik arkusza kalkulacyjnego (MS Excel)
.xlt : 1. plik szablonu (MS Excel); 2. plik tablicy konwersji (Lotus 1-2-3, Procomm Plus, Symphony)
.xlv : plik modułu VBA (MS Excel)
.xlw : plik obszaru roboczego (MS Excel)
.xm : plik muzyczny (FastTracker , Cubic Player)
.xmi : plik muzyczny (MIDI)
.xml : plik dokumentu w języku Extensible Markup Language
.xmz : plik filmu w formacie XGL (MegaView)
.xnk : plik skrótu (MS Exchange)
.xos : plik grafiki rastrowej (Xaos Tools)
.xpa : 1. plik kompresowany (XPA32 niezgodny z XPack); 2. plik kompresowany (XPack niezgodny z XPA32)
.xpm : plik grafiki rastrowej (w systemie X11 pixmap)
.xqt : plik wykonywalny (Waffle)
.xqt : plik arkusza makropoleceń (SuperCalc)
.xr1 : plik z danymi gry (Epic MegaGames Xargon)
.xref : plik odnośników (AIX as)
.xrf : plik odnośników
.xt : plik ścieżki muzycznej (FastTracker)
.xtb : plik zewnętrznej tablicy konwersji (LocoScript)
.xtp : plik nakładki (XTreeGold)
.xv : plik grafiki rastrowej (Khoros Visualization Image File Format)
.xwd : plik grafiki rastrowej (w systemie X Window)
.xwk : plik z mapą klawiatury (Crosstalk)
.xwp : 1. plik dokumentu (Xerox Writer); 2. plik sesji (Crosstalk)
.xx : plik zakodowany ASCII (xxdecode , xxencode)
.xxe : plik zakodowany ASCII (xxencode)
.xy : plik dokumentu (XY Writer)
.xy3 : plik dokumentu (XY Writer III)
.xy4 : plik dokumentu (XY Writer IV)
.xyp : plik dokumentu (XY Writer III Plus)
.xyw : plik dokumentu (XY Writer dla systemu Windows)

CZĘŚĆ Y

.y : 1. plik grafiki rastrowej; 2. plik kompresowany (w komputerze Amiga Yabba); 3. plik z danymi gramatycznymi (Yacc)
.y01 : plik indeksu (Paradox)
.y02 : plik indeksu (Paradox)
.y03 : plik indeksu (Paradox)
.y04 : plik indeksu (Paradox)
.y05 : plik indeksu (Paradox)
.y06 : plik indeksu (Paradox)
.y07 : plik indeksu (Paradox)
.y08 : plik indeksu (Paradox)
.y09 : plik indeksu (Paradox)
.yal : plik biblioteki klipartów (Arts & Letters)
.ybk : plik plik z danymi (Microsoft Encarta)
.ybm : plik grafiki rastrowej (Face)
.yc : plik kompresowany (YACC)
.yif : plik graficzny
.yuv : plik grafiki rastrowej (Abekas YUV lub CCIR 601 1:1:1)
.yuv3 : plik grafiki rastrowej (CCIR 601 2:1:1)
.yz : plik kompresowany (YAC)
.yz1 : plik kompresowany (DeepFreezer, Yamazaki Zipper)

CZĘŚĆ Z

.z : 1. plik kompresowany (gzip); 2. plik kompresowany (Install Shield File Compressor); 3. plik kompresowany (w systemie UNIX SysV pack)
.z3 : plik modułu gry (Infocom)
.z80 : plik z zawartością ekranu (emulator ZX Spectrum)
.zad : plik głosu kodowanego cyfrowo (ZFax)
.zar : plik plik kompresowany (ZIP-Archiv)
.zdg : kompresowany plik dokumentu ZiffNet (Zview)
.zeiss : plik grafiki rastrowej (Zeiss CSLM)
.zer : plik z danymi (Zerberus)
.zet : plik kompresowany (ZET)
.zgm : plik graficzny (Zenographics)
.zinc : plik ikony (Zinc Interface Library)
.zip : plik kompresowany (InfoZIP, PKZip, WinZip i inne)
.zom : plik kompresowany (w komputerze Amiga Zoom)
.zoo : plik kompresowany (Zoo)
.zpk : plik kompresowany (ZPack)
.zrp : plik pakietu symulacji (Rapid)
.zts : plik skryptu (Z-Term)
.zvd : plik dźwiękowy (Z-Fax)
.zw : plik z tekstem w języku chińskim
.zze : plik kodowany (ASCII)