Microsoft Word 2010

Otwieranie Worda1.Kliknij przycisk Start
2.Wybierz Wszystkie Programy
• Menu Wszystkie Programy zmieni się na Wstecz, kiedy je klikniesz
3.Kliknij Microsoft Office
4.Kliknij Microsoft Word 2010
5.Pojawi się pusty dokument w oknie WordaBadanie okna Worda1. Pasek szybkiego dostępu : Zawiera przyciski, wykonujące działania takie jak zapisywanie dokumentu, cofanie ostatniego działa czy powtórzenie ostatniego działania
2. Pasek tytułowy : Pokazuje nazwę programu i tytuł dokumentu
3. Wstążka : Składa się z trzech elementów zakładek, grup i poleceń
4. Pasek stanu : Wyświetla informacje o dokumencie, jak również położenie punktu wstawiania. Od lewej do prawej , pasek zawiera numer strony na której znajduje się punkt wstawiania, całkowita liczba stron i słów w dokumencie, przycisk sprawdzania błędów, przycisk stanu nagrywania makra, przyciski Widoków i suwak powiększania/pomniejszania rozmiaru dokumentu


Praca z widokiem Backstage


Kliknięcie w zakładkę Plik otwiera widok Backstage, który przypomina menu. Tu można znaleźć listę działań - poleceń - jakich możesz używać do zarządzania plikami i opcjami programu. Można np. otworzyć, zapisać, wydrukować czy usunąć wrażliwe dane z dokumentu. Możesz również rozsyłać dokumenty pocztą elektroniczną lub publikować na blogu

1.Kliknij zakładkę Plik
2.Przyjrzyj się i poklikaj różne dostępne tam opcje


Wybieranie polecenia z klawiatury


1.Jeśli chcesz użyć odpowiedniego polecenia umieść kursor przy właściwym słowie lub akapicie
2.Naciśnij ,i przytrzymaj chwilę, na klawiaturze lewy klawisz ALT. Na Wstążce pojawią się litery i cyfry skrótów klawiaturowych
3.Naciśnij literę, aby wybrać zakładkę na Wstążce .Word wyświetli właściwą zakładkę i litery dla każdego polecenia na tej zakładce
4.Naciśnij literę lub litery aby wybrać właściwe polecenie. Word wyświetli opcje dla polecenia jakie wybrałeś
5.Naciśnij tę literę lub użyj klawiszy strzałek na klawiaturze aby wybrać opcję


Wybieranie polecenia myszką


1.Kliknij zakładkę zawierającą wybrane polecenie jakie chcesz użyć
2.Kliknij w tekst lub akapit jaki chcesz zmodyfikować
3.Wskaż polecenie jakie chcesz użyć. Word wyświetli podpowiedź ekranową , opisującą funkcję tego przycisku jaki wskazuje myszka
4.Kliknij polecenie. Word wykona wybrane przez ciebie polecenie


Praca z Mini paskiem narzędziowym


1.Zaznacz tekst. Pasek Mini pojawi się przeźroczysty w tle
2.Umieść wskaźnik myszki w pobliżu lub nad tym paskiem
3.Kliknij dowolne polecenie lub przycisk. Word wykona działanie powiązane z tym przyciskiem lub poleceniem


Praca z menu kontekstowym


1.Zaznacz tekst. W tle pojawi się Mini pasek narzędziowy
2.Kliknij prawym klawiszem myszki zaznaczony tekst. Pojawi się menu kontekstowe
3.Kliknij dowolne polecenie lub przycisk. Word wykona działanie powiązane z tym przyciskiem lub poleceniem


Uruchomienie okna dialogowego


1.Umieść kursor nad przyciskiem uruchamiania Okna Dialogowego : Okno dialogowe. Word wyświetli podpowiedź ekranową , opisującą co się wydarzy kiedy go naciśniesz. My przykładowo użyjemy Akapitu
2.Kliknij ten przycisk
3.Pojawi się okno dialogowe Akapit


Praca z poleceniami


1.W galerii zawierającej przycisk Przycisk Więcej. Więcej , kliknij strzałki w górę lub w dół aby przewijać wybór poleceń
2.Kliknij Przycisk Więcej aby otworzyć galerię i zobaczyć dodatkowe wybory. Word ukryje przycisk Więcej
3.Przewijaj wybory
4.Kliknij swój wybór w galerii aby ją zastosować. Aby zamknąć galerię bez dokonania wyboru, kliknij w dowolnym miejscu poza galerią
Podgląd na żywo
1.Kliknij słowo lub akapit jaki chcesz zmodyfikować
2.Kliknij zakładkę zawierającą polecenie jakie chcesz zastosować
3.Umieść kursor powyżej swojego wyboru jaki chcesz zastosować. Word wyświetli efekt twojego wyboru bez wykonania polecenia.


Wprowadzanie tekstu


Wpisywanie tekstu
1.Wpisz swój tekst. Tekst pojawi się po lewej stronie kursora podczas pisania. W miarę zbliżania się do końca linii, Word automatycznie zaczyna nową. Naciśnij Enter tylko rozpoczynając nowy akapit.
Oddzielanie informacji
1.Wpisz słowo lub frazę
2.Naciśnij klawisz Tab. Aby wyrównać tekst prawidłowo, naciskaj dalej aby dołączyć więcej niż jedną przestrzeń między słowami. Pojawi się kilka przestrzeni między ostatnią literą jaką wpisałeś a kursorem
3.Wpisz inną frazę lub słowo
Automatyczne wprowadzanie tekstu
1.Rozpocznij pisanie słowa, frazy lub daty. Funkcja Autouzupełniania sugeruje słowa lub frazy w oparciu o to co wpisujesz. Word sugeruje resztę słowa, frazy lub miesiąc. Możesz nacisnąć Enter aby pozwolić Wordowi zakończyć wpisywani słowa lub frazy.


Poruszanie się po dokumencie


Przechodzenie o jeden znak
1.Ustaw kursor w odpowiednim położeniu
2.Naciśnij klawisz strzałki w prawo. Word przeniesie kursor jeden znak w prawo. Możesz naciskać klawisze strzałek aby przenieść kursor jeden znak w lewo, prawo, górę czy dół. Przytrzymanie dowolnego klawisz strzałki przesuwa kursor wielokrotnie w kierunku strzałki na klawiszu. Możesz użyć kombinacji klawiszy Ctrl + klawisz strzałki prawo/lewo, aby przenosić się o jedno słowo w prawo lub lewo
Przechodzenie o jeden ekran
1.Przyuważ ostatnią widoczną linię na ekranie
2. Naciśnij klawisz PageDown. Word przeniesie kursor w dół o jeden ekran. Naciśnięcie PageUp przeniesie kursor o jeden ekran w górę. Możesz kliknąć Przyciski przewijania aby przesuwać dokument o jedną linię


Pomoc


1.Kliknij przycisk Pomoc .Pojawi się okno Word-Pomoc
2.Wpisz słowo lub frazę jakiego szukasz
3.Kliknij wyszukaj lub naciśnij Enter. Tematy pomocy powiązane ze słowem lub frazą jakie wpisałeś, pojawią się w panelu zadań
4.Kliknij temat najbliższy temu, jakiego szukasz. Temat ten pojawi się w oknie Word-Pomoc
5.Aby zamknąć okno Pomoc, kliknij krzyżyk w jego prawym górnym rogu. Pojawi się okno Worda


Zapisanie dokumentu


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij, Zapisz jako. Pojawi się okienko dialogowe "Zapisz jako"
3.Wpisz nazwę dla swojego dokumentu. W lewym panelu możesz wybrać miejsce, w którym chcesz zapisać dokument. Możesz również kliknąć przycisk Nowy folder, aby stworzyć nowy folder , w którym przechowasz dokument.
4.Klinij Zapisz. Word zapisze dokument, a pasku tytułowym wyświetli jego nazwę.


Ponowne otwarcie niezapisanego dokument


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Informacje
3.Kliknij Zarządzaj wersjami
4.Kliknij Odzyskaj niezapisane dokumenty. Pojawi się okno dialogowe Otwórz , pokazujące ci dostępne pliki, które zostały automatycznie zapisane przez Worda, ale nie zapisane jako dokumenty przez ciebie
5.Kliknij niezapisany plik jaki chcesz otworzyć
6.Kliknij Otwórz. Wersja ta pojawi się na ekranie, jako wersja tylko do odczytu, do której nie można wprowadzać zmian. Złoty pasek u góry identyfikuje liczbę dni zanim Word usunie plik
7.Kliknij Zapisz jako, aby zapisać ten plik jako dokument Worda, i móc na nim pracować. Po zapisaniu dokumentu, złoty pasek znika


Zapisywanie dokumentu w formacie programu Word 97-2003


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Zapisz jako. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako
3.Wpisz nazwę dla swojego dokumentu
4.Kliknij tutaj aby wyświetlić dostępne formaty dla tego dokumentu, wybierz Dokument programu Word 97-2003 (*.doc)
5.Kliknij Zapisz, Word zapisze dokument w wybranym formacie


Ustawianie folderu dla zapisania dokumentów


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Opcje. Pojawi się okno dialogowe Opcje programu Word
3.Kliknij Zapisywanie
4.Kliknijk Przeglądaj obok Domyślna lokalizacja pliku. Pojawi się okno dialogowe Modyfikuj położenie pliku
5.Kliknij tam aby przejść do folderu w którym chcesz zapisać dokumenty Worda
6.Kliknij OK aby ponownie wyświetlić okno Opcje programu Word. Możesz powtórzyć powyższe kroki dla ustawienia Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania i Lokalizacja serwerowych kopii roboczych
7.Kliknij OK w oknie Opcje programu Word aby zapisać zmiany


Otwieranie dokumentu Worda


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Otwórz. Pojawi się okienko dialogowe Otwórz
3.Klikaj w panelu po lewej stronie do folderu zawierającego dokument jaki chcesz otworzyć
4.Kliknij na dokument jaki chcesz otworzyć
5.Kliknij otwórz


Uruchomienie nowego dokumentu


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Nowe. Pojawią się szablony dostępne na twoim komputerze
3.Kliknij wybrany typ szablonu
4.Kliknij Utwórz. Pojawi się twój nowy dokument


Przełączanie między otwartymi dokumentami


Przełączanie dokumentów używając Worda
1.Kliknij zakładkę Widok
2.Kliknij Przełącz okna. Lista wszystkich otwartych dokumentów pojawi się u dołu menu
3.Kliknij dokument jaki chcesz zobaczyć. Pojawi się wybrany dokument
Przełączanie dokumentów używając paska zadań Windows
1.Otwórz dokumenty jakie potrzebujesz
2.Kliknij przycisk Word ma pasku zadań Windows. Pokaże się lista otwartych dokumentów. Możesz wskazać jakiś dokument i kliknąć czerwony krzyżyk aby go zamknąć
3.Aby zobaczyć dokument, kliknij jego przycisk na pasku zadań lub jego nazwę na liście


Praca z "Właściwości" dokumentu


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Informacje. Pojawi się panel informacyjny.
3.Kliknij Właściwości
4.Kliknij Pokaż panel dokumentu aby wyświetlić właściwości danego dokumentu. Powyżej dokumentu pojawi się panel Właściwości Dokumentu
5.Kliknij w danym polu i wpisz informację
6.Kliknij duże X we Właściwości Dokumentu aby zapisać zmiany i wrócić do edycji dokumentu


Zamykanie dokumentu


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Zamknij. Word usunie dokument z ekranu. Jeśli miałeś otwarte inne dokumenty, program Word wyświetli ostatni , używany dokument ; w przeciwnym razie wyświetli puste okno Worda


Konwertowanie dokumentów z poprzednich wersji do Worda 2010


1.Otwórz jakiś dokument z wcześniejszej wersji Worda. W pasku tytułowym, Word wskaże, że dokument jest otwarty w trybie kompatybilności.
2.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
3.Kliknij Informacje
4.Kliknij Konwertuj. Word zamknie Backstage i wyświetli komunikat ,że będzie konwertował dokument do nowszego formatu pliku. Jeśli nie chcesz w przyszłości oglądać tego komunikatu, zaznacz pole wyboru poniżej komunikatu.
5.Kliknij OK. Word skonwertuje dokument i usunie wskaźnik trybu kompatybilności z paska tytułowego.
6.Kliknij Zapisz. Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako. Word zasugeruje tą samą nazwę ale inny format pliku, .docx
7.Kliknij Zapisz. Word zapisze dokument w formacie Word 2010


Wstawianie tekstu


Wstawianie i dodawanie tekstu
1.Kliknij miejsce gdzie chcesz wstawić tekst. Kursor będzie migał tam gdzie kliknąłeś. Możesz nacisnąć klawisze strzałek aby przenieś kursor o jeden znak lub jedną linię. Możesz naciskać Ctrl + strzałka w prawo lub Ctrl+strzałka w lewo aby przenieść kursor o jeden wyraz w prawo lub lewo
2.Wpisz tekst tam gdzie chcesz go wprowadzić. Word wstawi tekst na lewo od migającego kursora, przesuwając istniejący tekst w prawo.
Wstawianie i zastępowanie tekstu
1.Kliknij prawym klawiszem na pasku stanu
2.Kliknij Zastępowanie. Pojawi się wskaźnik na pasku stanu
3.Kliknij ten wskaźnik aby przejść do trybu Zastępowane. Za każdym razem kiedy klikasz ten wskaźnik, przełączasz się między trybem Zastępowania a Wstawiania
4.Umieść kursor tam gdzie chcesz zastąpić istniejący tekst i wpisz nowy tekst


Usuwanie tekstu


Użycie klawisza Delete
1.Kliknij po lewej stronie miejsca, z którego chcesz usunąć tekst. Kursor będzie migał tam gdzie kliknąłeś. Możesz naciskać klawisze strzałek (w prawo, w lewo, do góry lub w dół) aby przesunąć kursor o jeden znak lub linię. Możesz nacisnąć Ctrl + Strzałka w prawo, lub Ctrl + strzałka w lewo aby przesunąć kursor o jedno słowo w prawo lub w lewo
2.Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. Word usunie znak bezpośrednio z prawej strony kursora. Możesz przytrzymać Delete aby usunąć wiele znaków z prawej strony kursora. Możesz nacisnąć Ctrl+Delete aby usunąć słowo z prawej strony kursora.
Użycie klawisza Backspace
1.Kliknij z prawej strony miejsca gdzie chcesz usunąć tekst. Kursor będzie migał w miejscu kliknięcia
2.Naciśnij klawisz Backspace . Word usunie znaki bezpośrednio po lewej stronie kursora. Możesz przytrzymać Backspace dla usuwania wielu znaków po lewej stronie kursora. Przytrzymując Ctrl+Backspace usuniesz słowa po lewej stronie kursora


Wstawianie wierszy


Start nowego akapitu
1.Kliknij tam gdzie chcesz rozpocząć nowy akapit
2.Naciśnij Enter. Word wstawi znak akapitu i przesunie tekst z prawej strony kursora, do nowego akapitu
3.Powtórz kroki 1 i 2 dla każdego wiersza jaki chcesz wstawić
Wstawianie podziału wiersza
1.Kliknij tam gdzie chcesz zacząć nowy akapit
2.Naciśnij Shift + Enter. Word wstawi podział linii i przeniesie tekst na prawą stronę kursora w nowej linii


Cofanie zmian


1.Kliknij przycisk Cofni Pisanie. Word odwróci efekt ostatniej zmiany jakiej dokonałeś. Możesz powtarzać klikanie tego przycisku aby cofnąć każde działanie jakie wykonałeś, od ostatniego do pierwszego. Możesz również nacisnąć Ctrl+Z aby odwrócić działanie. Jeśli nie chcesz cofać zmian po kliknięciu tego przycisku, kliknij przycisk Powtórz Pisanie


Zaznaczanie tekstu


Zaznaczanie bloku tekstu
1.Umieść wskaźnik myszki po lewej stronie pierwszego znaku jaki chcesz zaznaczyć
2.Kliknij lewy przycisk myszki i przeciągnij w prawo i w dół tekstu jaki chcesz zaznaczyć i zwolnij myszkę. Zaznaczony tekst będzie podświetlony a Mini pasek narzędziowy pojawi się w tle. Aby usunąć zaznaczenie naciśnij któryś z klawiszy strzałek lub kliknij gdziekolwiek na ekranie
Zaznaczenie słowa
1.Kliknij dwukrotnie na słowie jakie chcesz zaznaczyć. Word zaznaczy słowo i pojawi się Mini pasek narzędziowy w tle. Możesz przesunąć wskaźnik myszki bliżej Mini paska narzędziowego aby uczynić jego opcje bardziej dostępnymi.
Zaznaczanie zdania
1.Naciśnij i przyciśnij Ctrl
2.Kliknij gdziekolwiek na zdaniu jakie chcesz zaznaczyć. Word zaznaczy całe zdanie a Mini pasek narzędziowy pojawi się w tle. Możesz przesunąć wskaźnik myszki bliżej Mini paska narzędziowego aby uczynić jego opcje bardziej dostępnymi
Zaznaczanie całego dokumentu
1.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij Zaznacza, na prawym końcu Wstążki
3.Kliknij Zaznacz wszystko. Word zaznaczy cały dokument. Możesz również przytrzymać Ctrl i naciśnij A dla zaznaczenia całego dokumentu. Aby anulować zaznaczanie, kliknij gdziekolwiek


Oznacz i znajdź swoje miejsce


1.Kliknij położenie jakie chcesz oznaczyć
2.Kliknij zakładkę Wstawianie
3.Kliknij Zakładka. Pojawi się okno dialogowe Zakładka
4.Wpisz nazwę dla zakładki
5.Kliknij Dodaj. Word zapisze zakładkę i zamknie okno dialogowe Zakładki
Znajdź swoje miejsce
1.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij strzałkę obok Znajdź (prawa strona Wstążki)
3.Kliknij Przejdź do... Zakładka Przejdź do... Pojawi się okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie
4.Kliknij Zakładka
5.Wybierz swoją zakładkę
6.Kliknij Przejdź do... Word przeniesie kursor do tej zakładki. Zakładka zawierająca tekst otacza tekst nawiasami kwadratowymi ([ ])
7.Kliknij Zamknij lub naciśnij Esc. Word zamknie okno Znajdowanie i zamykanie


Przenoszenie lub kopiowanie tekstu


Stosowanie przycisków Wstążki
1.Zaznacz tekst jaki chcesz przenieść lub skopiować
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Aby przenieść tekst kliknij przycisk Wytnij; aby skopiować tekst kliknij przycisk Kopiuj
4.Kliknij w miejscu w którym chcesz aby pojawił się tekst
5.Kliknij przycisk Wklej. Tekst pojawi się w nowym położeniu.
Przeciąganie i upuszczanie
1.Zaznacz tekst jaki chcesz przenieść lub skopiować
2.Umieść wskaźnik myszki nad zaznaczonym tekstem. Kursor zmieni wygląd z prostej kreski na strzałkę.
3.Aby przenieść tekst przeciągnij go myszką. Aby skopiować tekst, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i przeciągnij go myszką. Tekst pojawi się w nowym położeniu


Dzielenie tekstu między dwa dokumenty


1.Otwórz dwa dokumenty jakich chcesz użyć do współdzielenia tekstu.
2.Zaznacz tekst jaki chcesz przenieść lub skopiować.
3.Kliknij Wytnij dla przeniesieni tekstu lub kliknij Kopiuj dla skopiowania tekstu
4.Przejdź do innego dokumentu przez kliknięcie jego przycisku na pasku zadań Windows. Pojawi się drugi dokument
5.Umieść kursor w położeniu gdzie ma się pojawić przeniesiony lub skopiowany tekst.
6.Kliknij Wklej. Tekst pojawi si w nowym położeniu


Przenoszenie lub kopiowanie kilku zaznaczeń


1.Kliknij Schowek. Pojawi się panel Schowka Office.
2.Zaznacz tekst lub informację jaką chcesz przenieść lub skopiować
3.Kliknij przycisk Wytnij lub Kopiuj. Pojawi się dodatkowy element w panelu Schowka
4.Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego zaznaczenia jakie chcesz przenieść lub skopiować. Word doda każdy z tych elementów do panelu Schowka; najnowsze elementy zawsze pojawiają się na górze panelu
5.Kliknij miejsce w dokumencie gdze chcesz umieścić tekst jaki wyciąłeś lub skopiowałeś
6.Kliknij zaznaczenie w panelu Schowka aby umieścić go w tym dkokumencie.
7.Powtórz kroki 5 i 6 aby umeścić inne pozycje ze Schowka. Jeśli chcesz umieścić wszystkie pozycje w jednym położeniu , a pozycje pojawiają się w Schowku w kolejności jaką sobie życzysz, kliknij Wklej wszystko


Przełączanie Widoku dokumentu


1.Kliknij zakładkę Widok
2.Kliknij na jednym z Widoków dokumentu na Wstążce
. Word przełączy dokument do wybranego widoku. Przyciski dla każdego widoku również pojawią się przy prawym brzegi paska stanu; umieść kursor nad każdym z przycisków aby zobaczyć jego funkcje i kliknij je aby przełączać widoki


Opis Widoków dokumentu


1. Wersja robocza : stworzony do edycji i formatowania, ale nie wyświetla dokumentu gotowego do druku. Można zobaczyć elementy takie jak jak Obszar Stylu po lewej stronie ekranu, ale nie można zobaczyć marginesów, nagłówków i stopek, lub grafiki , w miejscach w jakich będą się pojawiać
2. Układ sieci Web : jest przydatna podczas projektowana strony WWW
3. Układ wydruku : przedstawia widok "to co widzisz to to masz" dokumentu. W układzie tym widzisz elementy dokumentu, które wpływają na drukowaną stronę, np. marginesy.
4. Konspekt : Ułatwia pracę przy organizacji dokumentu. Word robi wcięcia tekstu jaki nagłówki w oparciu o liczbę nagłówków możesz przenieść lub skopiować całe sekcje dokumentu przez przeniesieni lub skopiowanie nagłówka.
5. Odczyt pełnoekranowy : jest stworzony dla zminimalizowania zmęczenia oczu kiedy odczytujesz dokument na ekrane. W tym widoku usuwana jest większość pasków narzędziowych. Aby powrócić do innego widoku, kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu ekranu


Zwiększanie lub zmniejszanie


1.Kliknij zakładkę Widok
2.Kliknij Powiększenie. Pojawi się okno dialogowe Powiększenie
3,Kliknij ustawienia powiększenia. Możesz kliknąć Wiele stron i wybrać wyświetlanie wielu stron
4.Kliknij OK. Pojawi się na ekranie dokument używający nowych ustawień powiększenia


Wstawianie symbolu


1.Kliknij położenie w dokumencie gdzie chcesz aby pojawił się symbol.
2.Kliknij zakładkę Wstawianie
3.Kliknij Symbol. Pojawi się lista powszechnie używanych symboli. Jeśli symbol jakiego potrzebujesz jest na tej liście, kliknij go i przeskocz pozostałe kroki
4.Kliknij Więcej symboli. Pojawi się okienko Symbol
5.Kliknij tam i wybierz czcionkę symbolu. Dostępne symbole zmienią się dopasowując się do czcionki jaką wybrałeś.
6.Kliknij symbol
7.Kliknij Wstaw
8.Kliknij Zamknij aby zamknąć okno Symbol. Wybrany symbol pojawi się w dokumencie


Ustawienie opcji dla dodatkowych działań


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Opcje. Pojawi się okienko Opcje programu Word
3.Kliknij Sprawdzanie
4.Kliknij Opcje Autokorekty. Pojawi się okienko dialogowe Autokorekta
5.Kliknij zakładkę Akcje. Możesz kliknąć pole wyboru (zaznaczyć/odznaczyć) przy "Włącz czynności dodatkowe w menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy"
6.Kliknij pole wyboru przy pozycji jaką chcesz włączyć
7.Kliknij OK aby zamknąć okno Autokorekty
8.Kliknij OK aby zamknąć okno Opcje programu Word. Word zapisze twoje preferencje


Korzystanie z dodatkowych akcji


1.Kliknij prawym klawiszem myszki na tekście da jakiego chcesz wykonać dodatkową akcję. Pojawi się menu kontekstowe
2.Kliknij Dodatkowe akcje. Word wyświetli listę akcji jakich możesz użyć na danym tekście
3.Kliknij akcję. Word wykona tą akcję; lub program który tą akcję wykonuje pojawi się na ekranie


Wyszukiwanie tekstu


Wyszukiwanie wszystkich wystąpień
1.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij Znajdź. Pojawi się panel nawigacyjny
3.Wpisz słowo lub frazę które chcesz wyszukać. Word podświetli wszystkie wystąpienia słowa lub zdania na żółto
4.Kliknij Zamknij (X), w polu wyszukiwania, aby wyczyścić wyniki wyszukiwania
5.Kliknij Zamknij (X) aby zamknąć panel nawigacyjny
Wyszukiwanie jednego wystąpienia
1.Powtórz kroki 1 i 2 w powyższej podsekcji
2.Kliknij przycisk Szkło powiększające
3.Z menu jakie się pojawi wybierz Znajdowanie zaawansowane dla wyświetlenia okienka Znajdowanie i zastępowanie
4.Kliknij w polu wyszukiwania i wpisz słowo lub frazę jakie chcesz wyszukać. Możesz kliknąć Wyróżnienie przy odczycie a potem kliknąć Wyróżnij wszystkie, aby podświetlić każde wystąpienie słowa na żółto. Możesz kliknąć Znajdź w aby ograniczyć wyszukiwanie do głównego dokumentu lub nagłówków i stopek.
5.Kliknij Znajdź następny aby znaleźć kolejne wystąpienie. Kiedy Word nie znajduje już więcej wystąpień słowa, pojawia się okienko dialogowe mówiące ci ,że wyszukiwanie zostało zakończone; kliknij OK


Zastępowanie tekstu


1.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij Zamień. Pojawi się okno dialgowe Zamienianie i zastępowanie
3.Wpisz słowo lub zdanie jakie chcesz zastąpić w górnym polu edycyjnym
4.Wpisz słowo na jakie Word ma zamienić słowo powyżej, w dolnym polu edycyjnym. Możesz kliknąć Więcej , aby wyświetlić dodatkowe opcje wyszukiwania i zastępowane. Przycisk Więcej zamieni się na Mniej.
5.Kliknij Znajdź następny. Word podświetli pierwsze wystąpienie słowa lub zdania jakie znalazł. Jeśli nie chcesz zmienić tego wystąpienia, kliknij Znajdź następny aby go zignorować.
6.Kliknij Zamień. Aby zamienić wszystkie wystąpienia w dokumencie, kliknij Zamień wszystko. Word zastąpi oryginalne słowo lub zdanie ,słowem lub zdaniem jakie ty określiłeś.
7.Powtórz kroki 5 i 6 jeśli to konieczne
8.Kiedy Word nie znajdzie więcej wystąpień, pojawi się okno dialogowe mówiące ci ,że wyszukiwanie jest zakończone; kliknij OK. Przycisk Anuluj zmienia się na Zamknij
9.Kliknij Zamknij aby zamknąć okno dialogowe Znajdowanie i Zastępowanie


Automatyczne poprawianie błędów


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Opcje. Pojawi się okno Opcje programu Word
3.Kliknij Opcje dla wyświetlenia opcji sprawdzania
4.Kliknij Opcje Autokorekty. Pojawi się okno dialogowe Autokorekta
5.Wpisz w polu Zamień słowo, zazwyczaj błędne lub z błędem ortograficznym
6.W polu Na wpisz to słowo poprawnie
7.Kliknij Dodaj. Word doda go do listy automatycznej korekty
8.Kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe Autokorekta
9.Kliknij OK aby zamknąć okno dialogowe Opcje programu Word


Automatyczne wstawianie najczęściej używanego tekstu


Tworzenie Szybkiej części
1.Wpisz tekst jaki chcesz przechować, w tym całe formatowanie, jakie powinno się pojawić przy każdym jego wstawianiu
2.Zaznacz ten tekst
3.Kliknij zakładkę Wstawianie
4.Kliknij szybkie części
5.Kliknij Zapisz zaznaczenie w galerii szybkich części. Pojawi się okno Tworzenie nowego bloku konstrukcyjnego
6.Wpisz nazwę jakiej chcesz użyć do tego skrótu
7.Kliknij OK. Word przechowa ten element w Galerii Szybkich Części
Wstawienie elementu Szybkiej części
1.Umieść kursor tam gdzie chcesz aby pojawi się element Szybkiej części
2.Kliknij Szybka część. Wszystkie zbudowane bloki, zdefiniowane jako Szybka część pojawią się w Galerii Szybkich częśći
3.Kliknij na element. Word wstawi element Szybkiej części


Sprawdzanie pisowni i gramatyki


1.Kliknij zakładkę Recenzja
2.Kliknij Pisownia i gramatyka. Word zaznaczy pierwszy błąd gramatyczny lub ortograficzny i wyświetli okno Pisownia i gramatyka. W górnym polu wyświetlają się błędy. Obszar poniżej sugeruje poprawę błędu
3.Kliknij tą sugestię jeśli chcesz jej użyć
4.Kliknij Zmień. Możesz kliknąć Ignoruj raz lub Ignoruj wszystko aby pozostawić zaznaczone słowo lub zdanie niezmienionym. Word zaznaczy kolejny błąd
5.Powtórz kroki 3 i 4 dla każdego błędu gramatycznego i ortograficznego. Word wyświetli okno dialogowe kiedy zakończy sprawdzanie dokumentu
6.Kliknij OK


Wyłączenie sprawdzania pisowni i gramatyki


1.Kliknij zakładkę Plik. Pojawi się widok Backstage
2.Kliknij Opcje. Pojawi się okno Opcje programu Word
3.Kliknij Sprawdzanie.
4.Odznacz Sprawdź pisownię w trakcie pisania aby wyłączyć automatyczną kontrolę błędów ortograficznych
5.Odznacz Oznacz błędy gramatyczne w trakcie pisania aby wyłączyć kontrolę błędów gramatycznych
6.Kliknij OK. Word dłużej nie będzie identyfikował błędów pisowni i gramatyki w dokumencie


Znajdowanie synonimów lub antonimów z Tezaurusem


1.Kliknij słowo dla którego chcesz znaleźć przeciwieństwo lub substytut
2.Kliknij zakładkę Recenzja
3.Kliknij Tezaurus. Pojawi się pasek Poszukiwanie. Pojawi się tam słowo jakie zaznaczyłeś .Kliknij ta, aby wyświetlić listę zasobów jakich możesz użyć dla wyszukania informacji. Pojawi się lista słów o podobnym znaczenie. Każde pogrubione słowo przedstawia część mowy - rzeczownik, czasownik, przymiotnik - o podobnym znaczeniu jak zaznaczone słowo. Każde słowo wylistowane poniżej pogubionego słowa jest synonimem dla pogrubionego słowa. Antonimy są oznaczone
4.Wskaż myszką słowo jakiego chcesz użyć w dokumencie
5.Kliknij obok danego synonimu/antonimu aby wyświetlić listę wyborów
6.Kliknij Wstaw. Word zastąpi słowo w dokumencie jednym z pojawiających się w pasku Poszukiwanie


Dodawanie komentarzy do dokumentu


Dodawanie komentarza
1.Na pasku stanu kliknij przycisk Odczyt pełnoekranowy, Układ sieci Web lub Układ wydruku aby zobaczyć dokument. Alternatywnie możesz kliknąć przycisków na zakładce Widok
2.Zaznacz tekst na jakim chcesz wstawić komentarz
3.Kliknij zakładkę Recenzje
4.Kliknij Nowy komentarz. Balonik komentarza pojawi się w zaznaczonym obszarze po prawej stronie dokumentu. Komentarz jest dołączony do tekstu jaki zaznaczyłeś , który jest podświetlony kolorem balonika
5.Wpisz tekst jaki chcesz mieć w komentarzu
6.Kliknij poza balonikiem komentarza aby zapisać komentarz
Usuwanie komentarza
1.Kliknij gdzieś na baloniku komentarza jaki chcesz usunąć
2.W zakładce Recenzje kliknij Usuń. Word usunie balonik komentarza i usunie podświetlenie z powiązanego z nim tekstu


Śledzenie zmian w czasie przeglądania dokumentu


1.Kliknij przycisk Układu wydruku
2.Kliknj zakładkę Recenzje
3.Kliknij Śledź zmiany. Przycisk Śledź zmiany pojawi się jako wciśnięty
4.Dokonaj zmian w dokumencie. Pojawi się pionowy pasek w lewym marginesie poza liniami zawierającymi zmiany. Usunięty tekst pojawi się jako przekreślony. Dodany tekst pojawi się podkreślony w kolorze innym niż czarny. Możesz wyświetlić szczegółowe informacje na temat zmian przez umieszczenie wskaźnika nad zmianą. Można zatrzymać śledzenie zmian, powtarzając kroki 2 i 3


Przegląd śledzonych zmian


1.Otwórz dokumenty w którym dokonałeś zmian
2.Kliknij zakładkę Recenzje
3.Kliknij Okienko recenzowana. Dla każdej zmiany, Word wyświetli nazwę przeglądającego, datę i godzinę zmiany i szczegóły zmiany. Możesz kliknąć X aby zamknąć panel
4.Naciśnij Ctrl + Home aby umieścić kursor na początku dokumentu.
5.Kliknij następne aby zobaczyć pierwszą zmianę. Word podświetli tą zmianę. Możesz kliknąć Następne aby przeskoczyć nad zmianą bez jej akceptacji lub odrzucenia
6.Kliknij Zaakceptuj aby dołączyć zmianę do dokumentu lub Odrzuć aby przywrócić tekst do pierwotnego stanu. Word zaakceptuje lub odrzuci zmiany, usunie znak zaznaczenia i podświetli kolejną zmianę. 7.Powtórz krok 6 aby zobaczyć wszystkie zmiany. Jeśli chcesz wrócić do zmiany jaka wcześniej pominąłeś , możesz kliknąć Poprzednie. Kiedy przejrzysz wszystkie zmiany , pojawi się okienko dialogowe.
8.Kliknij OK


Połączenie komentarzy recenzentów


1.Kliknij Recenzje
2.Kliknij Porównaj
3.Kliknij Połącz. Pojawi się okienko dialogowe Łączenie dokumentów
4.Kliknij przycisk Otwórz dla Oryginalnego dokumentu. Pojawi się okno Otwieranie
5.Przejdź do folderu zawierającego oryginalny plik jaki chcesz połączyć
6.Kliknij ten plik
7.Kliknij Otwórz. Pojawi się ponownie okno Łączenie dokumentów
8.Powtórz kroki 4 do 7 , klikając Otwórz dla dokumentów. Możesz wpisać etykietę dla zmian dla każdego dokumentu w polach tekstowych
9.Kliknij OK. Word wyświetli trzy panele. Lewy panel zawiera wynik połączenia obu dokumentów. Prawy górny panel wyświetla dokument jaki wybrałeś w kroku 6. Dolny prawy panel wyświetla dokument jaki wybrałeś w kroku 8. Możesz wyświetlić informację o każdej recenzji przez kliknięcie Okienka recenzowania


Zmiana czcionki


1.Zaznacz tekst dla jakiego chcesz zmienić czcionkę. Jeśli przeciągasz zaznaczanie, pasek narzędziowy mini pojawi się w tle. Aby użyć Wstążki , możesz kliknąć zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij na liście dostępnych czcionek na komputerze. Word wyświetli próbkę zaznaczonego tekstu, czcionką którą wskazujesz myszką
3.Kliknij czcionkę jakiej chcesz użyć .Word przypisze czcionkę jaką wybrałeś do zaznaczonego tekstu. Możesz kliknąć gdziekolwiek poza zaznaczeniem aby kontynuować


Zmiana rozmiaru czcionki


1.Wybierz tekst dla którego chcesz zmienić rozmiar czcionki. Jeśli przeciągniesz zaznaczenie, pasek narzędziowy Mini pojawi się w tle. Aby użyć Wstążki, kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij na liście dostępnych rozmiarów czcionki. Word wyświetli przykładowy tekst w rozmiarze czcionki jak wskazujesz
3.Kliknij rozmiar jakiego chcesz użyć. Word zmieni rozmiar zaznaczonego tekstu. Możesz kliknąć gdziekolwiek poza zaznaczeniem aby kontynuować pracę


Pogrubienie, kursywa czy podkreślenie


1.Zaznacz tekst jaki chcesz wyeksponować. Jeśli przeciągniesz zaznaczenie pojawi się pasek narzędziowy Mini. Jeśli chcesz użyć Wstążki , kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij przycisk Pogrubienie, Kursywa lub Podkreślenie na Wstążce lub pasku Mini. Word zastosuje wyróżnienie jakie wybrałeś.


Zmiana wielkości liter


1.Zaznacz tekst któremu chcesz przypisać nową wielkość.
2.Kliknik zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij przycisk Zmień wielkość liter
4.Kliknij wielkość jakiej chcesz użyć. Zaznaczony tekst pojawi się z nową wielkością liter


Zmiana koloru tekstu


1.Zaznacz tekst jak chcesz zmienić na inny kolor. Aby użyć Wstążki , kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Klinij przycisk Kolor czcionki na Wstążce lub pasku Mini i wskaż kolor. Word wyświetli próbki na zaznaczonym tekście
3.Kliknij kolor. Word przypisze kolor do zaznaczonego tekstu. Kliknij poza zaznaczeniem aby kontynuować pracę


Zastosowanie wyróżnienia tekstu


1.Zaznac tekst jaki chcesz wyróżnić. Jeśli przeciągniesz zaznaczenie, pojawi się pasek narzędziowy Mini w tle.
2.Aby użyć Wstążki, kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij przycisk Kolor wyróżnienia tekstu na Wstążce lub pasku Mini i wskaż kolor. Word wyświetli próbki zaznaczonego tekstu wyróżnionego dowolnym kolorem który wskazujesz myszką
4.Kliknij kolor. Word wyróżni zaznaczony tekst kolorem jaki wybrałeś


Kopiowanie formatowania tekstu


1.Zaznacz tekst zawierający formatowanie jakie chcesz skopiować. Aby użyć Wstążki , kliknij Narzędzia główne
2.Kliknij przycisk Malarz formantów. Kursor zmienia się w pędzel, kiedy przesuwasz myszką nad dokumentem
3.Zaznacz tekst jakiemu chcesz przypisać formatowanie. Nowo zaznaczony tekst zmienia się do formatu używanego dla oryginalnego zaznaczenia. Możesz kliknąć gdziekolwiek dla kontynuowania pracy


Usuwanie formatowania tekstu


1.Zaznacz teks z którego chcesz usunąć formatowanie. Pasek narzędziowy Mini pojawia się w tle
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij przycisk Wyczyść formatowanie. Word usunie całe formatowanie z zaznaczonego tekstu. Kliknij gdziekolwiek poza zaznaczonym tekstem dla kontynuowania pracy


Ustawianie domyślnej czcionki dla wszystkich nowych dokumentów


1.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
2.Kliknij prawym klawiszem na styl Normalny
3.Kliknj Modyfikuj. Pojawi się okno dialogowe Modyfikowanie stylu
4.Kliknij strzałkę obok czcionki jakiej chcesz użyć dla wszystkich nowych dokumentów
5.Kliknij strzałkę dla wybrania rozmiaru czcionki jakiej chcesz użyć dla wszystkich nowych dokumentów
6.Wybierz W nowych dokumentach na podstawie tego szablonu
7.Kliknij OK. Kiedy otworzysz nowy dokument, domyślna czcionka i rozmiar będą już ustawione


Zmiana wyrównania tekstu


1.Kliknij gdziekolwiek w akapicie jaki chcesz wyrównać
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij przyciski wyrównania. Przycsk wyrównania w lewo wyrównuje tekst do lewego marginesu, Przycisk wyśrodkowania wyśrodkowuje tekst między lewym a prawym marginesem, Przycisk wyrównania w prawo wyrównuje tekst do prawego marginesu, a Wyjustuj wyrównuje tekst między lewym a prawym marginesem


Ustawianie odstępu między wierszami w akapicie


1.Kliknij akapit dla którego chcesz zmienić odstęp
2.Kliknij Narzędzia główne
3.Kliknij przycisk Interlinia i odstępy między akapitami
4.Kliknij liczbę. 1 reprezentuje pojedynczy odstęp, domyślnie w Wordzie 97-2003 ; 1,15 jest domyślnym odstępem w Wordzie 2010; 1,5 umieszcza 1 / 2 pustej linii między liniami tekstu; 2 reprezentuje podwójny odstęp; 2,5 umieszcza 1 1/2 pustej linii między liniami tekstu; a 3 przedstawia potrójny odstęp


Ustawianie odstępu między akapitami


1.Wybierz akapit lub akapity dla których chcesz zdefiniować odstęp
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij Akapit. Pojawi się okno dialogowe Akapit
4.Kliknij w Odstępy , w polu Przed ,aby zwiększyć lub zmniejszyć przestrzeń przed zaznaczonym akapitem
5.Kliknij w polu Po aby zwiększyć lub zmniejszyć przestrzeń po zaznaczonym paragrafie
6.Kliknij OK
7.Kliknij gdziekolwiek poza zaznaczeniem aby kontynuować pracę


Tworzenie list punktowanych i numerowanych


Tworzenie listy z istniejącego tekstu
1.Zaznacz tekst do którego chcesz przypisać punkty lub liczby
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3. Kliknij przycisk Numerowanie lub Punktory. Word zastosuje punktory lub liczby do zaznaczonego tekstu
4.Kliknij gdziekolwiek poza zaznaczeniem dla kontynuowania pracy
Tworzenie listy w trakcie pisania
1.Wpisz 1 dla stworzenia listy numerowanej lub * dla listy punktowanej.
2.Naciśnij spację lub Tab. Word automatycznie sformatuje wejście jako pozycję listy i wyświetli przycisk Opcji autokorekty tak aby można było cofnąć lub zatrzymać automatyczne numerowanie
3.Wpisz pozycję listy
4.Naciśnij Ente aby przygotować się do wpisania kolejnej pozycji listy. Word automatycznie doda punkt lub liczbę dla kolejnej pozycji listy
5.Powtórz kroki 3 i 4 dla każdej pozycji listy. Aby zatrzymać wprowadzanie pozycji na listę, naciśnij dwukrotnie Enter


Wyświetlanie znacznika formatowania


1.Otwarcie dowolnego dokumentu
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij przycisk Pokaż wszystko. Word wyświetli wszystkie znaczniki formatowania w tym dokumencie. Znak kropki (.) pojawia się za każdym razem kiedy naciskasz Spację. Znak akapitu pojawia się za każdym razem kiedy naciskasz Enter. Strzałka (→) pojawia się za każdym razem kiedy naciskasz Tab. Ukryty tekst pojawia się jako podkreślony kropkami.


Ukrywanie lub wyświetlanie Linijki


1.Kliknij zakładkę Widok
2.Kliknij Linijka. Linijka pojawia się powyżej dokumentu. Linijka pojawia się po lewej stronie dokumentu. Możesz kliknąć przycisk Linijka


Wcięcia akapitów


1.Zaznacz tekst jaki chcesz wciąć
2.Kliknij zakładkę Narzędzia główne
3.Kliknij Akapit. Pojawi się okno dialogowe Akapit
4.Kliknij w polu Wcięcia aby określić liczbę centymetrów wcięcia z lewej i prawej krawędzi akapitu
5.Kliknij Specjalne i wybierz opcję wcięcia. Pierwszy wiersz wcina tylko pierwszą linię akapitu a Wysunięcie wcina wszystkie linie oprócz pierwszej linii akapitu
6.Kliknij Co aby ustawić ilość wcięć lub wysunięć pierwszej linii
7.Kliknij OK


Ustawianie tabulatorów


Dodawanie tabulatora
1.Klikaj tu dopóki nie pojawi się tabulator jakiego chcesz użyć :
Taulator lewy
Tabulator środkowy
Tabulator prawy
Tabulator dziesiętny
Tabulator paskowy
2.Zaznacz linie do których chcesz dodać tabulator.
3.Kliknij na Linijce miejsce gdzie chcesz aby pojawił się tabulator. Word wyświetli tabulator w tym położeniu dla każdej zaznaczonej linii
Używanie tabulatora
1.Kliknij po lewej stronie informacji jaka ma się pojawić przy tabulatorze
2.Naciśnij Tab
3.Wpisz tekst. Tekst pojawi się w miejscu wyznaczonym przez tabulator
Przenoszenie tabulatora
1.Kliknij linię używając tabulatora lub zaznacz linie tekstu
2.Przeciągnij tabulator w lewo lub prawo. Pionowa linia oznacza pozycję do której przeciągasz. Po kliknięciu i przeciągnięciu, tekst przesuwa się z tabulatorem


Modyfikacja marginesów


1.Kliknij gdziekolwiek w dokumencie lub sekcji gdzie chcesz zmienić marginesy
2.Kliknij zakładkę Układ strony
3.Kliknij Marginesy. Pojawi się Galeria Marginesów . Jeśli margines jakiego chcesz użyć znajduje się w Galerii, kliknij go, i przeskocz kolejne kroki, jeśli nie przejdź do dalszych kroków
4.Kliknij Marginesy niestandardowe. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony, wyświetlające zakładkę Marginesy
5.Przeciągnij kursorem nad dowolnym ustawieniem marginesu
6.Wpisz nowe ustawienie marginesu
7.Powtórz kroki 5 i 6 dla każdego ustawienia marginesu
8.Kliknij OK. Word zapisze zmiany i zastosuje je w dokumencie


Wstaw podział strony


Używamy myszki
1.Umieść kursor bezpośrednio przed tekstem jaki ma się pojawić na nowej stronie
2.Kliknij zakładkę Wstawianie
3.Kliknij Podział strony. Word wstawi podział strony i przeniesie cały teskt po podziale na nową stronę
Używamy klawiatury
1.Umieść kursor bezpośrednio przed tekstem jaki chcesz aby pojawił się na nowej stronie
2.Naciśnij Ctrl+Enter. Word wstawi podział strony i przeniesie cały tekst na nową stronę


Wyrównanie tekstu w pionie na stronie


1.W dokumencie jaki chcesz wyrównać , kliknij zakładkę Układ strony
2.Kliknij Ustawienia strony. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony
3.Kliknij zakładkę Układ
4.Kliknij Wyrównanie w pionie . Aby wyrównać wszystkie strony od kursora do końca, kliknij Zastosuj do i wybierz Od bieżącego miejsca
5.Kliknij OK. Word zastosuje wyrównanie w pionie


Zmiana orientacji strony


1.Kliknij gdziekolwiek w dokumencie
2.Kliknij zakładkę Układ strony
3.Kliknij Orientacja. Bieżąca orientacja będzie wyróżniona.
4.Kliknij opcję drugą. Word zmieni orientację


Wstawianie podziału sekcji


1.Kliknij położenie gdzie chcesz rozpocząć nową sekcję w dokumencie
2.Kliknij zakładkę Układ strony
3.Kliknij Znaki podziału. Pojawi się Galeria
4.Kliknij opcję podziału strony lub sekcji jaką chcesz zastosować. Word wstawi typ podziału jaki wybrałeś
5.Kliknij Wersja robocza na zakładce Widok. Pojawi się linia podziału sekcji. Możesz usuną podział sekcji przez kliknięcie podziału sekcji i naciśnięcie klawisza Delete na klawiaturze


Dodawanie numerów stron do dokumentu


1.Kliknij zakładkę Wstawianie
2.Kliknij Numer strony. Pojawią się opcje numerowania
3.Kliknij opcję umieszczania. Pojawi się galeria opcji wyrównania i formatowania
4.Kliknij opcję. Numer strony pojawi się w wybranej przez ciebie opcji
5.Kliknij Układ wydruku aby wyświetlić dokument w widoku wydruku i kontynuować pracę na dokumencie. Numer strony pojawi się w położeniu i formatowaniu jakie wybrałeś


Dodawanie nagłówka lub stopki


1.Kliknij zakładkę Wstawianie
2.Kliknij Stopka. Pojawi sie Galeria Wbudowane
3.Kliknij styl stopki. Tekst w dokumencie pojawia się wygaszony. Kursor pojawia się w obszarze Stopki. Narzędzia nagłówka i stopki pojawia się na Wstążce. Niektóre stopki zawierają prośbę o wprowadzenie informacji
4.Kliknij lub wybierz prośbę o informację
5.Wpisz informację
6.Kliknij Zamknij nagłówek i stopkę. Word zapisze stopkę


Użycie różnych nagłówków i stopek w dokumencie


1.Kliknij pierwszą sekcją dla której chcesz stworzyć nagłówek
2.Kliknij zakładkę Wstawianie
3.Kliknij Nagłówek. Pojawi się Galeria nagłówków
4.Kliknij nagłówek. Word wstawi nagłówek. Tekst w dokumencie jest przyćmiony
5.Wpisz tekst w nagłówku
6.Kliknij Następny. Word przeniesie kursor do nagłówka dla Sekcji 2. Pojawi się pole Nagłówek- Sekcja 2. Word zidentyfikuje nagłówek lub stopkę jako "Taki sam jak poprzednio"
7.Kliknij Połącz z poprzednim dla odznaczenia go i odłączenia nagłówków dwóch sekcji. Word usunie oznaczenie "Taki sam jak poprzednio" z prawej strony pola nagłówka
8.Powtórz kroki 2 do 5 aby wstawić nowy nagłówek w drugiej sekcji
9.Powtórz kroki 6 do 8 dla każdej sekcji dla której chcemy inny nagłówek
10.Kliknij Zamknij nagłówek i stopkę


Podgląd i wydruk dokumentu


1.Otwórz dokument jaki chcesz wydrukować
2.Kliknij zakładkę Plik. Aby wydrukować tylko zaznaczony tekst, zaznacz ten tekst. Pojawi się widok Backstage
3.Kliknij Drukuj. Pojawi się podgląd dokumentu
4.Kliknij strzałki na dole podglądu aby przejrzeć dokument.
5.Aby powiększyć obszar strony, poruszaj suwakiem powiększenia
6.Kliknij aby wybrać drukarkę.
7.Aby wydrukować więcej niż jedną kopię , wpisz liczbę w polu Kopie
8.Kliknij w polu Ustawienia aby wydrukować cały dokument, zaznaczony tekst, tylko bieżącą stronę lub elementy dokumentu takie jak właściwości dokumentu lub listę styli użytych w dokumencie
8.Aby wydrukować strony nieciągłe wpisz strony jakie chcesz wydrukować , tak jak 1,5, 6-9, w polu Strony. Jeżeli zmienisz zdanie i nie chcesz drukować, kliknij zakładkę Plik aby wrócić do okna dokumentu


Jak drukować na różnych rozmiarach papieru


1.Po podzieleniu dokumentu na sekcje , umieść kursor w sekcji jaką chcesz wydrukować na innym rozmiarze papieru
2. Kliknij zakładkę Układ strony
3.Kliknij okno dialogowe Układ strony. Okno dialogowe Układ strony pojawi się, wyświetlając zakładki Marginesy
4.Kliknij zakładkę Papier
5.Kliknij Rozmiar papieru aby wybrać rodzaj jakiego chcesz wybrać. Wysokość i szerokość pojawiają w odpowiednich polach
6.Kliknij w polu Pierwsza strona aby wybrać podajnik papieru dla pierwszej strony w sekcji
7.Kliknij Inne strony aby wybrać podajnik dal reszty stron
8.Kliknij Zastosuj do i kliknij Cały dokument
9.Powtór te kroki dla innych sekcji dokumentu
10.Kliknij OK aby zapisać zmiany


Drukowanie kopert


1.Kliknij zakładkę Korespondencja
2.Kliknij Koperty. Pojawi się okno dialogowe Koperty i etykiety
3.Kliknij Koperty.
4. W polu Adres odbiorcy , możesz wpisać adres odbiorcy. Możesz usunąć istniejący adres przez naciśnięcie Delete na klawiaturze. Domyślnie , Word nie wyświetla adresu w polu Adres zwrotny
5.Wpisz tam adres zwrotny
6.Kliknij Drukuj. Pojawi się okno dialogowe, jeśli dostarczono adres zwrotny
7.Kliknij Tak. Word zapisze adres zwrotny jako adres domyślny i wydrukuje kopertę