Słownik Internetu - H|Strona Główna | A |B |C |D |E |F |G |H |I |J | K |L |M |N |O |P | R |S |T |U | V |W |X |Y |Z |


H320 : Standard Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), który umożliwia współdziałanie sprzętu do wideokonferencji różnych producentów nad usługami z komutacją łączy, takimi jak ISDN, dzięki czemu konferencje wideo są opłacalne. H.320 ustala wspólne formaty niezbędne do kompatybilności wejść i wyjść audio i wideo oraz definiuje protokół, który umożliwia terminalowi multimedialnemu korzystanie z łączy komunikacji audio-wizualnej i synchronizacji.

H.323 : Protokół interoperacyjności Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) umożliwiający wzajemną komunikację produktów multimedialnych i aplikacji w sieciach pakietowych. W ramach H.323 produkty multimedialne oferowane przez jednego producenta mogą współpracować z produktami innego producenta, niezależnie od zgodności sprzętowej. Na przykład komputer może udostępniać strumienie audio i wideo w intranecie lub Internecie. Aplikacje są zatem niezależne od sieci, platformy i aplikacji.

H.324 : Standard Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) dla równoczesnej transmisji obrazu, danych i głosu za pośrednictwem połączeń modemowych POTS (zwykła stara usługa telefoniczna).

hack : 1. Zastosowanie kreatywnej pomysłowości do problemu programistycznego lub projektu. 2. Aby zmienić zachowanie aplikacji lub systemu operacyjnego, modyfikując jego kod, a nie uruchamiając program i wybierając opcje.

hacker : 1. Komputerofil; osoba, która jest całkowicie pochłonięta technologią komputerową i programowaniem komputerowym lub która lubi badać kod systemów operacyjnych i innych programów, aby zobaczyć, jak działają. 2. Osoba, częściej uznawana za "krakera", używająca wiedzy komputerowej do nielegalnych celów, np. Uzyskując dostęp do systemów komputerowych bez zezwolenia i naruszając programy i dane.

haktywista : Osoba, która realizuje polityczne lub społeczne programy dzięki działaniom hakerskim. Haktywistów może włamać się do systemów komputerowych w celu zakłócenia ruchu lub powodować zamieszanie i może zmienić strony internetowe lub e-mail w celu wyświetlenia treści sympatyzujących z konkretną przyczyną.

HAGO : Skrót od have a good one. Wyrażenie używane do zawierania wiadomości e-mail lub podpisywania z IRC.

half-duplex1 : Dotyczy dwukierunkowej komunikacji, która odbywa się tylko w jednym kierunku na raz. Na przykład transmisja między modemami półdupleksowymi występuje, gdy jeden modem czeka na transmisję, dopóki drugi nie zakończy wysyłania.

half-duplex2 : Dwukierunkowa komunikacja elektroniczna, która odbywa się tylko w jednym kierunku na raz.

half router [pół router] : Urządzenie łączące sieć lokalną (LAN) z linią komunikacyjną (taką jak jedna z Internetem) za pomocą modemu i sterujące routingiem danych do poszczególnych stacji w sieci LAN.

handle : 1. W komunikacji internetowej, takiej jak czaty i tablice ogłoszeń, imię, które osoba wykorzystuje do identyfikacji siebie. Uchwyt jest porównywalny do aliasu lub pseudonimu i jest podobny do używanego w CB radio. 2. Unikalny alfanumeryczny identyfikator do 10 znaków przypisany przez InterNIC do nazw domen, kontaktów i rekordów sieci w bazie danych nazw domen. Uchwyt NIC służy jako skrótowy sposób znajdowania rekordów i zapewnienia dokładności w bazie danych. Zwany także: uchwyt NIC.

handshake : Szereg sygnałów potwierdzających, że komunikacja lub przekazywanie informacji może odbywać się między komputerami lub innymi urządzeniami. Uzgadnianie sprzętowe to wymiana sygnałów na określone przewody (inne niż przewody danych), w których każde urządzenie wskazuje swoją gotowość do wysyłania lub odbierania danych. Uzgadnianie programowe składa się z sygnałów transmitowanych przez te same przewody, które są wykorzystywane do przesyłania danych, jak w komunikacji modem-modem przez linie telefoniczne.

hardwired : 1. Wbudowany w system wykorzystujący sprzęt, taki jak układy logiczne, a nie realizowany poprzez programowanie. 2. Fizycznie podłączony do systemu lub sieci, za pomocą karty złącza sieciowego i kabla.

hash : W wielu programach klienckich FTP polecenie, które instruuje klienta FTP, aby wyświetlał znak funta (#) za każdym razem, gdy wysyła lub odbiera blok danych.

HDCP : Skrót od High-bandwidth Digital Content Protection. Specyfikacja szyfrowania i uwierzytelniania opracowana przez firmę Intel dla urządzeń Digital Video Interface (DVI), takich jak aparaty cyfrowe, telewizory HD i odtwarzacze dysków wideo. HDCP ma na celu ochronę transmisji między kopiowaniem urządzeń DVI.

HDLC : Skrót od High-level Data Link Control. Protokół przesyłania informacji przyjęty przez ISO. HDLC jest zorientowanym bitowo, synchronicznym protokołem, który stosuje się do warstwy łącza danych (messagepackaging) (warstwa 2 modelu odniesienia ISO / OSI) dla komunikacji komputer-mikrokomputer. Wiadomości są przesyłane w jednostkach zwanych ramkami, które mogą zawierać różne ilości danych, ale muszą być zorganizowane w określony sposób.

HDML : Akronim dla języka urządzeń przenośnych. Prosty język znaczników pierwszej generacji używany do definiowania treści i aplikacji hipertekstowych dla urządzeń bezprzewodowych i innych urządzeń przenośnych z małymi wyświetlaczami. Ten język jest używany głównie do tworzenia stron internetowych przeglądanych za pomocą telefonów bezprzewodowych i osobistych asystentów cyfrowych (PDA). HDML zapewnia zawartość składającą się głównie z tekstu z ograniczoną grafiką.

HDSL : Skrót od cyfrowej linii abonenckiej o wysokiej przepływności. Forma DSL, HDSL jest protokołem cyfrowej transmisji danych przez standardowe miedziane linie telekomunikacyjne (w przeciwieństwie do linii światłowodowych) z szybkością 1,544 Mb / s w obu kierunkach.

HDTP : Skrót od protokołu transportu urządzeń przenośnych. Protokół umożliwiający urządzeniu podręcznemu, np. Telefonowi bezprzewodowemu lub osobistemu asystentowi cyfrowemu (PDA), dostęp do Internetu. HDTP reguluje wprowadzanie i wyprowadzanie danych interpretowanych przez mikrowirownicę urządzenia.

HDTV : Skrót od High-Definition TeleVision. Nowy standard wyświetlacza telewizyjnego, który podwaja istniejącą rozdzielczość ekranu i zwiększa współczynnik kształtu ekranu z 4: 3 do 16: 9. Ten współczynnik kształtu tworzy ekran telewizyjny w kształcie ekranu filmowego.

HDTV-over-IP : Internetowa opcja dostawy dla telewizji wysokiej rozdzielczości (HDTV). HDTV-over-IP zapewnia opcje dla nowych i rozszerzonych usług dla dostawców usług internetowych, operatorów sieci kablowych, operatorów telekomunikacyjnych i firmowych sieci intranet, z ich największym wykorzystaniem w edukacji. Uniwersytety wykorzystują szybkie sieci, takie jak Internet2, w celu zapewnienia intensywnej przepustowości wymaganej przez HDTV-over-IP. Ponieważ HDTV-over-IP oferuje ekstremalną wierność i ostrość obrazu, jest on postrzegany jako idealny do prowadzenia kursów kształcenia na odległość wymagających precyzyjnych wizualizacji, dla których konwencjonalne wideo nie może zapewnić wystarczającej rozdzielczości

head : W HTML: sekcja kodowania, która poprzedza treść dokumentu i jest używana do opisu samego dokumentu (tytuł, autor itd.), A nie elementów w dokumencie.

header : Struktura informacji, która poprzedza i identyfikuje następujące informacje, takie jak blok bajtów w komunikacji, plik na dysku, zestaw rekordów w bazie danych lub program wykonywalny.

aplikacja pomocnicza : Aplikacja przeznaczona do uruchomienia przez przeglądarkę internetową, gdy przeglądarka pobiera plik, którego sama nie jest w stanie przetworzyć. Przykładami aplikacji pomocniczych są odtwarzacze dźwięku i filmów. Aplikacje pomocnicze na ogół muszą być uzyskiwane i instalowane przez użytkowników; zwykle nie są zawarte w samej przeglądarce. Wiele obecnych przeglądarek internetowych nie wymaga już aplikacji pomocniczych dla popularnych formatów plików multimedialnych. Zwany także: program pomocniczy.

HHOK : Skrót od ha, ha, tylko żartuję. Wskazanie humoru lub żartobliwości często używane w wiadomościach e-mail i komunikacji online.

hierarchiczna sieć komputerowa : 1. Sieć, w której jeden komputer hosta kontroluje kilka mniejszych komputerów, które z kolei mogą działać jako hosty dla grupy stacji roboczych PC. 2. Sieć, w której funkcje sterujące są zorganizowane zgodnie z hierarchią i w których mogą być dystrybuowane zadania przetwarzania danych.

duża dostępność : Zdolność systemu lub urządzenia do wykorzystania w razie potrzeby. Wyrażona w procentach wysoka dostępność oznacza faktyczny czas obsługi podzielony przez wymagany czas obsługi. Chociaż wysoka dostępność nie gwarantuje, że system nie będzie miał przestojów, sieć często jest uważana za wysoce dostępną, jeśli osiąga 99,999 procent czasu pracy sieci.

hijackware : Oprogramowanie, które wydaje się być użyteczną wtyczką lub narzędziem, ale przejmuje użytkownika przeglądania Internetu lub zakupów, tworząc wyskakujące reklamy konkurencyjnych produktów lub przekierowując użytkownika na strony internetowe konkurencji. Zwykle użytkownicy pobierają i instalują oprogramowanie hijackware, uważając, że jest to bezpłatne oprogramowanie do ulepszania przeglądarki. Firmy płacą producentom produktów typu hijackware, aby przekazywać swoje witryny zakupów i reklamy produktów użytkownikom Internetu, czasami nawet uniemożliwiając użytkownikom dostęp do konkurencyjnych witryn internetowych.

historia : Lista działań użytkownika w programie, takich jak polecenia wprowadzone w powłoce systemu operacyjnego, menu przekazywane za pomocą Gopher, lub łącza za pomocą przeglądarki internetowej.

hit : 1. Udane pobieranie danych z pamięci podręcznej, a nie z wolniejszego dysku twardego lub pamięci RAM. 2. Pomyślne pobranie rekordu pasującego do zapytania w bazie danych. 3. Pobieranie pliku z witryny sieci Web. Każdy oddzielny plik dostępny na stronie internetowej, w tym dokumenty HTML i grafika, liczy się jako trafienie. 4. W wojnie komputerowej i innych grach, gdy postać jest z powodzeniem wystrzeliwana, atakowana lub w inny sposób usuwana.

holy war : Argument na liście mailingowej, grupie dyskusyjnej lub innym forum na temat emocjonalnego i kontrowersyjnego tematu, takiego jak aborcja lub Irlandia Północna. Wprowadzenie świętej wojny, która jest wyłączona rzekomy temat forum, jest uważane za naruszenie netykiety.

automatyka domowa : Proces programowego sterowania urządzeniami, oświetleniem, systemami ogrzewania i chłodzenia oraz innymi urządzeniami w sieci domowej. .

homebrew : Sprzęt lub oprogramowanie opracowane przez osobę w domu lub przez firmę na własny użytek, a nie jako produkt komercyjny, taki jak sprzęt opracowany przez hobbystów z branży elektronicznej, gdy mikrokomputery pojawiły się po raz pierwszy w latach 70-tych.

kontroler domowy : Oprogramowanie lub interfejs sprzętowy używany do sterowania systemami w sieci domowej do automatyki domowej.

sieć domowa : 1. Sieć komunikacyjna w domu lub budynku wykorzystywana do automatyzacji domu. Sieci domowe mogą korzystać z okablowania (istniejącego lub nowego) lub połączeń bezprzewodowych. 2. Dwa lub więcej komputerów w domu, które są połączone ze sobą, tworząc sieć lokalną (LAN).

strona główna : 1. Dokument mający służyć jako punkt wyjścia w systemie hipertekstowym, zwłaszcza w sieci World Wide Web. Strona główna jest nazywana stroną startową w programie Microsoft Internet Explorer. 2. Strona wejściowa dla zestawu stron internetowych i innych plików w witrynie sieci Web. 3. Osobista strona internetowa, zwykle dla osoby fizycznej.

HomePNA : Skrót od Home Phoneline Networking Alliance. Stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 firm, które pracują nad przyjęciem ujednoliconej technologii do konfigurowania domowych sieci za pomocą istniejących okablowań telefonicznych. Sieć Phoneline pozwala na podłączenie wielu komputerów, drukarek i urządzeń peryferyjnych do takich celów, jak gry wieloosobowe, udostępnianie drukarek i innych urządzeń peryferyjnych oraz szybkie pobieranie przez Internet. Alians został założony przez wiele firm, w tym IBM, Intel, AT&T i Lucent Technologies.

HomeRF : Skrót od Home Radio Frequency. Specyfikacja bezprzewodowej sieci domowej, która wykorzystuje pasmo częstotliwości 2,4 GHz do komunikacji między komputerami, urządzeniami peryferyjnymi, telefonami bezprzewodowymi i innymi urządzeniami. HomeRF jest wspierany przez Siemens, Compaq, Motorola, National Semiconductor, Proxim i inne firmy.

jednorodna sieć : Sieć, w której wszystkie hosty są podobne i używany jest tylko jeden protokół.

Projekt Honeynet : Grupa badawcza zajmująca się bezpieczeństwem non-profit, utworzona w celu gromadzenia i analizowania danych na temat narzędzi i metod hakerskich poprzez utrzymywanie wabiącej sieci komputerów, która jest potencjalnie atrakcyjna dla hakerów. Projekt Honeynet tworzy całe sieci komputerów w różnych kombinacjach systemów operacyjnych i zabezpieczeń, aby realistycznie symulować te używane w przedsiębiorstwach i organizacjach. Hakerzy są wabieni do sieci, w której przechwytywane są wszystkie dane przychodzące i wychodzące, aby pomóc badaczom w poznaniu taktyki i motywów hakerów.

garnek miodu : Program zabezpieczający przeznaczony do przyciągania i rozpraszania napastnika sieci za pomocą danych wabika. Honeypot wydaje się być systemem, który intruz chciałby złamać, ale który w rzeczywistości jest bezpiecznie oddzielony od rzeczywistej sieci. Pozwala to administratorom sieci obserwować atakujących i badać ich działania bez wiedzy intruzów, że są monitorowani. Programy typu honeypot uzyskują swoją nazwę od metafory „jak niedźwiedź do miodu”.

honker : Slangowe określenie hakera, termin pochodzi z Chin. Honker Union of China to aktywna grupa chińskich hakerów o celach nacjonalistycznych lub hackistycznych. Honker Union of China twierdził, że ma patriotyczną motywację do niszczenia japońskich i amerykańskich witryn internetowych, hakowania w sieciach amerykańskich i wypuszczania robaka Lion oraz innych szkodliwych programów.

hop : W komunikacji danych: jeden segment ścieżki między routerami w sieci rozproszonej geograficznie. Przeskok jest porównywalny z „nogą” podróży, która obejmuje interwencyjne przystanki między punktem początkowym a docelowym. Odległość między każdym z tych przystanków (routery) to przeskok komunikacyjny.

host1 : 1. Główny komputer w środowisku mainframe lub środowisku minikomputera, czyli komputer, do którego podłączone są terminale. 2. W sieciach komputerowych: komputer, który zapewnia dostęp do inne komputery. 3. W Internecie lub innych dużych sieciach komputer z dostępem do innych komputerów w sieci. Komputer hosta udostępnia usługi, takie jak wiadomości, poczta lub dane, komputerom, które się z nim łączą.

host2 : Aby świadczyć usługi na komputerach klienckich, które łączą się ze zdalnych lokalizacji, na przykład, aby oferować dostęp do Internetu lub być źródłem wiadomości lub usługi pocztowej.

hosting : Praktyka dostarczania urządzeń komputerowych i komunikacyjnych firmom lub osobom fizycznym, zwłaszcza do wykorzystania w tworzeniu witryn internetowych i handlu elektronicznego. Usługa hostingowa może zapewnić szybki dostęp do Internetu, nadmiarowe zasilanie i przechowywanie danych oraz 24-godzinną konserwację po niższych kosztach niż samodzielne wdrażanie tych samych usług.

Host Integration Server : Aplikacja firmy Microsoft Corporation umożliwiająca firmom integrację istniejących aplikacji, danych i zasobów sieciowych z nowymi aplikacjami i technologiami biznesowymi. Host Integration Server zachowuje istniejącą infrastrukturę i inwestycje firmy, zapewniając jednocześnie gotowe narzędzia programistyczne, które umożliwiają integrację z klientem / serwerem i sieciami Web.

nazwa hosta : Nazwa konkretnego serwera w określonej sieci w Internecie, najbardziej na lewo w pełnej specyfikacji hosta. Na przykład www.microsoft.com wskazuje serwer o nazwie „www” w obrębie sieć w Microsoft Corporation.

host nie odpowiada : Komunikat o błędzie wydany przez klienta internetowego wskazujący, że komputer, do którego wysłano żądanie, odmawia połączenia lub w inny sposób nie jest w stanie odpowiedzieć na żądanie.

gospodarz nieosiągalny : Warunek błędu, który występuje, gdy określony komputer, z którym użytkownik chce się połączyć przez sieć TCP / IP, nie może być dostępny w swojej sieci LAN, ponieważ jest wyłączony lub odłączony od sieci. Komunikat o błędzie widziany przez użytkownika może być lub nie być wyrażony w ten sposób

HotBot : Wyszukiwarka internetowa opracowana przez Inktomi Corporation i HotWired, Inc. Używając Slurp, robota internetowego, narzędzie to utrzymuje bazę danych dokumentów, które można dopasować do słów kluczowych wprowadzanych przez użytkownika, w sposób podobny do innych wyszukiwarek. HotBot łączy wiele stacji roboczych równolegle do wyszukiwania i indeksowania stron internetowych.

HotJava : Przeglądarka internetowa opracowana przez Sun Microsystems, Inc., zoptymalizowana do uruchamiania aplikacji Java i apletów osadzonych na stronach internetowych.

gorący link : Połączenie między dwoma programami, które nakazuje drugiemu programowi wprowadzanie zmian w danych, gdy zmiany wystąpią w pierwszym programie. Na przykład edytor tekstu lub program do publikowania na komputerze może aktualizować dokument na podstawie informacji uzyskanych z bazy danych za pośrednictwem gorącego łącza.

gorąca lista : Lista często używanych elementów, takich jak strony internetowe w przeglądarce internetowej, z której użytkownik może wybrać jedną z nich. Gorąca lista stron internetowych nosi nazwę listy zakładek w Netscape Navigator i Lynx i nosi nazwę folderu Ulubione w Microsoft Internet Explorer

Hotmail : Internetowa usługa poczty elektronicznej uruchomiona w 1996 r. I należąca do firmy Microsoft od grudnia 1997 r. Hotmail zapewnia bezpłatne konta e-mail i może być używany przez każdego, kto ma dostęp do Internetu i oprogramowanie do przeglądania stron internetowych.

hot-potato routing : Schemat routingu pakietów, który polega na utrzymywaniu ruchu danych, nawet jeśli może tymczasowo oddalić się od miejsca docelowego. Nazywany również: routing odchylenia.

HotWired : Witryna powiązana z magazynem Wired, zawierająca wiadomości, plotki i inne informacje na temat kultury Internetu.

przycisk zawijania : Tekst lub obraz na stronie internetowej, zwykle w postaci przycisku, który zmienia wygląd po przejściu kursora nad nim. Przycisk zatrzymania może zmienić kolor, migać, wyświetlać wyskakujące okienko z dodatkowymi informacjami lub wywoływać inne podobne efekty. Przyciski najechania są zwykle implementowane za pomocą obiektów ActiveX i skryptów, chociaż zachowanie na dymku można również ustawić za pomocą atrybutów HTML.

HPFS : Skrót od High Performance File System. System plików dostępny w systemie OS / 2 w wersji 1.2 i nowszych.

HTCPCP : Skrót od Hyper Text Coffee Pot Control Protocol. Protokół zdefiniowany w żartobliwy sposób podszywa się pod otwarte standardy internetowe. HTCPCP / 1.0 został zaproponowany w RFC 2324 1 kwietnia 1998 r. Przez Larry′ego Masintera z Xerox PARC. W tym RFC Masinter opisał protokół kontrolowania, monitorowania i diagnozowania dzbanków do kawy.

.htm : Rozszerzenie pliku MS-DOS / Windows 3.x, które identyfikuje pliki HTML (Hypertext Markup Language), najczęściej używane jako strony internetowe. Ponieważ MS-DOS i Windows 3.x nie rozpoznają rozszerzeń plików dłuższych niż trzy litery, rozszerzenie .html jest obcięte do trzech liter w tych środowiskach.

.html : Rozszerzenie pliku identyfikujące pliki HTML (Hypertext Markup Language), najczęściej używane jako strony internetowe.

HTML : Skrót od Hypertext Markup Language. Język znaczników używany w dokumentach w sieci World Wide Web. Język notacji oparty na znacznikach używany do formatowania dokumentów, które mogą być następnie interpretowane i renderowane przez przeglądarkę internetową. HTML to aplikacja SGML (Standard Generalized Markup Language), która używa znaczników do oznaczania elementów, takich jak tekst i grafika, w dokumencie, aby wskazać, w jaki sposób przeglądarki internetowe powinny wyświetlać te elementy użytkownikowi i powinny odpowiadaj na działania użytkownika, takie jak aktywacja łącza za pomocą naciśnięcia klawisza lub kliknięcia myszą. HTML 2, zdefiniowany przez Internet Engineering Task Force (IETF), zawierał cechy HTML wspólne dla wszystkich przeglądarek internetowych od 1994 r. I była pierwszą wersją HTML szeroko stosowaną w sieci World Wide Web. HTML + został zaproponowany do rozszerzenia HTML 2 w 1994 roku, ale nigdy nie został zaimplementowany. HTML 3, który również nigdy nie został znormalizowany lub w pełni wdrożony przez głównego programistę przeglądarki, wprowadził tabele. HTML 3.2 zawiera funkcje szeroko stosowane od początku 1996 r., W tym tabele, aplety i możliwość przepływu tekstu wokół obrazów. HTML 4, najnowsza specyfikacja, obsługuje arkusze stylów i języki skryptowe i zawiera funkcje internacjonalizacji i dostępności. Przyszły rozwój HTML będzie prowadzony przez World Wide Web Consortium (W3C). Większość przeglądarek internetowych, zwłaszcza Netscape Navigator i Internet Explorer, rozpoznaje znaczniki HTML poza znacznikami zawartymi w obecnym standardzie.

Atrybut HTML : Wartość w znaczniku HTML, która przypisuje dodatkowe właściwości do definiowanego obiektu. Niektóre programy do edycji HTML automatycznie przypisują niektóre atrybuty podczas tworzenia obiektu, takiego jak akapit lub tabela.

Fragment kodu HTML : Kod HTML, który dodajesz do strony internetowej, aby utworzyć funkcje, takie jak skrypt, licznik lub przewijana markiza. Często używany w kontekście pism, aby dodać link i standardową grafikę lub automatyzację do pojedynczej strony, aby wskazać członkostwo.

Dokument HTML : Dokument hipertekstowy zakodowany za pomocą HTML.

Edytor HTML : Program służący do tworzenia i modyfikowania dokumentów HTML (stron internetowych). Większość edytorów HTML zawiera metodę wstawiania znaczników HTML bez konieczności wpisywania każdego znacznika. Wiele edytorów HTML automatycznie sformatuje dokument ze znacznikami HTML, w oparciu o kody formatowania używane przez program do edycji tekstu, w którym dokument został utworzony.

Rozszerzenia HTML : Funkcja lub ustawienie będące rozszerzeniem formalnej specyfikacji HTML. Rozszerzenia mogą nie być obsługiwane przez wszystkie przeglądarki internetowe, ale mogą być powszechnie używane przez autorów stron internetowych. Przykładem rozszerzenia jest przewijany tekst markizy.

Kontrola serwera HTML : Kontrola serwera ASP.NET, która należy do przestrzeni nazw System.Web.UI.HtmlControls. Kontrolka serwera HTML odwzorowuje bezpośrednio na element HTML i jest zadeklarowana na stronie ASP.NET jako element HTML oznaczony atrybutem runat = server. W przeciwieństwie do kontrolek serwera WWW formanty serwera HTML nie mają prefiksu znacznika .

Usługa sprawdzania poprawności HTML : Usługa służąca do potwierdzenia, że ??strona sieci Web używa prawidłowego kodu HTML zgodnie z najnowszym standardem i / lub że jego hiperłącza są prawidłowe. Usługa sprawdzania poprawności HTML może wychwytywać małe błędy składniowe w kodowaniu HTML, jak również odchylenia od standardów HTML.

HTTP : Skrót od Hypertext Transfer Protocol. Protokół używany do przesyłania żądań z przeglądarki do serwera sieci Web i do przesyłania stron z serwerów sieci Web z powrotem do przeglądarki żądającej. Chociaż HTTP jest prawie powszechnie używany w sieci, nie jest to szczególnie bezpieczny protokół.

HTTPd : Skrót od Hypertext Transfer Protocol Daemon. Mały, szybki serwer HTTP, który był dostępny za darmo z NCSA. HTTPd był poprzednikiem Apache. Nazywany także: demon HTTP.

HTTP-NG : Skrót od Hypertext Transfer Protocol Next Generation. Standard opracowywany przez konsorcjum World Wide Web (W3C) w celu poprawy wydajności i umożliwienia dodania funkcje takie jak bezpieczeństwo. Podczas gdy obecna wersja HTTP ustanawia połączenie za każdym razem, gdy wykonywane jest żądanie, HTTP-NG utworzy jedno połączenie (składające się z oddzielnych kanałów dla informacji kontrolnych i danych) dla całej sesji między określonym klientem a konkretnym serwerem.

HTTPS : 1. Skrót od Hypertext Transfer Protocol Secure. Odmiana protokołu HTTP, która zapewnia szyfrowanie i transmisję przez bezpieczny port. HTTPS został opracowany przez Netscape i pozwala na uruchomienie HTTP przez mechanizm bezpieczeństwa znany jako SSL (Secure Sockets Layer). 2. Oprogramowanie serwera WWW dla Windows NT. Opracowany przez Europejskie Centrum Akademickie Microsoft Windows NT (EMWAC) na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji oferuje takie funkcje, jak funkcja wyszukiwania WAIS. Zobacz także serwer HTTP, WAIS.

Serwer HTTP : 1. Oprogramowanie serwera, które używa HTTP do obsługi dokumentów HTML i wszelkich powiązanych plików i skryptów na żądanie klienta, takiego jak przeglądarka internetowa. Połączenie między klientem a serwerem jest zazwyczaj przerwane po dostarczeniu żądanego dokumentu lub pliku. Serwery HTTP są używane na stronach internetowych i intranetowych. Zwany także: serwer WWW. 2. Dowolna maszyna, na której uruchomiony jest program serwera HTTP.

Kody statusu HTTP : Trzy-cyfrowe kody wysyłane przez serwer HTTP, które wskazują wyniki żądania danych. Kody zaczynające się od 1 odpowiadają na żądania, które klient nie zakończył wysyłania; z 2 udanymi prośbami; z 3, dalsze działania, które klient musi podjąć; z 4, żądania, które nie powiodły się z powodu błędu klienta; i przy 5, żądania, które nie powiodły się z powodu błędu serwera.

Przesyłanie strumieniowe HTTP : Proces pobierania strumieniowych mediów cyfrowych za pomocą serwera HTTP (standardowy serwer internetowy), a nie serwera zaprojektowanego specjalnie do przesyłania mediów strumieniowych. Przesyłanie strumieniowe HTTP pobiera plik multimedialny na komputer, który odtwarza pobrany plik, gdy staje się dostępny.

hub : W sieci urządzenie łączące linie komunikacyjne w centralnej lokalizacji, zapewniające wspólne połączenie ze wszystkimi urządzeniami w sieci. Termin jest analogią do piasty koła.

sieć hybrydowa : Sieć zbudowana z różnych topologii, takich jak pierścień i gwiazda. Zobacz także sieć magistrali, sieć pierścieniową, sieć gwiazdową, sieć Token Ring, topologię.

Wirus Hybris : Powoli rozprzestrzeniający się, ale trwały, samo aktualizujący się robak internetowy wykryty po raz pierwszy pod koniec 2000 r. Wirus Hybris jest aktywowany za każdym razem, gdy zainfekowany komputer jest podłączony do Internetu. Dołącza się do wszystkich wychodzących wiadomości e-mail, utrzymuje listę wszystkich adresów e-mail w nagłówkach przychodzących wiadomości e-mail i wysyła swoje kopie do wszystkich adresów e-mail na liście. Hybris jest trudny do wyeliminowania, ponieważ aktualizuje się regularnie, uzyskując dostęp i pobierając aktualizacje i wtyczki z anonimowych wpisów do grupy dyskusyjnej alt.comp.virus. Hybris włącza pobrane rozszerzenia do swojego kodu i wysyła e-mailem swoją zmodyfikowaną formę do dodatkowych potencjalnych ofiar. Hybris często zawiera wtyczkę spiralną, która wytwarza wirujący dysk na wierzchu wszystkich aktywnych okien na ekranie użytkownika.

hiperłącze : Połączenie między elementem w dokumencie hipertekstowym, takim jak słowo, fraza, symbol lub obraz, a innym elementem w dokumencie, innym dokumencie, pliku lub skrypcie. Użytkownik aktywuje łącze, klikając połączony element, który jest zwykle podkreślony lub w innym kolorze niż reszta dokumentu, wskazując, że element jest połączony. Hiperłącza są wskazywane w dokumencie hipertekstowym za pomocą znaczników w językach znaczników, takich jak SGML i HTML. Tagi te nie są na ogół widoczne dla użytkownika.

hipermedia : Połączenie tekstu, wideo, obrazów graficznych, dźwięku, hiperłączy i innych elementów w formie typowej dla dokumentów internetowych. Zasadniczo hipermedia to nowoczesne rozszerzenie hipertekstu, hiperłącza, tekstowych dokumentów oryginalnego Internetu. Hypermedia stara się zaoferować środowisko pracy i uczenia się, które jest podobne do huma thinking, czyli takiego, w którym użytkownik może tworzyć powiązania między tematami, zamiast poruszać się kolejno od jednego do drugiego, jak na liście alfabetycznej. Na przykład prezentacja hipermedia na temat nawigacji może zawierać linki do astronomii, migracji ptaków, geografii, satelitów i radaru.

hipertekst : Tekst połączony w złożoną, niesekwencyjną sieć powiązań, w której użytkownik może przeglądać powiązane tematy. Na przykład w artykule ze słowem żelazo podróżowanie między ogniwami żelaza może doprowadzić użytkownika do układu okresowego pierwiastków lub mapy migracji metalurgii w Europie epoki żelaza. Termin hipertekst został ukuty w 1965 r. W celu opisania dokumentów przedstawionych przez komputer, który wyraża nieliniową strukturę idei w przeciwieństwie do liniowego formatu książek, filmu i mowy. Termin hypermedia, wprowadzony niedawno, jest niemal synonimem, ale podkreśla element nieekstekstowy, taki jak animacja, nagrany dźwięk i wideo.

HyperWave : Serwer WWW, który specjalizuje się w manipulowaniu bazami danych i multimediami.

HYTELNET : Oparty na menu indeks zasobów internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem telnetu, w tym katalogi biblioteczne, bazy danych i bibliografie, tablice biuletynów i usługi informacji sieciowej. HYTELNET może działać za pośrednictwem programu klienta na komputerze podłączonym do Internetu lub za pośrednictwem sieci World Wide Web.

HyTime : Skrót od Hypermedia / Time-based Structure Language. Standard języka znaczników, który opisuje łącza w dokumentach i między nimi a obiektami hipermedia. Standard definiuje struktury i niektóre cechy semantyczne, umożliwiając opis informacji o przechodzeniu i prezentacji obiektów.